Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UP-P

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania (zaplanowania) i wykonania wzorcowania przyrządów pomiarowych.
 • Nabycie umiejętności opracowywania wyników wzorcowania i potwierdzania w formie świadectwa wzorcowania.
 • Opracowywanie procedur wzorcowania i ich walidacji.

Symbol szkolenia

UP-P

Terminy i miejsce

11 - 12 lipca 2022 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 5 dni 20 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 30 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
11 - 12 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
22 - 23 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
15 - 16 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych
 2. Hierarchiczny układ sprawdzeń.
 3. Wzorcowanie i jego specyfika.
 4. Spójność pomiarowa i jej znaczenie w procesie wzorcowania
 5. Ogólne zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych
 6. Metody pomiarowe i ich rola przy sprawdzaniu i wzorcowaniu przyrządów pomiarowych
 7. Sprawdzanie i wzorcowanie w systemach nadzorowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z PN-EN ISO 10012:2003 czasokresy sprawdzeń.
 8. Niepewność pomiaru zgodnie z EA-4/02
 9. Orzekanie o zgodności zgodnie z ILAC- G8:09/2019
 10. Procedura wzorcowania przyrządów: 
 •  suwmiarki,
 •  głębokościomierza suwmiarkowego,
 •  wysokościomierza suwmiarkowego,
 •  przyrządów suwmiarkowych cyfrowych.
 •  mikrometry
 •  czujniki pomiarowe
 •  sprawdziany tłoczkowe
 •  kątowniki 90o
 •  kątomierze

 

Ćwiczenia:

 • Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych.
 • Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych.
 • Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych.
  - mikrometru kabłąkowego,
  - głębokościomierza mikrometrycznego,
   - mikrometru cyfrowego.
 • Sprawdzanie wysokościomierza cyfrowego.
 • Wzorcowania wysokościomierza cyfrowego.
 • Sprawdzanie kątomierzy (elektronicznych).
 • Sprawdzanie kątownika 90°.
 • Ogólne wymagania przy sprawdzaniu i wzorcowaniu.
 • Ćwiczenia praktyczne ze sprawdzania w/wym przyrządów.


Zalecenia dla Uczestników:

Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem pomiarowym
Lub odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych  przyrządów pomiarowych”.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Wykonywać wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych.
 • Planowania prawidłowego toku przeprowadzania wzorcowań i sprawdzeń.
 • Sposobów zachowania spójności pomiarowej.
 • Doboru parametrów wzorcowań.
 • Podstaw szacowania niepewności wzorcowań.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie dokumenty są związane z wzorcowaniem (VIM, EA 4/02 M 2013, EN 17025).
 • Jakie warunki powinny być zachowane podczas wzorcowań.
 • O metodach wzorcowań.
 • Które przyrządy powinny podlegać wzorcowaniom.
 • O podstawach oceny dokładności wzorcowań.
 • Jak przedstawiać i interpretować wyniki wzorcowań.
 • O układzie, treści i zakresie świadectwa wzorcowania.
 • Czym różni się sprawdzenie od wzorcowania.
Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Nabycie kompetencji pozwalających samodzielnie wykonywać wzorcowania lub je nadzorować.

Metodyka

Ćwiczenia z zakresu wzorcowania z wykorzystaniem przyrządów podanych w punkcie "ćwiczenia" poprzedzone wyjaśnieniem zagadnień w formie ustnej.

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych, 
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi i ich kalibrację,
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1650.00 zł netto
2029.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych