Seminarium – dotyczące wdrożenia systemu do nadzoru produkcji (Tablice Andon)

Tematyka spotkania:

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany system oparty o tablicę Andon Vorne XL800. Przedstawiony zostanie również scenariusz kompletnego wdrożenia wraz z omówieniem okresu pilotażowego. Dyskusja z uwzględnieniem typowych problemów na produkcji wraz z możliwościami poprawy wskaźnika OEE.

Seminarium przeznaczone dla:

 • Dyrektorów, managerów i kierowników produkcji,
 • Osób zajmujących się w firmie doskonaleniem produkcji,
 • Osób, których celem jest pełny nadzór nad procesem produkcyjnym oraz poprawa wyniku OEE.

Zakres:

 • Przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniem systemu dla Działu Produkcji,

 • Demonstracja tablicy Andon w symulowanym środowisku produkcyjnym,

 • Przedstawienie zalet systemu oraz korzyści zaobserwowanych podczas dotychczasowy wdrożeń,

 • Omówienie możliwości podłączenia sygnałów, linii oraz maszyn,

 • Przedstawienie sposobu prezentacji zebranych danych produkcyjnych oraz możliwych ścieżek dalszego rozwoju systemu.

Czas trwania prezentacji to ok. 3 godz.

 • Dyskusja z uczestnikami, dotycząca konkretnych ich potrzeb i oczekiwań.

Czas trwania dyskusji to ok. 2 godz.

Korzyści dla uczestników:

 • Uczestnik będzie mógł skonsultować własne oczekiwania z doświadczonymi wdrożeniowcami TQMsoft, w efekcie uzyska wiedzę jak w praktyce przetestować taki system i go wdrożyć
  w oparciu o korzyści płynące z tego rozwiązania,

 • Uczestnik pozyska możliwość usprawnienia procesów produkcyjnych z użyciem popularnego rozwiązania, które znajduje swoje zastosowanie w wielu firmach,

 • Uczestnik pozna ścieżkę potencjalnego wdrożenia i zagadnienie pilotażu,

 • Zostaną podane przykłady podłączenia systemu pod kątem uruchomienia instalacji pilotażowej,

 • Uczestnik na podstawie konsultacji z ekspertami TQMsoft będzie w stanie przygotować pełny kosztorys wdrożenia.

Termin:

 • 20.04.2020 r. 

Metodyka:

 • Wideokonferencja

Zasady:

Spotkanie bezpłatne, do 3 osób z jednej firmy.
Max 12 osób na spotkaniu online

Kontakt:

wdrozenia@tqmsoft.eu
tel. +48 12 211 72 90

Zgłoś się na spotkanie