Ilustracja szkolenia: Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w firmie motoryzacyjnej - szkolenie online

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w firmie motoryzacyjnej - szkolenie online

Cele szkolenia

·         Zwiększenie przydatności SZJ dla firmy poprzez eliminację nieskutecznych lub nieefektywnych metod pracy Pełnomocnika ds. SZJ w przemyśle motoryzacyjnym.

·         Ukierunkowanie Pełnomocników na planowanie i osiąganie celów zgodnych z Polityką Jakości oraz interesem firmy.

·         Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami.

·         Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej.

·         Pogłębienie wiedzy uczestników na temat istotnych zmian pomiędzy IATF 16949:2015 a ISO/TS 16949:2009.

Dostępna wersja stacjonarna - PE-IATF-P

Termin i miejsce

 • 5 - 6 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 54 dni

Symbol szkolenia

PE-IATF-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

Godziny

Temat

08:30 – 08:45

Logowanie i rejestracja Uczestników.

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on-line

 

08:45 – 9:45

Blok 1 – Wprowadzenie do systemów zarządzania jakością.

Nowe wydanie IATF 16949:2009 „High Level Structure - HLS” jako najnowsza koncepcja tworzenia norm

 

Przerwa

10:00 – 11:05

Blok 2 - Norma IATF 16949:2015 a ISO/TS 16949:2009 – porównanie- cz. 1.:

 • Kontekst organizacji – zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
 • Zakres systemu
 • Podejście oparte na ryzyku

 

Przerwa

11:20 – 12:30

Blok 3 - Norma IATF 16949:2015 a ISO/TS 16949:2009 – porównanie – cz 2:

 • System zarządzania jakością (SZJ) w przemyśle motoryzacyjnym i jego procesy, środowisko dla funkcjonowania procesów (podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem wg nowych wymagań normy ISO 9001:2015)
 • Podejście procesowe

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

Blok 4 - Norma IATF 16949:2015 a ISO/TS 16949:2009 – porównanie – cz 3:

 • Bardziej elastyczne podejście do dokumentacji
 • Wiedza organizacji
 • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz

 

Przerwa

14:20 – 15:30

Blok 5 - Norma IATF 16949:2015 a ISO/TS 16949:2009 – porównaniecz 4.

 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu.

Dzień 2:

Godziny

Temat

08:30 – 9:40

Blok 1 - Główne zadania Pełnomocnika w realizacji Polityki Jakości- cz. 1:

 • Utrzymanie i rozwój SZJ ( Dokumentacja )

 

Przerwa

9:55 – 11:05

Blok 2- Główne zadania Pełnomocnika w realizacji Polityki Jakości - cz. 2:

 • Audity wewnętrzne i zewnętrzne (certyfikujące, nadzoru, klienta)

 

Przerwa

11:20 – 12:30

Blok 3 - Główne zadania Pełnomocnika w realizacji Polityki Jakości - cz. 3:

 • Przeglądy zarządzania
 • Doskonalenie systemu

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

Blok 4 - Główne zadania Pełnomocnika w realizacji Polityki Jakości - cz. 4:

 • Komunikacja wewnętrzna
 • Budowanie postaw projakościowych i świadomości SZJ w firmie

 

Przerwa

14:20 – 15:30

Blok 5 - Główne zadania Pełnomocnika w realizacji Polityki Jakości - cz. 5:

 • Współpraca z zainteresowanymi stronami
 • Cechy dobrego Pełnomocnika / wpływ kompetencji interpersonalnych na pracę Pełnomocnika - porady praktyka
 • Podsumowanie szkolenia

Ćwiczenia:

 • Zasady zarządzania jakością
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
 • Podejście procesowe do zarządzania - środowisko dla funkcjonowania procesów
 • Budowanie karty procesu
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Interpretacja wybranych punktów normy ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016.
 • Planowanie auditów wewnętrznych

Adresaci

·         Kandydaci na Pełnomocników ds. SZJ.

·         Osoby chcące pogłębić swoje kompetencje na temat roli Pełnomocnika ds. SZJ w firmie.

·         Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat istotnych zmian pomiędzy IATF 16949:2015 a ISO/TS 16949:2009.

Korzyści dla uczestnika

·         Pogłębienie kompetencji na temat roli Pełnomocnika ds. SZJ w firmie.

·         Pogłębienie wiedzy na temat istotnych zmian pomiędzy IATF 16949:2015 a ISO/TS 16949:2009.

·         Poszerzenie kompetencji Uczestników w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami oraz komunikacji interpersonalnej.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·       Uzyskanie lub poszerzenie wiedzy na temat szczegółowych wymagań normy IATF 16949:2016