Ilustracja szkolenia: Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania- szkolenie online

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania- szkolenie online

Cele szkolenia

Zaznajomienie uczestników z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, formy własności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Dostępna wersja stacjonarna - MTW-P

Termin i miejsce

  • 24 - 25 sierpnia 2020
    do rozpoczęcia pozostało 12 dni
    Online
  • 13 - 14 października 2020
    do rozpoczęcia pozostało 62 dni
    Online

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

MTW-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień I

 8.30-8.45 - Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15

1. Istota problemu w przedsiębiorstwie.

2. Podejścia do rozwiązywania problemów:

• Indywidualne.

• Zespołowe.

3. Twórcze a nietwórcze rozwiązywanie problemów.

10.15-10.30 – Przerwa

10.30-12.00

4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.

5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.

6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.

12.15-12.45 – Przerwa

12.45-14.15

7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne:

• Mind Mapping.

• Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan).

• Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei).

14.15-14.30 – Przerwa

14.30-15.30

• Analiza morfologiczna.

• Sześć myślowych kapeluszy.

• Karuzela pomysłów.

• Jak jest? Jak być powinno?

 8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów.

 

Dzień II.

8.30-8.45 - Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15

1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości).

2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów.

3. QC- Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości):

10.15-10.30 – Przerwa

10.30-12.00

• Etapy postępowania.

• Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy).

12.15-12.45 – Przerwa

12.45-14.15

4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga:

• Etapy postępowania.

• Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza 5 x dlaczego?)

14.15-14.30 – Przerwa

14.30-15.30

5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów.

 

UWAGI: W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne, a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.).

 

Ćwiczenia:

·         Wykorzystanie techniki mapy myśli do opracowania charakterystyki tła problemu.

·         Doskonalenie wybranego obiektu (procesu lub produktu) z wykorzystaniem metody kruszenia.

·         Projektowanie nowych rozwiązań dotyczących wybranego procesu lub produktu z wykorzystaniem narzędzi analizy morfologicznej.

·         Wykorzystanie metody 6 myślowych kapeluszy w procesie rozwiązywania problemów przez zespół interdyscyplinarny.

·         Zastosowanie karuzeli pomysłów w procesie opracowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.

·         Wykorzystanie podejścia PDCA wraz z narzędziami pomocniczymi w procesie zespołowego rozwiązywania problemów.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

·         kierownikom wszystkich szczebli zarządzania,

·         specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki,

·         liderom zespołów,

·         członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości),

·         uczestnikom zespołów projektowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·         Stosować zasady twórczego myślenia.

·         Rozpoznawać i eliminować bariery twórczego myślenia (w zespole, przedsiębiorstwie).

·         Identyfikować i analizować tło problemu w oparciu o założenia mapy myśli oraz analizy 5W&2H.

·         Realizować projekty o charakterze innowacyjnym z zastosowaniem techniki kruszenia i analizy morfologicznej.

·         Rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych odmian burzy mózgów (w tym: karuzeli pomysłów).

·         Stosować technikę 6 myślowych kapeluszy w sytuacji konieczności wielopłaszczyznowej analizy problemu.

·         Organizować i realizować proces PDCA-Problem Solving.

 

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Umiejętności twórczej analizy problemów, niezależnie od ich charakteru.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.