Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-PZZL-ONL
Online

Podstawy zarządzania dla liderów produkcji- szkolenie online

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Szkolenie w sposób syntetyczny prezentuje najważniejsze elementy związane z pełnieniem funkcji kierowniczych średniego szczebla. Uwzględniając specyfikę pracy doskonali: umiejętności osobiste w zakresie organizacji i zarządzania personelem z wykorzystaniem technik motywacyjnych; wyznaczania celów i delegowania zadań; pracy zespołowej; rozwiązywania konfliktów; metod doskonalenia pracowników i obiektywnej oceny efektywności ich pracy. Prezentowane są również wybrane narzędzia z zakresu HR twardego. Uczestnicy mają możliwość indywidualnej diagnozy i analizy posiadanych predyspozycji przywódczych. Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający dyskusję problemów i wymianę doświadczeń.

Symbol szkolenia

UO-PZZL-ONL

Terminy i miejsce

03 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 30 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania.
2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera.
3. Organizacja pracy własnej.
4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników.
5. Coaching i mentoring.
6. Motywowanie i ocenianie.
7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań.
8. Praca zespołowa – zalety i wady.
9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji.
10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem.
11. Narzędzia "twarde” wspomagające ZZL.

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

·         Wiedza na temat kluczowych aspektów zarządzania personelem z zakresu HR twardego i miękkiego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Podniesienie kompetencji osobistych kierowników liniowych.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, przykłady, case study.

Adresaci

·         niższa kadra kierownicza,

·         kierownicy liniowi,

·         kierownicy zmiany,

·         managerowie operacyjni,

·         mistrzowie,

·         brygadziści,

·         osoby po awansie krótko pełniące funkcje kierownicze.

Opinie użytkowników

Bardzo dobra atmosfera szkolenia.Dużo merytorycznej wiedzy prowadzącego.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1450.00 zł netto
1783.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych