Cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności wdrożenia i zarządzania programem pomysłów pracowniczych.
 • Zaprezentowanie nowoczesnego podejścia do wykorzystania kreatywności pracowników.
 • Zapoczątkowanie i umiejętność rozwoju efektywnego programu pomysłów.
Dostępna wersja ON-LINE - KAIZ-PP-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

KAIZ-PP

Program i ćwiczenia

1. Podejście klasyczne i nowoczesne w zarządzaniu produkcją.
2. Szczupła kultura zarządzania.
3. Proces ciągłego doskonalenia.
4. Obowiązek czy cel – postawy pracownicze.
5. Założenia programu pomysłów.
6. Definicje w programie „pomysł”, „nagroda”, ”komisja”.
7. Niezbędne dokumenty w programie „regulamin”.
8. Karta zgłoszenia pomysłu.
9. Ocena pomysłów.
10. Wdrożenie pomysłów – najważniejszy etap.
11. Jak nagradzać pracowników.
12. Komunikacja pomysłami w całej firmie.
13. Korzyści z programu.
14. Weryfikacja i doskonalenie programu.
15. Jakich błędów uniknąć – sprawdzone rady.
16. Przykłady wniosków, wdrożeń, dokumentów.

Ćwiczenia:

W ramach części warsztatowej Uczestnicy:

 • przygotują wstępne założenia programu pomysłów pracowniczych,
 • opiszą na arkuszu A3 założenia projektu do przedstawienia go do zarządu,
 • dokonają oceny przykładowego wniosku, wypełnią przygotowane wcześniej dokumenty.
 • Uczestnicy zorganizują posiedzenie Komisji Kaizen przeprowadzą spotkanie, ocenią wnioski, sformułują informację zwrotną.

Zalecenia dla Uczestników:

Podstawowa znajomość strategii zarządzania w oparciu o Lean Manufacturing. Wskazany udział w szkoleniu LM.

Adresaci

 • ?kierownictwo produkcji średniego i wyższego szczebla (menedżerowie produkcji, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • specjaliści ds. produkcji, inżynierowie produkcji aspirujący na stanowiska kierownicze,
 • koordynatorzy Lean Manufacturing,
 • koordynatorzy Kazien,
 • inżynierowie ciągłego doskonalenia,
 • Pełnomocnicy ds. Jakości.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik dowie się:

 • Jakie jest znaczenie szczupłej kultury zarządzania.
 • Co obejmuje program pomysłów pracowniczych.
 • Jak wdrożyć skutecznie program.
 • Jak efektywnie zarządzać programem.
 • Jakich błędów unikać podczas wdrożenia.
 • Jakie niezbędne dokumenty muszą towarzyszyć programowi.
 • Jakie korzyści przynosi program.

Uczestnik będzie umiał:

 • Efektywnie zorganizować program pomysłów pracowniczych w swojej firmie.
 • Przygotować założenia programu pomysłów pracowniczych.
 • Przygotować i zaprezentować projekt programu i jego główne założenia.
 • Przeprowadzić całą ścieżkę od pomysłu po nagrodę.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek