Informacje ogólne

Dowolny zestaw modułów funkcjonalnych QDA (np. SPC, Reklamacje, MSA), może korzystać ze zintegrowanego systemu analiz i raportów. Gotowe narzędzia dają pełny i przejrzysty przegląd poziomu jakości całej produkcji czy np. laboratorium.

Zastosowanie

Typowe zastosowanie:

 • obraz aktualnego stanu jakości na produkcji,
 • wykrywanie głównych przyczyn błędów,
 • wykrywanie wadliwości procesu,
 • wdrożenie i nadzorowanie działań zapobiegawczych,
 • codzienny przegląd poziomu jakości wszystkich produktów, charakterystyk i procesów,
 • różne poziomy dostępu do danych,
 • różne poziomy szczegółowości raportów (dla menedżerów, inżynierów, operatorów).

 

Raporty codzienne

 

Codzienne raporty 2

 

Korzyści

Korzyści z zastosowania:

 • szybkie i bezpieczne rozpoznanie problemów w trakcie produkcji,
 • analiza słabych punktów bez sprawdzania wszystkich kart kontroli,
 • szybkie przejścia na inne poziomy zróżnicowania, za pomocą jednego kliknięcia myszy,
 • dobór parametrów urządzenia dla danej grupy produktowej,
 • szybkie i precyzyjne wdrożenie działań zapobiegawczych.