Cele szkolenia

 • ​Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2. 
 • Organizacja analizy, fazy FMEA (DAMIC). 
 • Etapy fazy Analizy: Struktura, Funkcje, Wady, Ryzyko, Optymalizacja. 
 • Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, skale ocen zagrożeń wg VDA 4.2. 
 • Etap optymalizacji - planowanie działań doskonalących adresowanych wadzie i/lub przyczynie. 
 • Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

PFMEA-VDA

Program i ćwiczenia

1. Cele metody, korzyści i przeszkody, organizacja analizy FMEA, skład i rola zespołu.
2. FMEA jako metoda analizy ryzyka i narzędzie ciągłego doskonalenia. 
3. Porównanie: analiza FMEA dla konstrukcji (DFMEA) / procesu (PFMEA).
4. Fazy PFMEA wg VDA:

 • Definicja,
 • Analiza,
 • Plan działań,
 • Implementacja,
 • Komunikacja
 • (Definition, Analysis, Measures Decision, Implementation, Communication – DAMIC).

5. Etapy fazy Analiza: 

 • identyfikacja Struktury Systemu (wyrób i proces), 
 • identyfikacja Funkcji elementów Systemu (wyrób i proces), 
 • identyfikacja Struktury Wad, 
 • analiza ryzyka, 
 • optymalizacja. 

6. Analiza ryzyka: interpretacja i dobór wskaźników ryzyka: S (Severity - Znaczenie), O (Occurrence – Częstość), D (Detection – Wykrywalność), RPN (Risk Priority Number - Wskaźnik Poziomu Ryzyka WPR ) wg VDA.
7. Optymalizacja: przegląd wyników analizy ryzyka pod kątem identyfikacji zagrożeń wymagających redukcji ryzyka, strategie działań doskonalących, działania adresowane Przyczynie a działania adresowane Wadzie, detekcja a prewencja.
8. Porównanie metodologii PFMEA zalecanych wg VDA 4.2 i AIAG 4th Edition. 
 
Ćwiczenia: 
 
1. Analiza przypadku - porównanie tradycyjnego podejścia do doskonalenia jakości z koncepcją FMEA.
2. Praca w zespołach: wykonanie fragmentu PFMEA (fazy analizy) dla wybranego tematu (wg sugestii Uczestników):

 • Analiza Struktury wyrobu (Systemu) i procesu.
 • Określenie Funkcji i Wymagań dla wyrobu i procesu.
 • Identyfikacja Wad, stworzenie Struktury Wad.
 • Analiza ryzyka dla stanu bieżącego (koncepcji) procesu (określenie powiązań: Wady- Skutki-Przyczyny, identyfikacja środków typu prewencja/detekcja, ocena wskaźników S, O, D, RPN).
 • Optymalizacja (redukcja ryzyka).
 • Wybór zagrożenia, planowanie, realizacja i ocena działań doskonalących. 

Adresaci

 • Animatorzy (liderzy) i członkowie zespołów PFMEA.
 • Liderzy, kierownicy projektów i inne osoby uczestniczące w sesjach PFMEA / w opracowywaniu analiz PFMEA.
 • Osoby odpowiedzialne, za jakość, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za proces produkcji, uczestniczące w PFMEA (inżynierowie procesu, technolodzy, kierownicy).
 • Osoby nadzorujące rozwój systemów jakości u dostawców, szefowie i pracownicy działów SQA, itp.
 • Inne osoby, współpracujące z zespołami PFMEA (konstrukcja, zaopatrzenie, magazyn, utrzymanie ruchu, kontrola jakości, obsługa klienta, serwis, itp.).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na aktywne i skuteczne uczestnictwo w sesjach PFMEA.
 • Uzyskanie wiedzy istotnie ułatwiającej organizację i moderowanie spotkań zespołu PFMEA.
 • Poznanie możliwości analizy wyników PFMEA w celu hierarchizacji obszarów zagrożeń / poprawy jakości.
 • Możliwość wyeliminowania błędnych przyzwyczajeń osłabiających skuteczność wykonywanych analiz PFMEA.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem do FMEA prezentowanym przez Uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.​

Opinie uczestników

24-25.10.2017 r. "Miła atmosfera, pozytywne odczucia po odbytym szkoleniu."
11-12.05.2017 r. "Szkolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Na temat."
20-21.12.2016 r. "Duża wiedza prowadzącego szkolenie."
20-21.12.2016 r. "Szkolenie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze."
13-14.10.2016 r. "Przykłady omówione w ćwiczeniach wzięte z życia/obszarów uczestników szkolenia."
13-14.10.2016 r. "Trener kontaktowy, informacje przydatne w pracy."
20-22.10.2015 r. "Trener bardzo elastyczny, bardzo ciekawie opowiadał o różnych sytuacjach."
20-22.10.2015 r. "Omawiane metody można również zastosować w życiu prywatnym."
16-17.04.2015 r. "Wspaniały prowadzący, szkolenie treściwe i bardzo ciekawe."
09-10.04.2015 r. "Obszerna wiedza prowadzącego, kultura osobista i prezencja na wysokim poziomie."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek