Cele szkolenia

• Przygotowanie do właściwego rozumienia zjawisk związanych z oceną koloru oraz spełnienie wymagań klientów w zakresie kolorymetrii. 

• Pomoc w zrozumieniu metod pomiarowych wykorzystywanych do oceny wizualnej koloru oraz pomiarów kolorymetrycznych a także sprecyzowania lub ulepszenia wykorzystywanych już metod.

Dostępna wersja ON-LINE - POM-KL-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

30%

Symbol szkolenia

POM-KL

Program i ćwiczenia

1. Przedstawienie problemów związanych z kolorem:

 • Color Matching,
 • płowienie,
 • blaknięcie,
 • niezgodność koloru ze wzorcem.

2. Historia kolorymetrii.
3. Teoretyczne podstawy na temat kolorymetrii:

 • zakres widzialny promieniowania,
 • rozkład barw w widmie,
 • kolor,
 • barwa,
 • strumień świetlny,
 • odcień,
 • nasycenie.

4. Rodzaje kolorów wykorzystywanych w przemyśle:

 • Kolory „Solid”,
 • Kolory „Mettalic”,
 • Kolory „Xarlic”,
 • Kolory z efektem perłowe.

5. Metody potwierdzania zgodności koloru:

 • ocena wizualna,
 • pomiary kolorymetryczne.

6. Ocena wizualna:

 • fizjologia widzenia barwnego,
 • budowa oka,
 • anomalie postrzegania barw,
 • dobór obserwatorów do oceny wizualnej,
 • rodzaje oświetlenia,
 • przygotowanie stanowiska do oceny wizualnej (specjalistyczne kabiny wspomagające),
 • wzorce koloru.

7. Pomiary Kolorymetryczne:

 • matematyczny opis koloru,
 • układ barwy RGB,
 • układ barwy XYZ,
 • układ barwy UVW,
 • układ barwy LAB,
 • współczynnik zmiany barwy DE,
 • mierniki wykorzystywane w pomiarach kolorymetrycznych.

8. Kolorymetria w przemyśle:

 • kontrola barwy w procesie seryjnym podczas wdrażania nowych kolorów,
 • Digital Standards,
 • oprogramowanie służące do pomiaru koloru.

Adresaci

 • osobyodpowiedzialneza przeprowadzanie badań kolorymetrycznych powłok lakierniczych i materiałów,
 • pracownicyLaboratoriów Lakierni,
 • pracownicyLaboratoriów Badawczych,
 • pracownicyDziału Jakości i członkowieZespołów ds. Jakości,
 • AudytorzyWewnętrzni.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Nabycie umiejętności wykonywania pomiarów oraz wizualnej oceny koloru połączonej z pomiarami kolorymetrycznymi, umiejętność analizowania wyników z otrzymanych badań, umiejętność nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego potrzebnego do badań.
 • Nabycie umiejętności nazwania wad oraz określenia badań potrzebnych do ich wykrycia.
 • Umiejętność przeprowadzenia badań koloru zgodnych z wymaganiami.

Zastosowanie

Percepcja i interpretacja barw są bardzo subiektywne. Zmęczenie oka, wiek i inne fizjologiczne czynniki mają wpływ na postrzeganie koloru. Ale nawet bez takich fizycznych czynników każdy obserwator interpretuje kolory na podstawie osobistych referencji i skojarzeń. Każda osoba również w inny sposób opisuje kolor przedmiotu. W rezultacie obiektywne ustandaryzowanie komunikacji dot. koloru jest trudne. Musi istnieć jednak sposób, aby porównać jeden kolor z drugim na ustalonym poziomie dokładności. Rozwiązaniem są przyrządy i metody pomiarowe, które identyfikują kolor. Na jakich zasadach działają oraz czym charakteryzują się systemy pomiarowe powiemy na szkoleniu.

Opinie uczestników

01.07.2019 r. "Szkolenie bardzo podobało mi się pod względem praktycznym, bardzo ciekawe metody i środki."
20-21.05.2019 r. "Zaangażowanie, wiedza i sposób przekazania informacji zasługuje na docenienie i wyróżnienie. Naprawdę wartościowe, dobrze zorganizowane szkolenie pod kątem merytorycznym i jakościowym."
20-21.05.2019 r. "Świetne przygotowanie prowadzącego. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami."
11-12.03.2019 r. "Bardzo dobry, jasny przekaz oparty na ćwiczeniach i wyczerpujących wyjaśnieniach."
11-12.03.2019 r. "Miła atmosfera, dobre nastawienie do uczestników. Duża wiedza na temat firm zajmujących się produkcją nowych samochodów."
04-05.12.2018 r. "Bardzo obszerne podejście do tematu (w zakresie branży produkcyjnej oraz w zakresie działalności naukowej)."
23-24.08.2018 r. "Bardzo dobre wyjaśnienie tematu, udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania."
23-24.08.2018 r. "Szkolenie przeplatało teorię z praktycznymi ćwiczeniami oraz przykładami (płytki z kolorami), co ułatwiało przyswojenie materiału."
04-05.06.2018 r. "Możliwość przeprowadzenia testów na własnych próbkach."
12-13.03.2018 r. "Dobrze przygotowany prowadzący, przerwy dostosowane do potrzeb szkolonych, dobre zaplecze gastronomiczne."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek