Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS9100-LM

Wymagania normy AS 9100 a Lean Management. Jak pogodzić Lean z Jakością.

Lean

Cele szkolenia

1.       Zrozumienie zasad budowy efektywnego systemu Zarządzania Jakością opartego o normy współpracującego
z systemem Lean Management na zasadzie wzajemnego uzupełnienia się i współpracy.

2.       Nabycie umiejętności pogodzenia pracy inżynierów jakości z pracą liderów Lean.

3.       Nabycie umiejętności wdrażania zmiany oraz budowania procesu identyfikacji strat i ciągłego doskonalenia.

Symbol szkolenia

AS9100-LM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?

1.       Wprowadzenie do Jakości
a.       Wymaganie systemowe, normy w branży lotniczej.
b.       Zrozumienie jakości – czym jest jakość - dyskusja
c.        Kultura TQM
d.       Narzędzia jakości
e.       Jak doskonalić jakość – dyskusja
f.         Koszty jakości jako czynnik konkurencyjności
2.       Lean management jako współczesna metoda zarzadzania:
a.       Geneza, pionierzy, pojęcia i zasady odchudzonego zarządzania
b.       Rozwój zastosowania odchudzonego zarządzania w kontekście konkurencyjności
c.        Kultura Lean
d.       Co nam daje Lean? Korzyści dla organizacji
e.       Zarządzanie procesowe
3.       Integracja systemu Lean management systemów ciągłego doskonalenia z systemem jakości
a.       Narzędzia spójne dla obu systemów
b.       Opracowanie wytycznych i planu integracji
c.        Zarządzanie procesowe – praktyka. Budowanie SIPOC
d.       Budowa kultury TQM (istota TQM, budowa odpowiedzialności poprzez samokontrolę, nagradzanie za zgłaszanie błędów, zespoły Kaizen i koła jakości – grupowe rozwiązywanie problemów (ćwiczenie), systemy inicjatyw pracowniczych a doskonalenie jakości (dyskusja, ćwiczenie), projekty projakościowe
Ćwiczenia:
·       Budowanie SIPOC
·       Jak doskonalić jakość – plan wdrożenia World Class Quality
·       Analiza i rozwiązywanie problemów
·       Budowanie systemu inicjatyw pracowniczych

Korzyści dla uczestnika

?Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik dowie się:
·    jakie są najważniejsze wymagania norm jakości (ISO, IATF / AS9100),
·    jakie są zasady budowania organizacji procesowe
·    pozna filozofię Lean,
·    pozna najważniejsze narzędzia jakości i Lean Management.
 
Uczestnik nauczy się:
·       Identyfikować procesy kluczowe w organizacji
·       Jak powiązać funkcjonowanie dwóch systemów w jeden efektywny system doskonalenia organizacji.
·       Jak zbudować system doskonalenia w oparciu o wymagania norm ISO 9001 i AS9100.
·       Jak integrować procesy Lean z systemem zarządzania jakości

Metodyka

Szkolenie prowadzone w oparciu o analizę norm jakościowych. Szkolenie oparte o dyskusję, liczne przykłady i ćwiczenia realizowane w małych grupach.

Adresaci

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
·       Liderzy projektów.
·       Liderzy Lean Management / Ciągłego Doskonalenia
·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania