Cele szkolenia

• Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zarządczych wyższego szczebla kierowniczego w firmie produkcyjnej.
• Uczestnicy mają możliwość oceny swoich predyspozycji menadżerskich, a tym samym określenia potencjalnych obszarów do samodoskonalenia.
• Równie istotnym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń w oparciu o studia przypadków, a także aktualizacja wiedzy na temat zjawisk zachodzących na polskim rynku pracy, które mają istotny wpływ na organizację i późniejszy przebieg procesów produkcyjnych.

Dostępna wersja ON-LINE - UO-DMP-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

UO-DMP

Program i ćwiczenia

1. Manager jako przywódca zespołu produkcyjnego:

 • Strategia HR w obliczu zmian zachodzących na rynku pracy.
 • Style przywództwa i ich znaczenie w działalności operacyjnej.
 • Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.

2. Budowanie zespołu produkcyjnego w organizacji - rozwiązywanie konfliktów w zespole:

 • Etapy tworzenia zespołu.
 • Role pracowników w zespole.
 • Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
 • Błędy w zarządzaniu zespołem.
 • Postępowanie w konflikcie.

3. Rola komunikacji w dziale produkcji, bariery komunikacji:

 • Komunikacja jako ważny element zarządzania.
 • Podstawowe zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych (typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania).
 • Aktywne słuchanie i zmniejszanie barier w komunikacji z pracownikami.

4. Delegowanie zadań:

 • Cele delegowania.
 • Adekwatny dobór ludzi do zadań.
 • Wsparcie pracowników oddelegowanych.
 • Sprawdzanie efektów realizacji i wyciąganie konstruktywnych wniosków.

5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:

 • Plan jako efekt wspólnego działania przełożonych i pracowników.
 • Reguły planowania.
 • Wyznaczanie priorytetów.
 • Zasada Pareto.
 • Zasada ABC.
 • Reguła SMART i SMARTER.
 • Prawo Parkinsona a ustalanie norm wydajnościowych.

6. Motywacja jako narzędzie zarządzania:

 • Definicja, rodzaje motywacji – adekwatne rozwiązania w środowisku produkcyjnym.
 • Znaczenie automotywacji w biznesie.
 • Pieniądze w motywowaniu (wady i zalety).
 • Niewłaściwe motywowanie – skutki w wymiarze indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

7. Kreatywność w zarządzaniu produkcją:

 • Kreatywność i rutyna w ciągłym doskonaleniu.
 • Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
 • Wykorzystanie kreatywności pracowników produkcji.

8. Zarządzanie zmianą:

 • Zmiany jako stały element życia firmy.
 • Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian.
 • Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji.
 • Szacowanie ryzyka niepowodzenia w zmianie na podstawie krzywej innowacyjności Rogers`a.

Ćwiczenia:

 • Analiza fazy rozwoju przedsiębiorstwa Uczestnika szkolenia.
 • Indywidualny pomiar posiadanych kompetencji zarządczych.
 • Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.
 • Praktyczna analiza czynników motywujących i demotywujących w zakresie wykonywania czynności zawodowych.
 • Multimedia (praca zespołowa /pokoleniowość w zarządzaniu/ rozmowa oceniająca).
 • Studia przypadków z innych firm produkcyjnych.

Adresaci

 • kierownik produkcji,
 • kierownik zakładu.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystywać w sposób świadomy funkcje kierownicze.
 • Kreować w przedsiębiorstwie rozwiązania adekwatne do obecnego rynku pracy.
 • Wzmacniać efektywność pracy podległego personelu.
 • Optymalnie wykorzystywać dostępne metody motywowania i zapobiegania rotacji pracowników.

Uczestnik dowie się:

 • Jak kształtować politykę personalną na produkcji, w kontekście polskiego rynku pracy.
 • Które czynniki motywacyjne odnoszą obecnie największą skuteczność, a które przestają działać.
 • Które z posiadanych umiejętności zarządczych opanował i w jakim stopniu.
 • Dlaczego zarządzanie oparte na kompetencjach i pracy zespołowej jest dobre dla biznesu.

Opinie uczestników

22-23.03.2018 r. "Połączenie teorii i praktyki przez trenera i uczestników szkolenia."
14-15.12.2017 r. "Świetna komunikatywność trenera, przykłady z życia wraz z analizą."
15-16.12.2016 r. "Fachowość trenera i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania."
15-16.12.2016 r. "Wysokie kompetencje trenera oraz uświadomienie wielu zagadnień związanych z pracą mistrza."
15-16.12.2016 r. "Prowadzący, w sposób interesujący i rzeczowy, potrafił przekazać posiadaną wiedzę i doświadczenie."
03-04.12.2015 r. "Dobra organizacja, przyjazne podejście, fajna grupa."
03-04.12.2015 r. "Dobry kontakt, otwartość na dyskusję, przystępny język, przykłady z życia."
03-04.12.2015 r. "Wymiana doświadczeń z uczestnikami szkolenia."
03-04.12.2015 r. "Dużo przykładów z życia przedstawionych w polskich realiach. Prawda a nie jedynie książkowe podejście do zagadnień."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek