Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AS9100-LM

Wymagania normy AS 9100 a Lean Management. Jak pogodzić Lean z Jakością.

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

1.       Zrozumienie zasad budowy efektywnego systemu Zarządzania Jakością opartego o normy współpracującego
z systemem Lean Management na zasadzie wzajemnego uzupełnienia się i współpracy.

2.       Nabycie umiejętności pogodzenia pracy inżynierów jakości z pracą liderów Lean.

3.       Nabycie umiejętności wdrażania zmiany oraz budowania procesu identyfikacji strat i ciągłego doskonalenia.

Symbol szkolenia

AS9100-LM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?

1.       Wprowadzenie do Jakości
a.       Wymaganie systemowe, normy w branży lotniczej.
b.       Zrozumienie jakości – czym jest jakość - dyskusja
c.        Kultura TQM
d.       Narzędzia jakości
e.       Jak doskonalić jakość – dyskusja
f.         Koszty jakości jako czynnik konkurencyjności
2.       Lean management jako współczesna metoda zarzadzania:
a.       Geneza, pionierzy, pojęcia i zasady odchudzonego zarządzania
b.       Rozwój zastosowania odchudzonego zarządzania w kontekście konkurencyjności
c.        Kultura Lean
d.       Co nam daje Lean? Korzyści dla organizacji
e.       Zarządzanie procesowe
3.       Integracja systemu Lean management systemów ciągłego doskonalenia z systemem jakości
a.       Narzędzia spójne dla obu systemów
b.       Opracowanie wytycznych i planu integracji
c.        Zarządzanie procesowe – praktyka. Budowanie SIPOC
d.       Budowa kultury TQM (istota TQM, budowa odpowiedzialności poprzez samokontrolę, nagradzanie za zgłaszanie błędów, zespoły Kaizen i koła jakości – grupowe rozwiązywanie problemów (ćwiczenie), systemy inicjatyw pracowniczych a doskonalenie jakości (dyskusja, ćwiczenie), projekty projakościowe
Ćwiczenia:
·       Budowanie SIPOC
·       Jak doskonalić jakość – plan wdrożenia World Class Quality
·       Analiza i rozwiązywanie problemów
·       Budowanie systemu inicjatyw pracowniczych

Korzyści dla uczestnika

?Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik dowie się:
·    jakie są najważniejsze wymagania norm jakości (ISO, IATF / AS9100),
·    jakie są zasady budowania organizacji procesowe
·    pozna filozofię Lean,
·    pozna najważniejsze narzędzia jakości i Lean Management.
 
Uczestnik nauczy się:
·       Identyfikować procesy kluczowe w organizacji
·       Jak powiązać funkcjonowanie dwóch systemów w jeden efektywny system doskonalenia organizacji.
·       Jak zbudować system doskonalenia w oparciu o wymagania norm ISO 9001 i AS9100.
·       Jak integrować procesy Lean z systemem zarządzania jakości

Metodyka

Szkolenie prowadzone w oparciu o analizę norm jakościowych. Szkolenie oparte o dyskusję, liczne przykłady i ćwiczenia realizowane w małych grupach.

Adresaci

·       Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
·       Liderzy projektów.
·       Liderzy Lean Management / Ciągłego Doskonalenia
·       Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania