Ilustracja szkolenia: Pomiary kolorymetryczne - szkolenie online

Pomiary kolorymetryczne - szkolenie online

Cele szkolenia

·         Przygotowanie do właściwego rozumienia zjawisk związanych z oceną koloru oraz spełnienie wymagań klientów w zakresie kolorymetrii.

·         Pomoc w zrozumieniu metod pomiarowych wykorzystywanych do  oceny wizualnej koloru oraz pomiarów kolorymetrycznych a także sprecyzowania lub ulepszenia wykorzystywanych już metod.

Dostępna wersja stacjonarna - POM-KL

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

POM-KL-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Wprowadzenie teoretyczne do prowadzenia pomiarów kolor.


Ćwiczenie – Nazywanie uprzednio przygotowanych krzywych spektralnych. Formularz dostarczony wraz materiałami szkoleniowymi.


Rodzaje zastosowanych typów farb i lakierów w przemyśle.


Lakiery bez efektu (Uni, solid)


Lakiery z efektem (Metallic, Pearl, „Chameleon”.

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Ocena wizualna koloru.


Podstawowe zmienne wpływające na ocenę wizualną koloru.


- Środowisko zewnętrzne


- Obserwator


- Wzorzec


Najważniejsze czynniki środowiska zewnętrznego wpływające na ocenę wizualną koloru (źródło światła, kąt obserwacji, dystans obserwacji).

12.15-13:00

Przerwa

13:00-14:00     sesja 3

Ocena wizualna


Dobór obserwatora do prowadzenia oceny wizualnej koloru .


Ćwiczenie – ograniczenia obserwatorów w postrzeganiu kolorów.


Ćwiczenie – Dobór obserwatora do prowadzenia oceny wizualnej koloru.


Podstawowe zmienne wpływające na ocenę wizualną koloru

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30    sesja 4

Wzorce koloru jako narzędzie wspomagające.


Nadzorowanie wzorców koloru.


MSA jako narzędzie do weryfikacji skuteczności prowadzonej oceny wizualnej koloru.


Ćwiczenie


Analiza przedstawionych analiz MSA. Formularze dostarczone wraz z materiałami szkoleniowymi.


 


Dzień 2

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przypomnienie głównych tematów z poprzedniego dnia

8.45-10.15      sesja 1

Pomiary koloru


Budowa i rodzaje urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia pomiarów koloru.


Ustawienie urządzenia do prowadzenia pomiarów koloru.


Oprogramowanie wykorzystywane w pomiarach koloru.

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

System CIE Lab i LCH


Omówienie systemu CIE LAB i CIE LCH


Ćwiczenie


Odczytywanie kolorów w systemie CIE LAB i CIE LCH

12.15-13:00

Przerwa

13:00-14.30     sesja 3

Rodzaje tolerancji występujące w pomiarach koloru.


Parametr całkowitej zmiany koloru – dE


Warianty dE stosowanych w przemyśle.

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30     sesja 4

MSA jako narzędzie do weryfikacji skuteczności prowadzonej oceny wizualnej koloru.


Ćwiczenie


Analiza przedstawionych analiz MSA. Formularze dostarczone wraz z materiałami szkoleniowymi.


 

Adresaci

·         Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie badań kolorymetrycznych powłok lakierniczych i materiałów,


·         Pracownicy Laboratoriów Lakierni,


·         Pracownicy Laboratoriów Badawczych,


·         Pracownicy Działu Jakości i członkowie Zespołów ds. Jakości,


·         Audytorzy Wewnętrzni

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:


·         Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów oraz wizualnej oceny koloru połączonej z pomiarami kolorymetrycznymi, umiejętność analizowania wyników z otrzymanych badań, umiejętność nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego potrzebnego do badań


·         Nabycie umiejętności nazwania wad oraz określenia badań potrzebnych do ich wykrycia,


·         Umiejętność przeprowadzenia badań koloru zgodnych z wymaganiami,

Opinie uczestników

Bardzo dobry kontakt prowadzącego z uczestnikami, duże zaangażowanie i ciekawie prowadzony temat.
Ciekawie przedstawione definicje koloru, metody kontroli barwy i składowe oceny koloru.
Forma szkolenia online jest bardzo atrakcyjna.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 


Materiały dostępne w wersji elektronicznej.