Ilustracja szkolenia: Ergonomia w praktyce dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych

Ergonomia w praktyce dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych

Cele szkolenia

 • Przedstawienie kompletnego systemu oceny czynności roboczych, korektę ich i opracowanie działań optymalizacyjnych.
 • Ocena obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i dobór ćwiczeń korygujących.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia oceny obciążeń tego układu.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

ERG-P-W

Program i ćwiczenia

Dzień 1

1. Podstawy prawne.
2. Środowisko pracy i obszary związane z ergonomią.
3. Ergonomia ruchu.

a) Kluczowe elementy oceny ergonomicznej.

 • Obciążenia statyczne i dynamiczne.
 • Monotypowość ruchów roboczych.
 • Postawa ciała.

b) Tempo pracy.

 • Szybkość.
 • Jakość Jakość.

c) Środowisko.

4. Ekonomia ruchu.

a) Cel ruchu.

 • Wartość dodana.
 • Użycie narzędzi.

b) Warunki ruchu.

 • Pobieranie.
 • Łączenie.

c) Obszar pracy.
d) Złożoność pracy.

 • Treść pracy.
 • Odpowiedzialność.

e) Logika przepływu.

5.Źródła zagrożeń – schorzenia związane z pracą.

 • Szyja / głowa.
 • Tułów.
 • Kończyny dolne.
 • Ramię.
 • Przedramię.
 • Nadgarstek.

Dzień 2

1. Metoda REBA - Praca przewarzająco stojąca.

 • Zapoznanie z metodą.
 • Zajęcia praktyczne

2.Metoda RULA - Praca przewarzająco siedząca.

 • Zapoznanie z metodą.
 • Zajęcia praktyczne.

3. Metoda NIOSH – Przenoszenie materiału w obrębie stanowiska.

 • Zapoznanie z metodą.
 • Zajęcia praktyczne.

4.Metoda, KIM – Transport materiałów.

 • Zapoznanie z metodą.
 • Zajęcia praktyczne.

5.Humanizacja pracy.
6. Feedback.

Ćwiczenia:

1. Ocena tempa pracy.

 • Cel: Praktyczne przećwiczenie oceny tempa pracy z podziałem na szybkość i jakość ruchu.

2.Wartość dodana.

 • Cel: Podział czynności roboczych ze względu na dodawanie wartości wyrobu.

3. Pobieranie, łączenie.

 • Cel: Analiza czasów trwania czynności przy różnym ustawieniu elementów.

4.Ćwiczenia korekcyjne.

 • Cel: zapoznanie się z zestawem ćwiczeń korekcyjnych dla różnych grupy mięśni.

5.Pomiar obciążeń na prezentowanych zdjęciach i materiale video.

 • Cel: Zapoznanie uczestników z metodami analizy ergonomicznej.

Adresaci

 • Pracownicy działów doskonalenia procesów produkcyjnych.
 • BHP.
 • Koordynatorzy.
 • Kierownicy.
 • Brygadziści.
 • Mistrzowie.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

1. Analizy ekonomii ruchu w podziale na elementy:

 • Celowość ruchu.
 • Obszar pracy.
 • Warunki ruchu.
 • Złożoność pracy.
 • Logika przepływu.

2. Analizy ergonomii ruchu w podziale na elementy:

 • Pozycje ciała (REBA; RULA; NIOSH; KIM).
 • Tempo pracy.
 • Środowisko pracy.

3. Opracowania na podstawie analiz działań korygujących.
4. Doboru ćwiczeń do obciążeń na stanowiskach pracy.

Uczestnik dowie się:

1. Wpływ organizacji miejsca pracy na pracownika w podziale na dwa elementy, ergonomii i ekonomii ruchu.
2. Jak prawidłowo dokonać oceny obciążeń.
3.Dobór ćwiczeń korygujących.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Prawidłowe przygotowanie stanowisk pracy pod względem ergonomii.
 • Prawidłowe wykonywanie zadań.
 • Reagowanie na zagrożenia braku ergonomii.
 • Właściwy dobór ćwiczeń korekcyjnych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa świadomości pracowników.Praktyczne zastosowanie poznanych metod w trakcie kształtowania miejsc pracy.Zmniejszenie czasochłonności wykonywanych czynności nawet o 15%.Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy.Wzrost zadowolenia pracowników z pracy.Zmniejszenie absencji chorobowej.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.