Ilustracja szkolenia: Kierownik Kontroli Jakości - szkolenie online

Kierownik Kontroli Jakości - szkolenie online

Cele szkolenia

• Kierownik kontroli jakości - poznanie podstawowych zadań służb
• Kierownik kontroli jakości - poznanie rodzajów kontroli jakości wyrobów oraz zastosowanie praktyczne: zalety i wady.
• Tworzenie skutecznych planów kontroli jakości wyrobów.
• Organizacja służb kontroli jakości – analiza różnych wariantów zalety i wady.
• Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych.
• Zadania jakości w projektowaniu i rozwoju.
• Przedstawienie na podstawie przykładów jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

Dostępna wersja stacjonarna - KKJ 

Termin i miejsce

 • 28 - 29 października 2021
  do rozpoczęcia pozostało 83 dni
  Online
 • 29 - 30 listopada 2021
  do rozpoczęcia pozostało 115 dni
  Online

Symbol szkolenia

KKJ-ONL

Program i ćwiczenia

1.  Rola problematyki organizacji kierownika kontroli jakości w praktyce przemysłowej:

 • kontrola jakości w przemyśle na przykładzie USA, krajów Europy Zachodniej i Polski, 
 • rozwój kontroli jakości, tworzenie systemów zapewnienia jakości, 
 • ewolucja systemów jakości na przykładzie wytycznych: MIL, NATO-AQAP, ANSI, BS, ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949.

2.  Zadania kierownika kontroli jakości:

 • opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości, 
 • badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, 
 • kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli, 
 • odbiory wyrobów gotowych, 
 • kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji, 
 • organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów, 
 • współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości, 
 • rozpatrywanie reklamacji.

3.  Kontrola jakości a szkolenia.
4.  Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje.
5.  Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu.
6.  Odpowiedzialność za wyrób.
7.  BHP a pracownicy kontroli jakości.
8.  Miejsce kierownika kontroli jakości w schemacie organizacyjnym:

 • określenie odpowiedzialności za jakość, 
 • centralizacja a decentralizacja funkcji kontroli jakości.

9.  Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie:

 • personel (szkolenia, kwalifikacje), 
 • wyposażenie pomiarowe (nadzorowanie), 
 • dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli).

10.  Identyfikacja i identyfikowalność.
11.  Kontrola jakości wyrobów - rodzaje:

 • kontrola czynna a kontrola bierna, 
 • kontrola dostaw, 
 • kontrola wstępna, 
 • kontrola pierwszych sztuk, 
 • kontrola nadzorcza, 
 • kontrola międzyoperacyjna indywidualna i grupowa, 
 • kontrola ostateczna,
 • kontrola na stałym stanowisku roboczym, 
 • kontrola na zmiennym stanowisku roboczym (lotna / obchodowa), 
 • kontrola całkowita a kontrola statystyczna.

12.  Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
13.  Postępowanie z wyrobami niezgodnymi:

 • wymagania ISO 9001 w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań, 
 • oznaczanie, izolacja i ewidencja braków.

14.  Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego.
15.  Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości.  Ćwiczenia:

 • zgłaszanie reklamacji, 
 • prowadzimy szkolenie wewnętrzne, 
 • projektowanie procesów kontroli jakości, 
 • wyznaczanie punktów kontrolnych dla procesu (preferowane: na podstawie danych dostarczonych przez Uczestnika).

 

 

 

Adresaci

• kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,

• osoby odpowiedzialne, za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,

• osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp.,

• auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

- Definiować punkty kontrolne w procesie produkcyjnym.

- Budować plan kontroli wyrobu.

- jak właściwie komunikować i przekazywać informację ze zrozumieniem.

- przygotować krótkie szkolenie dla członków grupy.

- jak zbudować system reagowania na defekty.

 

 

Uczestnik dowie się:

- jakie są rodzaje kontroli jakości.

- jak kształtować środowisko i bezpieczeństwo w kontroli jakości.

- jak rozganizować dział kontroli jakości.

- w jaki sposób zorganizować zapewnienie jakości w projektowaniu i rozwoju.

- jak zadbać o właściwe relacje działu jakości w organizacji.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.