Cele szkolenia

 • Poznanie zadań planowania jako klucza do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako jednego wspólnego organizmu. 
 • Praktyczne zastosowanie modeli planowania operacyjnego opartego na harmonogramie Gantta w grze symulacyjnej, pozwoli uczestnikom ocenić wpływ poszczególnych obszarów planowania na wynik końcowy wyrażony w pieniądzu. 
 • Szkolenie jest wstępem do zagadnień z planowania produkcji i gospodarki materiałowej jak również dobrą bazą dla pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania dla lepszego poznania zależności w tych procesach na wynik końcowy przedsiębiorstwa.
Dostępna wersja ON-LINE - PLP-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

PLP-P

Program i ćwiczenia

Dzień 1
I. Planowanie:
1. Cele (SMART).
2. Planowanie strategiczne.
3. Planowanie operacyjne:

 • planowanie przebiegu,
 • planowanie środków produkcji,
 • planowanie personelu,
 • systemy zmianowe,
 • gospodarka materiałowa.

4. Klasyfikacja materiałów.
5. Zapotrzebowanie materiałowe.
6. Stany magazynowe.
7. Zakupy:

 • just-in-time,
 • harmonogramowanie.

Dzień 2
1. Strategie planowania operacyjnego produkcji – gra symulacyjna.
2. Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
3. Maksymalne skrócenie czasów dostawy do klienta.
4. Produkcja jednostkowa i krótkich serii.
5. Produkcja seryjna.
6. System „Pull”.
7. Systemy „Pull” + Kanban:

 • Systemy MRP.

Ćwiczenia:
1. SMART, ćwiczenie otwiera uczestników na wskazanie celu zgodnie z określonymi regułami.

 • Planowanie przebiegu/środków produkcji/personelu – na podstawie modelu budowa planu realizacji produktu, dobór środków produkcji i stanu personelu.

Ćwiczenie realizowane w grupach 3 osobowych, dla uświadomienia zależności dobranych środków i metod do kosztów wytwarzania wyrażonych w czasie.

2. Klasyfikacja materiałowa/Zapotrzebowanie materiałowe/Wielkości stanów magazynowych/- Na podstawie dostarczonych danych i poznanego wcześniej wyrobu, klasyfikacja poszczególnych części produktu.

 • Budowa zapotrzebowania materiałowego i wielkości stanów magazynowych.

Ćwiczenie indywidualne ugruntowujące poznaną wiedzę.

3. Strategie planowania operacyjnego produkcji – planszowa gra symulacyjna do wypróbowania strategii planowania operacyjnego. Gra dla grup 3 osobowych składająca się z dwóch etapów:

 • Stworzenie harmonogramu na wykresie Gantta.
 • Symulacja strategii w grze planszowej Symulacja to wskazuje zaangażowanie kapitału dla różnych wariantów planowania jak również korzyści i zagrożenia w realizacji zleceń wybranymi wariantami.

Adresaci

 • Pracownicy średniego i wyższego szczebla zaangażowani w proces planowania, kształtowania i sterowania produkcją.

Korzyści dla uczestnika

 • Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z planowania i gospodarki materiałowej z praktycznym przećwiczeniem, dzięki której będą mogli w swojej codziennej pracy spojrzeć na proces szerzej i ze zrozumieniem dziedzin którymi się nie zajmują na co dzień.
 • Dodatkowo pracownicy wyższego szczebla będą potrafili lepiej dobierać cele do realizacji dla swoich pracowników.

Uczestnik nauczy się:

 • w prosty sposób ocenić produkowane wyroby jak i stany magazynowe,
 • dobrać strategie planowania do możliwości przedsiębiorstwa,
 • wskazać potencjały do poprawy, dla zmiany strategii planowania.

Uczestnik dowie się:

 • czym jest cel,
 • czym różni się planowanie strategiczne od operacyjnego i jaki ma to wpływ na podejmowane decyzje w sterowaniu produkcją,
 • dzięki jakim parametrom można ocenić stan zdolności produkcyjnych i stan personelu,
 • możliwości zastosowania elastycznych systemów zmianowych i metodach ich budowy,
 • o elementach gospodarki materiałowej i prostych sposobach wyliczania zapotrzebowania, wielkości stanów magazynowych, sposobie klasyfikacji wykonywanych wyrobów i części z których zostały wykonane,
 • czym charakteryzuje się metoda Just-in-time i kiedy ma zastosowanie,
 • czym jest harmonogramowanie i jakie są metody ich tworzenia,
 • czym różnią się od siebie strategie planowania i jaki ma to wpływ na kondycje finansową przedsiębiorstwa.

Metodyka

symulacja, gra prowadzona przez Uczestników w grupach, warsztaty

Zastosowanie

 • Poziom operacyjny planowania produkcji decyduje o terminowości oraz o jakości wytwarzanych produktów i usług.
 • Odpowiednie planowanie produkcji pozwala na dobrą organizację pracy wydziałów produkcyjnych oraz optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych.
 • Planowanie konstruuje, organizuje i nadzoruje cały cykl realizacji zamówień klienta począwszy od wpływu zamówienia do firmy, poprzez przygotowanie i realizację produkcji, aż po organizację dostaw.
 • Planowanie to najczęściej realizuje zespół specjalistów ukierunkowanych na realizacje celów strategicznych przedsiębiorstwa, co może powodować zakłócenia w realizacji produkcji.

Opinie uczestników

19-20.09.2019 r. "Prowadzący bardzo dobrze przygotowany. Pomoce dobrze dobrane. Gra symulacyjna bardzo fajna."
10-11.10.2018 r. "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Genialny trener."
10-11.10.2018 r. "Zaangażowanie i wiedza trenera."
07-08.05.2018 r. "Miła atmosfera. Ciekawe informacje."
07-08.05.2018 r. "Ciekawe zadania."
15-16.05.2017 r. "Informacje przekazane w jasny i konkretny sposób. Ćwiczenie pokazało gdzie może tkwić problem."
15-16.05.2017 r. "Ciekawe zajęcia praktyczne."
15-16.05.2017 r. "Szkolenie prowadzone w przystępny sposób, wyczerpujące odpowiedzi."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek