Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
D-TLD

Cele szkolenia

Przygotowanie uczestników do przeprowadzania auditów D/TLD w organizacji i w łańcuchu dostaw zgodnie z wymaganiami VW, przez poszerzenie wiadomości dotyczących planowania i prowadzenia auditów, formułowania niezgodności oraz sporządzania raportu końcowego. Nadzorowanie charakterystyk D/TLD poprzez systematyczne kontrole wymiarowe.

 

Nabycie szczegółowej wiedzy w obszarze wymagań wynikających z listy kontrolnej D/TLD.

 

Symbol szkolenia

D-TLD

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 1. Zarządzanie charakterystykami specjalnymi w świetle wymagań normy IATF 16949:2016.
 2. Charakterystyki D/TLD w odniesieniu do wymogów Formel Q.
 3. Nadzorowanie charakterystyk D/TLD poprzez systematyczne kontrole wymiarowe.
 4. Omówienie roli auditora w audicie D/TLD.
 5. Wymagane kompetencje i kwalifikacje auditorów.
 6. Powody przeprowadzania auditów D/TLD.
 7. Omówienie wymagań listy kontrolnej D/TLD.
 8. Zbieranie oraz interpretacja dowodów w trakcie auditu.
 9. Przygotowanie raportu z auditu.
 10. Spotkanie zamykające, przekazanie raportu auditowanemu.
 11. Działania korygujące, zapobiegawcze, doskonalące.

Ćwiczenia:

 • Lista kontrolna w praktyce auditorskiej.
 • Określenie kompetencji i kwalifikacji dla auditorów.
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka dla procesu auditowania.
 • Charakterystyki specjalne w dokumentacji jakościowej FMEA i planie kontroli.

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Czym są charakterystyki specjalne.
 • Jak samodzielnie przeprowadzić audit wewnętrzny oraz audit u dostawcy pod kątem wymogów D/TLD.
 • Jak kaskadować wymogi na dostawców.
 • Jak poprawnie interpretować wymagania koncernu VW.

Uczestnik nauczy się:

 • Korzystać z listy kontrolnej dla audytu D/TLD.
 • Określać kompetencje i kwalifikacje dla auditorów.
 • Przeprowadzać analizę ryzyka dla procesu audytowania oraz auditować charakterystyki specjalne wskazane w dokumentacji FMEA i planie kontroli.

Adresaci

   • Specjalista ds. jakości klienta.
   • Inżynier jakości dostawców.
   • Lider Projektów.
   • Inżynier procesu / wyrobu.
   • Auditor wewnętrzny.
   • Przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu PSCR

 

   

   Dodatkowe informacje

   Cena szkolenia obejmuje:
   • udział w szkoleniu,
   • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
   • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
   • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
   • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
   • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.