Cele szkolenia

 • Nauczenie uczestników zasad projektowania efektywnych layoutòw i oceny tej efektywności miernikami przepływu, finansowymi i procentowymi.
 • Nabycie tych umiejętności pozwoli oceniać skuteczność istniejących planów rozmieszczenia maszyn i je udoskonalać.
 • Firma osiąga konkretne, mierzalne przełożenie ekonomiczne. 
 • Przedstawiane podczas szkolenia metody zaangażowania pracowników do realizowanych projektów, wpływają na poprawę poczucia przynależności do firmy, świadomość wpływu na ważne decyzje i tym samym wzrost motywacji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

LYT-P

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu rozmieszczenia maszyn.
2. Pojęcia przepływu materiałów i procesu.
3. Straty generowane przez nieodpowiedni layout.
4. Pojęcia wartości dodanej w procesie i efektywności cyklu produkcyjnego.
5. Zasady i wyznaczniki do planowania layoutów.
6. Rozmieszczenia maszyn zgodnie z założeniami produkcyjnymi (produkcja seryjna, prod. szybkozmienna, liniowa, gniazdowa).
7. Analiza operacji potrzebnych do wytworzenia produktu.
8. Zapotrzebowanie i takt produkcyjny – dobór odpowiedniego parku maszynowego.
9. Mapowanie istniejącego procesu.
10. Przepływ materiałów.
11. Ruchy operatorów.
12. Analiza strat w istniejącym procesie.
13. Analiza operacji tworzących wartość dodaną i innych.
14. Kalkulacja efektywności procesu.
15. Redukowanie międzyoperacyjnych stanów magazynowych.
16. Zabezpieczenia przed przetwarzaniem materiałów niespełniających wymagań.
17. Grupowe opracowanie nowego layoutu.
18. Weryfikacja efektywności i ograniczenia strat.

Ćwiczenia i przykłady:

1. Analiza przykładowego layoutu wg przedstawionego opisu procesu:

 • ocena efektywności przepływu,
 • analiza efektywności wykorzystania przestrzeni,
 • analiza rodzajów strat na istniejącym przepływie,
 • obliczenie wskaźnika płynności produkcji.

2. Tworzenie założeń projektowych pod nowy, ulepszony layout.
3. Określenie potrzebnych danych.
4. Analiza ograniczeń wynikających z budżetu i konstrukcji hali.
5. Zepołowe prototypowanie nowego layoutu.
6. Ocena efektywności utworzonego layoutu poznanymi metodami.
7. Opracowanie planu wdrożenia.

Adresaci

 • kierownicza kadra techniczna,
 • inżynierowie procesu,
 • kierownicy projektów,
 • liderzy lean manufacturing,
 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści planownia produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Na czym polegają straty i czym są wartości dodane w procesie produkcyjnym.
 • Jakie są zasady i wyznaczniki do planowania layoutów wg podejścia lean.
 • Jakie są zasady rozmieszczania maszyn zgodnie z założeniami produkcyjnymi (produkcja seryjna, prod. szybkozmienna, liniowa, gniazdowa) oraz doboru odpowiedniego parku maszynowego.
 • Jak zabezpieczać się przed przetwarzaniem materiałów niespełniających wymagań.
 • Jakie są kryteria odbioru maszyn od dostawców
 • Pozna wskaźniki do liczbowej oceny efektywności układu maszyn na hali.

Uczestnik nauczy się:

 • Kierować projektami tworzenia i reorganizacji layoutów.
 • Rozpoznawać potencjalne straty produkcyjne na podstawie założeń przedstawionych na rysunku hali i opisie procesu produkcyjnego.
 • Optymalizować proces produkcji w ramach zasymulowanych założeń.
 • Ustalać logistykę wewnętrzną oraz niezbędnych mediów potrzebnych dla maszyn realizujących procesy wytwarzania.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Wykształcenie liderów do prowadzenia projektów tego typu.
 • Uzyskanie dodatkowego miejsca na realizację nowych przedsięwzięć bez inwetycji w rozbudowę zakładu.
 • Skrócenie przepływów produkcyjnych.
 • Podniesienie efektywności wykorzystania przestrzeni hali.
 • Wykorzystanie potencjału pracownìķów, wzrost ich motywacji i zadowolenia, a w konsekwencji zaangażowania.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek