Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TPM-ONL
Online

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Przedstawienie TPM jako systematycznego podejścia do kompleksowego zarzadzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem sposobów włączenia wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego.
 • Pokazanie koncepcji TPM z uwzględnieniem warunków koniecznych do jego wprowadzenia w firmie poprzez przećwiczenie narzędzi stosowanych w TPM.
 • Wyjaśnienie roli działu UR oraz Autonomus Maintenance w określaniu strategii TPM  dla firmy.

Symbol szkolenia

TPM-ONL

Terminy i miejsce

08 - 09 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Online
20 - 21 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online
15 - 16 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Online
15 - 16 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 9 dni
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 • Wstęp do produktywności

      Cele TPM,

      Sześć Wielkich Strat, Definicje czasów,

 • Rozwój koncepcji TPM – (Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance., Productive Maintenance, TPM,

Wskaźniki TPM, typowe awarie , przyczyny fizyczne, błędy ludzkie i zarządzania, przykładowe stany operacyjne urządzenia, niezawodność, MTTF, MTTR, MTBF, dostępność, OEE,

 • Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM

Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance
Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie (Reakcyjne, Prewencyjne UR, Strategia wg resursu czasowego, Strategia wg obsługi diagnostycznej, Strategia mieszana, Strategia wg efektywności, Strategia wg efektywności),
Projektowanie i rozruch nowych urządzeń,
Utrzymanie dla jakości,
Jakość totalna (TQM) a TPM,
Szkolenie.

 • Etapy wdrażania

Etapy wdrażania TPM,

      Wdrożenie TPM – plan uproszczony, Organizacja TPM.

 • Redukcja czasu przezbrojeń maszyn

Metoda SMED, główne założenia, Korzyści z zastosowania.

·         Koszty Utrzymania Ruchu – struktura i czynniki wpływające na koszty.

 • Narzędzia rozwiązywania problemów najczęściej stosowane w TPM

  

Ćwiczenia:

  • Klasyfikacja strat wg TPM,
  • Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia,
  • Skonstruowanie przyłkadowych instrukcji i procedur TPM
  • Przeprowadzenie auditu TPM
  • SMED – przykłady kalkulacji, wzory i przykłady,
  • Wybrane narzędzie problem solving w TPM.

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestników:

 • Poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla wdrożenia koncepcji w zakładzie,
 • Zasady wdrożenia TPM, oraz role i funkcję w TPM zarówno pracowników działu Utrzymania Ruchu  oraz pracowników działu  produkcyjnego -  przykłady  implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektów z wdrożenia; omówienie najczęściej spotykanych problemów wdrożeniowych,
 • Poznanie i zrozumienie przyczyn strat efektywności parku maszynowego,
 • Poznanie metod analizy danych i problemów.

 

Uczestnik nauczy się:

 • Umiejętność wskazania przyczyn problemów przy wprowadzaniu TPM,
 • Umiejętność obliczenia i analizy wskaźnika OEE,
 • Umiejętność wskazania czynności, które powinny trafić do autonomicznej konserwacji,
 • Umiejętność  planowania czynności okresowych.

Adresaci

 • Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,
 • Personel działu utrzymania ruchu,
 • Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • Personel z działów jakości.

Opinie użytkowników

Szkolenie powyżej moich oczekiwać.Zdecydowanie polecam to szkolenie!

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych