Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UP-P

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania (zaplanowania) i wykonania wzorcowania przyrządów pomiarowych.
 • Nabycie umiejętności opracowywania wyników wzorcowania i potwierdzania w formie świadectwa wzorcowania.
 • Opracowywanie procedur wzorcowania i ich walidacji.

Symbol szkolenia

UP-P

Terminy i miejsce

28 lutego - 01 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 22 dni 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
28 - 29 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
24 - 25 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
22 - 23 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 

1.       Podstawowe pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych

2.       Hierarchiczny układ sprawdzeń.

3.       Wzorcowanie i jego specyfika.

4.       Spójność pomiarowa i jej znaczenie w procesie wzorcowania

5.       Ogólne zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych

6.       Metody pomiarowe i ich rola przy sprawdzaniu i wzorcowaniu przyrządów pomiarowych

7.       Sprawdzanie i wzorcowanie w systemach nadzorowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z PN-EN ISO 10012:2003 czasokresy sprawdzeń.

8.       Niepewność pomiaru zgodnie z EA-4/02

9.       Orzekanie o zgodności zgodnie z ILAC- G8:09/2019

10.    Procedura wzorcowania przyrządów: 

·  suwmiarki,

·  głębokościomierza suwmiarkowego,

·  wysokościomierza suwmiarkowego,

·  przyrządów suwmiarkowych cyfrowych.

·  mikrometry

·  czujniki pomiarowe

·  sprawdziany tłoczkowe

·  kątowniki 90o 

·  kątomierze

 

Ćwiczenia:

·         Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych.

·         Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych.

·         Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych.

 mikrometru kabłąkowego,

głębokościomierza mikrometrycznego,

mikrometru cyfrowego.

·         Sprawdzanie wysokościomierza cyfrowego.

·         Wzorcowania wysokościomierza cyfrowego.

·         Sprawdzanie kątomierzy (elektronicznych).

·         Sprawdzanie kątownika 90°.

·         Ogólne wymagania przy sprawdzaniu i wzorcowaniu.

·         Ćwiczenia praktyczne ze sprawdzania w/wym przyrządów.


Zalecenia dla Uczestników:

Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem pomiarowym
Lub odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych  przyrządów pomiarowych”.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Wykonywać wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych.
 • Planowania prawidłowego toku przeprowadzania wzorcowań i sprawdzeń.
 • Sposobów zachowania spójności pomiarowej.
 • Doboru parametrów wzorcowań.
 • Podstaw szacowania niepewności wzorcowań.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie dokumenty są związane z wzorcowaniem (VIM, EA 4/02 M 2013, EN 17025).
 • Jakie warunki powinny być zachowane podczas wzorcowań.
 • O metodach wzorcowań.
 • Które przyrządy powinny podlegać wzorcowaniom.
 • O podstawach oceny dokładności wzorcowań.
 • Jak przedstawiać i interpretować wyniki wzorcowań.
 • O układzie, treści i zakresie świadectwa wzorcowania.
 • Czym różni się sprawdzenie od wzorcowania.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Nabycie kompetencji pozwalających samodzielnie wykonywać wzorcowania lub je nadzorować.

Metodyka

Ćwiczenia z zakresu wzorcowania z wykorzystaniem przyrządów podanych w punkcie "ćwiczenia" poprzedzone wyjaśnieniem zagadnień w formie ustnej.

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych, 
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi i ich kalibrację, 
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1790.00 zł netto
2201.70 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania