Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ERG

Ergonomia stanowisk pracy - wprowadzenie

BHP, środowisko i energia

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na ocenę i poprawę ergonomii stanowiska pracy.
 • Uczestnicy w trakcie szkolenia nabywają wiedzę, dzięki której nie tylko są w stanie ocenić zagrożenia dla człowieka na stanowisku, ale także zaprojektować je w sposób ograniczający zmęczenie pracownika i możliwość popełnienia błędów jakościowych.
 • Podczas szkolenia omawiana jest także rola standaryzacji ergonomicznych metod pracy, które stanowią podstawę do oszacowania czasochłonności i wydatku energetycznego podczas pracy. Dzięki temu uczestnicy umieją także odnajdywać i eliminować czynności, które nie tworzą wartości dodanej. W konsekwencji nakłady na poprawę ergonomii pracy przynoszą szybki zwrot kosztów i przyczyniają się do poprawy zadowolenia pracowników.

Symbol szkolenia

ERG

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Środowisko pracy i obszary związane z ergonomią.
2. Podstawy prawne dotyczące obowiązku ergonomicznego projektowania stanowisk i procesów pracy przez pracodawcę.
3. Źródła zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego i możliwości ich redukowania.
4. Schorzenia związane z pracą – rodzaje, objawy i konsekwencje.
5. Ergo-lean management – optymalizacja stanowisk pracy z zachowaniem ergonomii.
6. Eliminacja marnotrawstwa z perspektyw ergonomii.
7. Ekonomika ruchów elementarnych.
8. Monotypowość ruchów roboczych jej wpływ na zdrowie i stan psychofizyczny pracownika oraz ocena monotypowości.
9. Monotonia pracy i minimalizacja jej negatywnych skutków.
10. Antropometria i jej wykorzystanie w ergonomii koncepcyjnej stanowisk pracy.
11. Podstawowe zasady projektowania stanowisk pracy.
12. Metoda REBA do oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego na stanowiskach pracy.
13. Ergonomia podczas prac transportowych - metody KIM do  oceny obciążenia podczas prac transportowych i przemieszczania materiałów.
14. Wydatek energetyczny.
15. Optymalizacja pracy i opłacalność poprawy ergonomii – kalkulacja wskaźnika zwrotu ROI dla projektów poprawy ergonomii.
16. Połączenie poprawy ergonomii z ciągłym procesem doskonalenia .
17. Podsumowanie.
 
Ćwiczenia:

1. „Narzekania pracowników – okazją do doskonalenia”.
 • Forma: Dyskusja panelowa – zebranie przypadków, które wymagają opracowania podczas szkolenia rozwiązań z zakresu ergonomii.
2. Wymuszona postawa – czyli co nas najbardziej boli.
 • Forma: Ćwiczenia praktyczne z wykonywania prac w określonej, wymuszonej postawie i ocena, co najbardziej wpływa na powstawanie  zmęczenia oraz jak reagujemy na takie sytuacje jako ludzie.
3. Odnajdywanie strat w nieergonomicznej pracy.
 • Forma: Na podstawie materiałów wizualnych uczestnicy pracują indywidualnie a wyniki omawiane są wspólnie. 
4. Projektowanie ergonomicznego stanowiska dla wybranych przykładów z ćwiczenia 1.
 • Forma: Praca w zespołach, panelowe omówienie wyników.
5. Ocena przykładowych stanowisk pracy metodą REBA i KIM.
 • Forma: Praca w zespołach, panelowe omówienie wyników.
6. Korzystanie z arkusza do obliczania wydatku energetycznego.
 • Forma: Praca zespołowa na arkuszu komputerowym.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:
 • według jakich zasad należy kształtować ergonomicznie stanowiska pracy, aby pozwalały efektywnie tę pracę realizować i ograniczać znużenie oraz popełnianie błędów,
 • co przeszkadza w pracy, jakich postaw unikać i jak to robić w sposób praktyczny,
 • jakich narzędzi używać, aby ograniczać ryzyko przeciążenia,
 • jak obiektywnie wykonać ocenę ergonomii stanowisk,
 • jak planować i wdrażać działania korygujące dotyczące ergonomii,
 • jak ocenić skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy ergonomii.

Metodyka

Teoria omawiana na przykładach, ilustrowana materiałem filmowym, dyskusje panelowe, ćwiczenia zespołowe, ćwiczenia indywidualne.

Adresaci

 • kierownicy i specjaliści z działów inżynierii, wdrożeń i produkcji,
 • inżynierowie procesu, jakości, logistyki wewnętrznej,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę zagrożeń za stanowiskach pracy,
 • inspektorzy BHP,
 • inne osoby mające wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Opinie użytkowników

"Szkolenie bardzo mi pomoże w przerobieniu stanowiska pracy" "Konkretne przekazanie informacji" "Bardzo dobre szkolenie""Komunikatywny trener""Wyrozumiały prowadzący""Praktyczne przykłady i ćwiczenia. Dobre przygotowanie trenera""Dobre materiały i praktyczne przykłady"

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania