Ilustracja szkolenia: Audit procesu według wymagań VDA 6.3

Audit procesu według wymagań VDA 6.3

Cele szkolenia

 • ​Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie prowadzenia audytów procesu wg wymagań VDA 6.3. 
 • Ukończenie szkolenia potwierdzone zaliczonym testem i otrzymanie certyfikatu.  

Termin i miejsce

 • 25 - 26 kwiecień 2019  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 3 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

VDA 6.3

Program i ćwiczenia

Dzień pierwszy:

1. Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej.
2. Główne wymagania: Podejście Procesowe, Ciągłe Doskonalenie, PDCA.
3. Porównanie specyfiki audytów: wewnętrznych, u dostawców, 3 strony, systemu, procesów produkcyjnych, wyrobów, dla usługodawców; podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3.
4. Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3: specyfikacja IATF 16949, ISO/TS 16949, standardy, normy, podręczniki AIAG i VDA, narzędzia jakości Core Tools, wymagania klientów, dobre praktyki. Przegląd i omówienie najważniejszych zasad.
5. Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów.
6. Planowanie audytów VDA 6.3.
7. Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach.
8. Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań.
9. Q&A - pytania i odpowiedzi.

Dzień drugi:

1. Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
2. Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń.
3. Planowanie audytu VDA 6.3:

 • u nowego dostawcy - na zasadzie Analizy Potencjałów,
 • projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4),
 • procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7).

4. Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera.
5. Przeprowadzenie audytów szkoleniowych - fragmentaryczna symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu.
6. Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie.
7. Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.
8. Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny.
9. Q&A - pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.
10. Test sprawdzający przyswojenie wiedzy przez uczestników.

Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

 • VDA 6 [Audytowanie- podstawy v.2 - 2009r],
 • VDA 6.3 [Audyt procesu - APQP/PPAP + produkcja seryjna + serwis], w oparciu o najnowszą wersję (v.3 z grudnia 2016r) z uwzględnieniem wersji v.2 z czerwca 2010r (aktualna do połowy roku 2018),
 • Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania),
 • ISO/TS 16949 [2009r - aktualna do połowy 2018r],
 • IATF 16949:2016,
 • ISO 19011 [2011r].

Adresaci

Szkolenie jest adresowanegłównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3.

Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej;
 • Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej;
 • Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców;
 • Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań ISO/TS 16949 - posiadający klientów niemieckich;
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i ISO/TS 16949, IATF 16949, realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych;
 • Szefowie projektów;
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949;
 • Pracownicy Działów Jakości;
 • Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji;
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców.
 • Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami - wyboru i zatwierdzania dostawców.
 • Przygotowanie firmy do audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3.
 • Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów.
 • Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów.

Opinie uczestników

07-08.03.2019 r. "Interesujący sposób prowadzenia zajęć i przekazywanej wiedzy."
12-13.12.2018 r. "Duże doświadczenie prowadzącego."
06-07.12.2018 r. "Super szkolenie, wybitny trener!"
25-26.10.2018 r. "Trener ma wiedzę, którą w prosty sposób przedstawił."
08-09.10.2918 r. "Bardzo fachowy szkoleniowiec. Szkolenie bardzo przydatne."
04-05.10.2018 r. "Bardzo duże zaangażowanie prowadzącego, miła atmosfera, integracja w grupie."
27-28.09.2018 r. "Mam nadzieję, że w przyszłości dorównam choćby w 50% do wiedzy i doświadczenia p. trenera."
10-11.05.2018 r. "Komunikatywność i wiedza trenera na wysokim poziomie."
07-08.05.2018 r. "Trener z bardzo dobrym podejściem do uczestników."
27-28.02.2018 r. "Bardzo miła atmosfera i komunikatywny trener."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek