Cele szkolenia

• Zaprojektowanie przez uczestników efektywnych linii i gniazd produkcyjnych zgodnie z zasadami ciągłego przepływu. • Zdefiniowanie ciągłego przepływu na przykładzie linii lub gniazda produkcyjnego. 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

ORP-P

Program i ćwiczenia

1. Zdefiniowanie ciągłego przepływu na przykładzie linii lub gniazda produkcyjnego klienta.
2. Wprowadzenie do zasady Just In Time – dokładnie na czas – strategia zarządzania zapasami.
3. Grupy produktów, rodziny produktów – analiza, rozpoznanie.
4. Integracja zewnętrznego i wewnętrznego łańcucha dostaw.
5. Czas taktu, cykl.
6. Identyfikacja czynności w procesie.
7. Metody analizowania pracy wykonywanej na danym stanowisku pracy.
8. Praca ręczna.
9. Zasady tworzenia layout.
10. Zasady podziału pracy na stanowisku.
11. Harmonogram – system planowania dopasowany do zmiennych ilości zamówień.
12. Audit właściwego przepływu.
13. Zasady standaryzacji – przypomnienie.

Ćwiczenia:

 • Ćwiczenia będą miały formę gry symulacyjnej – Fabryka produkcji samolotów.
 • Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie.
 • Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników, dyskusja.
 • Projektowanie gniazda w ciągłym przepływie – symulacja, warsztat na podstawie produkcji trzech modeli samolotów, ćwiczenie w grupach, wnioski, przykłady.
 • Sporządzenie analizy pracy wykonywanej na stanowisku – ćwiczenia w grupach, wnioski.
 • Rozdzielanie pracy pomiędzy operatorów – wykres Yamazumi.
 • Metody wyznaczania liczby operatorów – praca w grupach.
 • Audytowanie ciągłego przepływu - warsztat na linii lub gniazdach klienta, praca w grupach, wnioski, dyskusja.
 • Projektowania Layout- zasady, ćwiczenie w grupach.
 • Projektowanie Kanban między procesami w „fabryce samolotów”.
 • Harmonogramowanie za pomocą skrzynki heijunka.

Adresaci

 • kierownicy produkcji,
 • planiści,
 • pracownicy działów uczestniczący w uruchamianiu produkcji (konstruktorzy, technolodzy, logistycy, zakupowcy),
 • kierownicy zmian,
 • liderzy zmian,
 • brygadziści.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jak analizować pracę operatorów linii i gniazd produkcyjnych.
 • W jaki sposób ustalić stopień obciążenia pracą operatorów i maszyn względem wymaganego taktu klienta.
 • W jaki sposób równoważyć pracę pomiędzy operatorami.
 • Jak budować gniazdo i linię zgodnie z koncepcją ciągłego przepływu.
 • Jak zaprojektować sprawnie działający system kanban.
 • Jak harmonogramować produkcje na przykładzie skrzynki heijunka.

Metodyka

Warsztaty praktyczne projektowanie gniazda OPF i systemu pull opartego na Kanbanie. ?

Opinie uczestników

08-09.10.2018 r. "Klarowne i rzeczowe omawianie programu szkolenia."
08-09.10.2018 r. "Szkolenie prowadzone w bardzo przystępnej formie."
14-15.06.2018 r. "Dobra atmosfera w czasie szkolenia. Dużo przykładów z doświadczenia."
14-15.06.2018 r. "Ciekawa forma prowadzenia szkolenia."
14-15.06.2018 r. "Wiedza przekazana w zrozumiały sposób."
04-05.09.2017 r. "Bardzo dobra komunikacja z prowadzącym. Urozmaicone ćwiczenia."
04-05.09.2017 r. "Doświadczenie trenera. Teoria poparta praktyką."
23-24.06.2016 r. "Dużo praktycznych przykładów nie tylko sucha teoria."
09-10.06.2016 r. "Bardzo dobre ćwiczenia praktyczne oraz świetny kontakt z trenerem."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek