Cele szkolenia

• Kierownik kontroli jakości - poznanie podstawowych zadań służb
• Kierownik kontroli jakości - poznanie rodzajów kontroli jakości wyrobów oraz zastosowanie praktyczne: zalety i wady.
• Tworzenie skutecznych planów kontroli jakości wyrobów.
• Organizacja służb kontroli jakości – analiza różnych wariantów zalety i wady.
• Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych.
• Zadania jakości w projektowaniu i rozwoju.
• Przedstawienie na podstawie przykładów jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

Dostępna wersja ON-LINE - KKJ-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

45%

Symbol szkolenia

KKJ

Program i ćwiczenia

1. Rola problematyki organizacjikierownika kontroli jakości w praktyce przemysłowej:

 • kontrola jakości w przemyśle na przykładzie USA, krajów Europy Zachodniej i Polski,
 • rozwój kontroli jakości, tworzenie systemów zapewnienia jakości,
 • ewolucja systemów jakości na przykładzie wytycznych: MIL, NATO-AQAP, ANSI, BS, ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949.

2. Zadaniakierownika kontroli jakości:

 • opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości,
 • badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów,
 • kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli,
 • odbiory wyrobów gotowych,
 • kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji,
 • organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów,
 • współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości,
 • rozpatrywanie reklamacji.

3. Kontrola jakości a szkolenia.
4. Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje.
5. Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu.
6. Odpowiedzialność za wyrób.
7. BHP a pracownicy kontroli jakości.
8. Miejsce kierownika kontroli jakości w schemacie organizacyjnym:

 • określenie odpowiedzialności za jakość,
 • centralizacja a decentralizacja funkcji kontroli jakości.

9.Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie:

 • personel (szkolenia, kwalifikacje),
 • wyposażenie pomiarowe (nadzorowanie),
 • dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli).

10. Identyfikacja i identyfikowalność.
11.Kontrola jakości wyrobów - rodzaje:

 • kontrola czynna a kontrola bierna,
 • kontrola dostaw,
 • kontrola wstępna,
 • kontrola pierwszych sztuk,
 • kontrola nadzorcza,
 • kontrola międzyoperacyjna indywidualna i grupowa,
 • kontrola ostateczna,
 • kontrola na stałym stanowisku roboczym,
 • kontrola na zmiennym stanowisku roboczym (lotna / obchodowa),
 • kontrola całkowita a kontrola statystyczna.

12. Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
13. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi:

 • wymagania ISO 9001 w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań,
 • oznaczanie, izolacja i ewidencja braków.

14. Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego.
15. Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości. Ćwiczenia:

 • zgłaszanie reklamacji,
 • prowadzimy szkolenie wewnętrzne,
 • projektowanie procesów kontroli jakości,
 • wyznaczanie punktów kontrolnych dla procesu (preferowane: na podstawie danych dostarczonych przez Uczestnika).

Adresaci

 • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości,
 • osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp.,
 • auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Definiować punkty kontrolne w procesie produkcyjnym.
 • Budować plan kontroli wyrobu.
 • Jak właściwie komunikować i przekazywać informację ze zrozumieniem.
 • Przygotować krótkie szkolenie dla członków grupy.
 • Jak zbudować system reagowania na defekty.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są rodzaje kontroli jakości.
 • Jak kształtować środowisko i bezpieczeństwo w kontroli jakości.
 • Jak rozganizować dział kontroli jakości.
 • Wjaki sposób zorganizować zapewnienie jakości w projektowaniu i rozwoju.
 • Jak zadbać o właściwe relacje działu jakości w organizacji.

Opinie uczestników

21-22.11.2019 r. "Duża wiedza prowadzącego - odpowiedź na każde pytanie."
20-21.11.2018 r. "Zaangażowanie trenera, wszechstronność i fachowość."
19-20.11.2018 r. "Komunikatywność trenera. Dobre relacje z uczestnikiem szkolenia. Bardzo dobre przygotowanie."
18-19.10.2018 r. "Cenne uwagi praktyczne. Otwartość na problemy "osobiste" w kontroli. Cenne przykłady "z życia"."
18-19.06.2018 r. "Fachowość i doświadczenie trenera."
18-19.06.2018 r. "Dużo przykładów wynikających z praktyki."
22-23.03.2018 r. "Dobrze przygotowany prowadzący. Ciekawa prezentacja. Omówione najważniejsze pojęcia i kwestie dotyczące jakości."
22-23.03.2018 r. "Kompetentny trener. Przyjazna atmosfera. Konkretna wiedza."
21-22.08.2017 r. "Szeroki zakres wiedzy prowadzącego szkolenie."
13-14.05.2017 r. "Bardzo miła atmosfera w trakcie szkolenia, wynikająca z podejścia prowadzącego. Jasne przekazywanie informacji."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek