Cele szkolenia

• Przygotowanie do właściwego rozumienia zjawisk związanych z oceną koloru oraz spełnienie wymagań klientów w zakresie kolorymetrii. 
• Pomoc w zrozumieniu metod pomiarowych wykorzystywanych do oceny wizualnej koloru oraz pomiarów kolorymetrycznych a także sprecyzowania lub ulepszenia wykorzystywanych już metod.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

30%

Symbol szkolenia

POM-KL

Program i ćwiczenia

1. Przedstawienie problemów związanych z kolorem:

 • Color Matching,
 • płowienie,
 • blaknięcie,
 • niezgodność koloru ze wzorcem.

2. Historia kolorymetrii.
3. Teoretyczne podstawy na temat kolorymetrii:

 • zakres widzialny promieniowania,
 • rozkład barw w widmie,
 • kolor,
 • barwa,
 • strumień świetlny,
 • odcień,
 • nasycenie.

4. Rodzaje kolorów wykorzystywanych w przemyśle:

 • Kolory „Solid”,
 • Kolory „Mettalic”,
 • Kolory „Xarlic”,
 • Kolory z efektem perłowe.

5. Metody potwierdzania zgodności koloru:

 • ocena wizualna,
 • pomiary kolorymetryczne.

6. Ocena wizualna:

 • fizjologia widzenia barwnego,
 • budowa oka,
 • anomalie postrzegania barw,
 • dobór obserwatorów do oceny wizualnej,
 • rodzaje oświetlenia,
 • przygotowanie stanowiska do oceny wizualnej (specjalistyczne kabiny wspomagające),
 • wzorce koloru.

7. Pomiary Kolorymetryczne:

 • matematyczny opis koloru,
 • układ barwy RGB,
 • układ barwy XYZ,
 • układ barwy UVW,
 • układ barwy LAB,
 • współczynnik zmiany barwy DE,
 • mierniki wykorzystywane w pomiarach kolorymetrycznych.

8. Kolorymetria w przemyśle:

 • kontrola barwy w procesie seryjnym podczas wdrażania nowych kolorów,
 • Digital Standards,
 • oprogramowanie służące do pomiaru koloru.

Adresaci

 • osobyodpowiedzialneza przeprowadzanie badań kolorymetrycznych powłok lakierniczych i materiałów,
 • pracownicyLaboratoriów Lakierni,
 • pracownicyLaboratoriów Badawczych,
 • pracownicyDziału Jakości i członkowieZespołów ds. Jakości,
 • AudytorzyWewnętrzni.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów oraz wizualnej oceny koloru połączonej z pomiarami kolorymetrycznymi, umiejętność analizowania wyników z otrzymanych badań, umiejętność nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego potrzebnego do badań.
 • Nabycie umiejętności nazwania wad oraz określenia badań potrzebnych do ich wykrycia.
 • Umiejętność przeprowadzenia badań koloru zgodnych z wymaganiami.

Zastosowanie

Percepcja i interpretacja barw są bardzo subiektywne.
Zmęczenie oka, wiek i inne fizjologiczne czynniki mają wpływ na postrzeganie koloru. Ale nawet bez takich fizycznych czynników każdy obserwator interpretuje kolory na podstawie osobistych referencji i skojarzeń. Każda osoba również w inny sposób opisuje kolor przedmiotu. W rezultacie obiektywne ustandaryzowanie komunikacji dot. koloru jest trudne. Musi istnieć jednak sposób, aby porównać jeden kolor z drugim na ustalonym poziomie dokładności. Rozwiązaniem są przyrządy i metody pomiarowe, które identyfikują kolor.
Na jakich zasadach działają oraz czym charakteryzują się systemy pomiarowe powiemy na szkoleniu.

Opinie uczestników

11-12.03.2019 r. "Bardzo dobry, jasny przekaz oparty na ćwiczeniach i wyczerpujących wyjaśnieniach."
11-12.03.2019 r. "Miła atmosfera, dobre nastawienie do uczestników. Duża wiedza na temat firm zajmujących się produkcją nowych samochodów."
04-05.12.2018 r. "Bardzo obszerne podejście do tematu (w zakresie branży produkcyjnej oraz w zakresie działalności naukowej)."
23-24.08.2018 r. "Bardzo dobre wyjaśnienie tematu, udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania."
23-24.08.2018 r. "Szkolenie przeplatało teorię z praktycznymi ćwiczeniami oraz przykładami (płytki z kolorami), co ułatwiało przyswojenie materiału."
04-05.06.2018 r. "Możliwość przeprowadzenia testów na własnych próbkach."
04-05.06.2018 r. "Ćwiczenia praktyczne (pomiary)."
12-13.03.2018 r. "Dobrze przygotowany prowadzący, przerwy dostosowane do potrzeb szkolonych, dobre zaplecze gastronomiczne."
12-13.03.2018 r. "Wiedza i komunikatywność trenera. Fachowość w pracy oraz pomoc i odpowiedzi w zadawanych pytaniach."
23-24.10.2017 r. "Bardzo dobry szkoleniowiec. Uzupełnienie specjalistycznej wiedzy."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek