Ilustracja szkolenia: Projektowanie layoutów - szkolenie online

Projektowanie layoutów - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Nauczenie uczestników zasad projektowania efektywnych layoutów i oceny tej efektywności miernikami przepływu, finansowymi i procentowymi.
 • Nabycie tych umiejętności pozwoli oceniać skuteczność istniejących planów rozmieszczenia maszyn i je udoskonalać.
 • Firma osiąga konkretne, mierzalne przełożenie ekonomiczne. 
 • Przedstawiane podczas szkolenia metody zaangażowania pracowników do realizowanych projektów, wpływają na poprawę poczucia przynależności do firmy, świadomość wpływu na ważne decyzje i tym samym wzrost motywacji.
Dostępna wersja stacjonarna - LYT-P

Termin i miejsce

 • 28 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 47 dni
  Online
 • 7 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 56 dni
  Online

Symbol szkolenia

LYT-P-ONL

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu rozmieszczenia maszyn.
2. Pojęcia przepływu materiałów i procesu.
3. Straty generowane przez nieodpowiedni layout.
4. Pojęcia wartości dodanej w procesie i efektywności cyklu produkcyjnego.
5. Zasady i wyznaczniki do planowania layoutów.
6. Rozmieszczenia maszyn zgodnie z założeniami produkcyjnymi (produkcja seryjna, prod. szybkozmienna, liniowa, gniazdowa).
7. Analiza operacji potrzebnych do wytworzenia produktu.
8. Zapotrzebowanie i takt produkcyjny – dobór odpowiedniego parku maszynowego.
9. Mapowanie istniejącego procesu.
10. Przepływ materiałów.
11. Ruchy operatorów.
12. Analiza strat w istniejącym procesie.
13. Analiza operacji tworzących wartość dodaną i innych.
14. Kalkulacja efektywności procesu.
15. Redukowanie międzyoperacyjnych stanów magazynowych.
16. Zabezpieczenia przed przetwarzaniem materiałów niespełniających wymagań.
17. Grupowe opracowanie nowego layoutu.
18. Weryfikacja efektywności i ograniczenia strat.   Ćwiczenia i przykłady: 
 
1. Analiza przykładowego layoutu wg przedstawionego opisu procesu:

 • ocena efektywności przepływu,
 • analiza efektywności wykorzystania przestrzeni,
 • analiza rodzajów strat na istniejącym przepływie,
 • obliczenie wskaźnika płynności produkcji.

2. Tworzenie założeń projektowych pod nowy, ulepszony layout.
3. Określenie potrzebnych danych.
4. Analiza ograniczeń wynikających z budżetu i konstrukcji hali.
5. Zepołowe prototypowanie nowego layoutu.
6. Ocena efektywności utworzonego layoutu poznanymi metodami.
7. Opracowanie planu wdrożenia.

Adresaci

 • kierownicza kadra techniczna,
 • inżynierowie procesu,
 • kierownicy projektów,
 • liderzy lean manufacturing,
 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści planowania produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Na czym polegają straty i czym są wartości dodane w procesie produkcyjnym.
 • Jakie są zasady i wyznaczniki do planowania layoutów wg podejścia lean.
 • Jakie są zasady rozmieszczania maszyn zgodnie z założeniami produkcyjnymi (produkcja seryjna, prod. szybkozmienna, liniowa, gniazdowa) oraz doboru odpowiedniego parku maszynowego.
 • Jak zabezpieczać się przed przetwarzaniem materiałów niespełniających wymagań.
 • Jakie są kryteria odbioru maszyn od dostawców
 • Pozna wskaźniki do liczbowej oceny efektywności układu maszyn na hali.

Uczestnik nauczy się:

 • Kierować projektami tworzenia i reorganizacji layoutów.
 • Rozpoznawać potencjalne straty produkcyjne na podstawie założeń przedstawionych na rysunku hali i opisie procesu produkcyjnego.
 • Optymalizować proces produkcji w ramach zasymulowanych założeń.
 • Ustalać logistykę wewnętrzną oraz niezbędnych mediów potrzebnych dla maszyn realizujących procesy wytwarzania.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie liderów do prowadzenia projektów tego typu. Uzyskanie dodatkowego miejsca na realizację nowych przedsięwzięć bez inwestycji w rozbudowę zakładu. Skrócenie przepływów produkcyjnych. Podniesienie efektywności wykorzystania przestrzeni hali.Wykorzystanie potencjału pracowników, wzrost ich motywacji i zadowolenia, a w konsekwencji zaangażowania.

Opinie uczestników

Jasna i zrozumiała prezentacja, przykłady narzędzi i ćwiczenia do wykonania online. Rzeczowy, przystępny przekaz. Jasny sposób komunikacji, ciekawe ćwiczenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.