Ilustracja szkolenia: Kierownik Kontroli Jakości - szkolenie online

Kierownik Kontroli Jakości - szkolenie online

Cele szkolenia

• Kierownik kontroli jakości - poznanie podstawowych zadań służb
• Kierownik kontroli jakości - poznanie rodzajów kontroli jakości wyrobów oraz zastosowanie praktyczne: zalety i wady.
• Tworzenie skutecznych planów kontroli jakości wyrobów.
• Organizacja służb kontroli jakości – analiza różnych wariantów zalety i wady.
• Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych.
• Zadania jakości w projektowaniu i rozwoju.
• Przedstawienie na podstawie przykładów jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

Dostępna wersja stacjonarna - KKJ 

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

KKJ-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-9.30     

Rola problematyki organizacji kierownika kontroli jakości w praktyce przemysłowej

9.30-9.40

Przerwa

9.40-10.30

Zadania kontroli jakości

10.30-10.45

Ćwiczenie – zgłaszanie reklamacji

10.45-11.00

Przerwa

11.00-12.00

Kontrola jakości a szkolenia.
Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje.
Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu.
Odpowiedzialność za wyrób.
BHP a pracownicy kontroli jakości.

12.00-12.45

Przerwa

12.45-13.30

Case study szkolenie z problemów jakościowych

13:30-14:15 

Miejsce kontroli jakości w schemacie organizacyjnym


Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie: Identyfikacja


i identyfikowalność.

14:15-14:30

Przerwa

14:30-15:30

Ćwiczenie 2 - Organizacja kontroli jakości na podstawie przykładów od uczestników


Dzień 2

8:30-9:30

Kontrola jakości wyrobów - rodzaje

9:30-9:45 

Przerwa

9:45-10:45

Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
Postępowanie z wyrobami niezgodnymi

10:45-11:00 

Przerwa

11:00-12:00 

Ćwiczenie 3 – Wyznaczanie punktów kontroli w procesie produkcyjnym / piszemy plan kontroli

12:00-12:45 

Przerwa

12:45-13:45 

Ćwiczenie 3 ciąg dalszy + omówienie

14:00-14:15 

Przerwa

14:15-15:00 

Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego.
Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości.

15:00-15:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia


 

Adresaci

• kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,


• osoby odpowiedzialne, za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,


• osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp.,


• auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:


- Definiować punkty kontrolne w procesie produkcyjnym.


- Budować plan kontroli wyrobu.


- jak właściwie komunikować i przekazywać informację ze zrozumieniem.


- przygotować krótkie szkolenie dla członków grupy.


- jak zbudować system reagowania na defekty.


 


 


Uczestnik dowie się:


- jakie są rodzaje kontroli jakości.


- jak kształtować środowisko i bezpieczeństwo w kontroli jakości.


- jak rozganizować dział kontroli jakości.


- w jaki sposób zorganizować zapewnienie jakości w projektowaniu i rozwoju.


- jak zadbać o właściwe relacje działu jakości w organizacji.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.