Cele szkolenia

·         Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów wg. ISO 17025:2017, aby umożliwić wykazanie, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki

·         Przedstawienie systemowych elementów, które określają działalność merytoryczną laboratoriów, oraz zarządzanie, administrowanie i działalność techniczną

·         Osiągnięcie przez uczestników sukcesu w projektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania laboratorium zgodnego z ISO 17025: 2017

·         Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wymagania
ISO 17025:2017

Dostępna wersja ON-LINE- NL-ONL!

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

NL

Program i ćwiczenia

1. Ogólne i strukturalne wymagania dla Systemu Zarządzania. 2. Wymagania w zakresie zasobów:

 • Wyposażenie.
 • Kompetencje personelu.
 • Obiekty i warunki środowiskowe.
 • Dostęp do wyposażenia, wzorcowanie i zdolność uzyskania poprawnych wyników.
 • Spójność pomiarowa wobec wzorców SI / innych właściwych odniesień.
 • Pomiary długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia, tolerancji złożonych.
 • Badanie cech atrybutowych.

3. Wymagania procesowe:

 • Przegląd zapytań, ofert i umów.
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod właściwych dla działalności laboratorium.
 • Pobieranie próbek i postępowanie z obiektami.
 • Zapewnienie jakości wyników – ocena niepewności.
 • Raportowanie wyników, wymagania dla raportów z badań.
 • Nadzorowanie danych i informacji.

4. Wymagania Systemu Zarządzania opcja A:

 • Zarządzanie dokumentacją dla ISO 17025:2017: Polityki i cele; Procedury, specyfikacje; Instrukcje pracy; Formularze i szablony, inne dokumenty techniczne.
 • Działania wobec ryzyka (zagrożenia i możliwości).
 • Powiązania pomiędzy ISO 17025: 2017 a ISO 9001: 2015

5. Wymagania Systemu Zarządzania opcja B.

Ćwiczenia:

 • Zachowanie bezstronności i poufności w laboratorium.
 • Wymagania dla wyposażenia, wzorców i materiałów referencyjnych stosowanych w laboratorium.
 • Selekcja, weryfikacja i walidacja metod.
 • Opracowanie diagramu żółwia dla wybranego procesu systemu zarządzania laboratorium.
 • Analiza ryzyka w zakresie możliwości osiągnięcia celów działania laboratorium.
 • Ocena i oszacowanie źródeł niepewności w metodzie.
 • Raport z badańa świadectwo zpomiarów / wzorcowań – podobieństwa i różnice.
 • Lista kontrolna do oceny zgodności dokumentacji Systemu Zarządzania Laboratorium z ISO 17025:2017.

 

 

Więcej przeczytasz na naszym blogu!

Adresaci

 • Kierownictwo laboratorium.
 • Pracownicy laboratoriów badawczych i pomiarowych.
 • Osoby, które projektują system zarządzania laboratorium i zmierzają do potwierdzenia jego zgodnościwg ISO 17025:2017.
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie wymagań ISO 17025:2017.
 • Umiejętność projektowania, wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania laboratorium.
 • Zapewnienie kompetencji laboratorium i generowania ważnych wyników.
 • Obniżenie kosztów złej jakości poprzez uzyskiwanie pewnych wyników.
 • Optymalizacja metod badania i pomiarów.
 • Przygotowanie laboratorium do auditów na zgodność z ISO 17025:2017 i ISO 9001:2015.

Opinie uczestników

26-27.11.2019 r. "Bardzo dobra komunikacja z trenerem.
16-17.09.2019 r. "Wysoka wiedza trenera."
04.07.2019 r. "Miła atmosfera podczas szkolenia, trener otwarty na potrzeby grupy."
24-25.05.2019 r. "Ciekawie przekazana wiedza. Ogromne doświadczenie prowadzącego."
12-13.12.2018 r. "Bardzo komunikatywna i pozytywna pani trener."
06-07.09.2018 r. "Trener o ogromnej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Potrafi w przystępny sposób przekazać tę wiedzę."
30.05.2018 r. "Duża wiedza i otwartość trenera na pytania."
30.05.2018 r. "Elastyczność i fachowość trenera. Trener - mechanik - idealny wybór do naszej firmy."
14-15.05.2018 r. "Szkolenie na temat, bardzo rzeczowe, dodatkowe przykłady z życia ułatwiające zapamiętywanie nowej wiedzy."
14-15.05.2018 r. "Bardzo fachowy trener z ogromnym doświadczeniem."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek