Ergonomia w praktyce dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych

Cele szkolenia

​· Przedstawienie kompletnego systemu oceny czynności roboczych, korektę ich i opracowanie działań optymalizacyjnych.

· Ocena obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i dobór ćwiczeń korygujących

· Przygotowanie do przeprowadzenia oceny obciążeń tego układu

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

ERG-P-W

Program i ćwiczenia

Dzień 1
· Podstawy prawne
· Środowisko pracy i obszary związane z ergonomią.
· Ergonomia i ekonomia ruchu
Ø Ergonomia
ü Kluczowe elementy oceny ergonomicznej
o Obciążenia statyczne i dynamiczne
o Monotypowość ruchów roboczych
o Postawa ciała
ü Tempo pracy
o Szybkość
o Jakość
ü Środowisko
Ø Ekonomia
ü Cel ruchu
o Wartość dodana
o Użycie narzędzi
ü Warunki ruchu
o Pobieranie
o Łączenie
ü Obszar pracy
ü Złożoność pracy
o Treść pracy
o Odpowiedzialność
ü Logika przepływu
· Źródła zagrożeń – schorzenia związane z pracą.
Ø Szyja / głowa
Ø Tułów
Ø Kończyny dolne
Ø Ramię
Ø Przedramię
Ø Nadgarstek
Dzień 2

· Metoda REBA - Praca przewarzająco stojąca
Ø Zapoznanie z metoda
Ø Zajęcia praktyczne
· Metoda RULA - Praca przewarzająco siedząca
Ø Zapoznanie z metoda
Ø Zajęcia praktyczne
· Metoda NIOSH – Przenoszenie materiału w obrębie stanowiska
Ø Zapoznanie z metoda
Ø Zajęcia praktyczne
· Metoda, KIM – Transport materiałów
Ø Zapoznanie z metoda
Ø Zajęcia praktyczne
· Humanizacja pracy
· Feetback

Ćwiczenia:
· Ocena tempa pracy
Cel: Praktyczne przećwiczenie oceny tempa pracy z podziałem na szybkość i jakość ruchu
· Wartość dodana
Cel: Podział czynności roboczych ze względu na dodawanie wartości wyrobu
· Pobieranie, łączenie
Cel: Analiza czasów trwania czynności przy różnym ustawieniu elementów
· Ćwiczenia korekcyjne
Cel: zapoznanie się z zestawem ćwiczeń korekcyjnych dla różnych grupy mięśni
· Pomiar obciążeń na prezentowanych zdjęciach i materiale video
Cel: Zapoznanie uczestników z metodami analizy ergonomicznej

Adresaci

​· Pracownicy działów doskonalenia procesów produkcyjnych,

· BHP,

· Koordynatorzy,

· Kierownicy,

· Brygadziści,

· Mistrzowie.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

· Analizy ekonomii ruchu w podziale na elementy:
- Celowość ruchu
- Obszar pracy
- Warunki ruchu
- Złożoność pracy
- Logika przepływu
· Analizy ergonomii ruchu w podziale na elementy
- Pozycje ciała (REBA; RULA; NIOSH; KIM)
- Tempo pracy
- Środowisko pracy
· Opracowania na podstawie analiz działań korygujących
· Doboru ćwiczeń do obciążeń na stanowiskach pracy

Uczestnik dowie się:
· Wpływ organizacji miejsca pracy na pracownika w podziale na dwa elementy, ergonomii i ekonomii ruchu
· Jak prawidłowo dokonać oceny obciążeń
· Dobór ćwiczeń korygujących

Informacje dodatkowe

.