Ilustracja szkolenia: Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP, PSW

Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP, PSW

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

PPAP+PSW

Program i ćwiczenia

1. Wymagania norm i standardów ISO 9001, IATF 16949 odnośnie zatwierdzania części do produkcji seryjnej. 2. Wymagania podręcznika PPAP:

 • geneza, założenia, klient – dostawca,
 • zakres standardu,
 • poziomy i statusy zatwierdzeń,
 • PPAP jego wymagania do procesu.

3. Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości. 4. Typowe i opcjonalne składniki PPAP i ich zależność od procesu produkcyjnego:

 • zapisy z projektu,
 • DFMEA,
 • PFMEA,
 • diagram przepływu procesu,
 • Plan Kontroli,
 • analiza systemu pomiarowego MSA,
 • wyniki badań materiałów i osiągów,
 • dokumentacja kwalifikująca laboratoria,
 • wyniki pomiarów,
 • wstępne badanie procesu,
 • Capability Study.

5. Interpretacja kluczowych składników PPAP: FMEA, MSA, Capability Study na bazie wymagań IATF 16949, podręczników IATF. 6. Appearance Approval Report – raport zatwierdzenia wyglądu. 7. Dimensional Report – raport wymiarowy. 8. Material Test Report – raport kontroli materiałów. 9. Performance Report – raport wykonania. 10. Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia. 11. Przedłożenie do klienta:

 • poziomy dowodów,
 • poziomy przedłożenia,
 • wymagania dotyczące przedłożenia,
 • Tabela PPAP.

12. Nadanie statusu PPAP przez klienta:

 • zasady nadania statusu,
 • zapewnienia składane przez organizacje,
 • zatwierdzony,
 • zatwierdzony czasowo,
 • odrzucony.

13. Próbka wzorcowa / Części wzorcowe z produkcji. 14. Gwarancja Przedłożonej Części - Part Submission Warrant:

 • cel formułowania PSW,
 • kiedy składamy PSW?
 • odpowiedzialność za PSW.

15. Przechowywanie zapisów. 16. Wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji przedłożenia w przypadku zmian procesów i zasady powiadamiania klienta. 17. CSR- Specyficzne wymagania klienta – podejście do procesu PPAP. 18. Przykładowa dokumentacja oraz procedura zarządzania PPAP. 19. Komunikacja pomiędzy klientem a dostawcą w ramach PPAP. Ćwiczenia:

 • Sprecyzowanie wymagań / Interpretacja wymagań.
 • PFMEA, Plan kontroli – wykonanie fragmentów.
 • Wymagania co do przedłożenia i Tabela PPAP.
 • Interpretacja kluczowych składników – Capability Study.
 • Tworzenie i kompletowanie dokumentacji PPAP – ćwiczenia.
 • Formularz PSW – zasady wypełniania – ćwiczenia/przykłady.
 • Formularz Appearance Approval Report – raport z wydania zatwierdzenia – ćwiczenia/przykłady.

Adresaci

 • technolodzy,
 • liderzy projektów,
 • inżynierowie produkcji,
 • inżynierowie jakości,
 • osoby uczestniczące w procesie PPAP.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

skuteczne przeprowadzanie w organizacji procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej wg PPAP,wiedza dotycząca wymagań aktualizacji dokumentacji PPAP i komunikacji z klientem,nabycie umiejętności kompletowania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP, PSW,przygotowanie do audytów certyfikujących i klientowskich?.

Metodyka

   

Zastosowanie

 • Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.
 • Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.
 • Zasady procesu zatwierdzenia części do produkcji stosuje się coraz częściej w innych gałęziach przemysłu.
 • Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczna wiedzę na temat stosowania w organizacji procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej zgodnie z wymaganiami podręcznika PPAP.
 • Uczestnikom zostaną zaprezentowane zasady i cel składania Gwarancji Przedłożonej Części PSW.

Opinie uczestników

04-05.11.2019 r. "Doskonały kontakt trenera z grupą, ciekawie i rzeczowo z odpowiednią dozą humoru."
04-05.11.2019 r. "Bardzo duża wiedza trenera. Dużo cennych rad praktycznych. Komunikatywność trenera."
30-31.07.2019 r. "Dużo przykładów z życia codziennego, które odzwierciedlały materiały szkoleniowe. Duża wiedza trenera na temat szkolenia, które prowadził."
30-31.07.2019 r. "Konkretne odpowiedzi na zadawane pytania, praktyczne przykłady."
12-13.04.2018 r. "Kompetentnie prowadzone szkolenie."
25-26.01.2018 r. "Bardzo wysokie kompetencje trenera w zakresie tematu szkolenia."
13-14.11.2017 r. "Fachowo, rzetelnie. Polecam."
15-16.03.2017 r. "Możliwość indywidualnego omówienia formularzy PPAP stosowanych w naszej firmie. Weryfikacja posiadanych umiejętności z wiedzą teoretyczną prowadzącego."
10-11.03.2016 r. "Szkolenie godne polecenia - praktyczne i zrozumiałe materiały prezentacji jak i ćwiczeń."
10-11.03.2016 r. "Informacje/wiedza przekazywana przez trenera była jasna i bardzo zrozumiała."
17-18.05.2016 r. "Fachowość i otwartość trenera, poczucie humoru, przydatny materiał."
04-05.02.2015 r. "Trener potrafi wykorzystać swoje doświadczenie praktyczne."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek