Cele szkolenia

 • Nauczenie uczestników zasad projektowania efektywnych layoutòw i oceny tej efektywności miernikami przepływu, finansowymi i procentowymi.
 • Nabycie tych umiejętności pozwoli oceniać skuteczność istniejących planów rozmieszczenia maszyn i je udoskonalać.
 • Firma osiąga konkretne, mierzalne przełożenie ekonomiczne. 
 • Przedstawiane podczas szkolenia metody zaangażowania pracowników do realizowanych projektów, wpływają na poprawę poczucia przynależności do firmy, świadomość wpływu na ważne decyzje i tym samym wzrost motywacji.
Dostępna wersja ON-LINE - LYT-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

LYT-P

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu rozmieszczenia maszyn.
2. Pojęcia przepływu materiałów i procesu.
3. Straty generowane przez nieodpowiedni layout.
4. Pojęcia wartości dodanej w procesie i efektywności cyklu produkcyjnego.
5. Zasady i wyznaczniki do planowania layoutów.
6. Rozmieszczenia maszyn zgodnie z założeniami produkcyjnymi (produkcja seryjna, prod. szybkozmienna, liniowa, gniazdowa).
7. Analiza operacji potrzebnych do wytworzenia produktu.
8. Zapotrzebowanie i takt produkcyjny – dobór odpowiedniego parku maszynowego.
9. Mapowanie istniejącego procesu.
10. Przepływ materiałów.
11. Ruchy operatorów.
12. Analiza strat w istniejącym procesie.
13. Analiza operacji tworzących wartość dodaną i innych.
14. Kalkulacja efektywności procesu.
15. Redukowanie międzyoperacyjnych stanów magazynowych.
16. Zabezpieczenia przed przetwarzaniem materiałów niespełniających wymagań.
17. Grupowe opracowanie nowego layoutu.
18. Weryfikacja efektywności i ograniczenia strat. Ćwiczenia i przykłady:

1. Analiza przykładowego layoutu wg przedstawionego opisu procesu:

 • ocena efektywności przepływu,
 • analiza efektywności wykorzystania przestrzeni,
 • analiza rodzajów strat na istniejącym przepływie,
 • obliczenie wskaźnika płynności produkcji.

2. Tworzenie założeń projektowych pod nowy, ulepszony layout.
3. Określenie potrzebnych danych.
4. Analiza ograniczeń wynikających z budżetu i konstrukcji hali.
5. Zespołowe prototypowanie nowego layoutu.
6. Ocena efektywności utworzonego layoutu poznanymi metodami.
7. Opracowanie planu wdrożenia.

Adresaci

 • kierownicza kadra techniczna,
 • inżynierowie procesu,
 • kierownicy projektów,
 • liderzy lean manufacturing,
 • inżynierowie jakości,
 • specjaliści planownia produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Na czym polegają straty i czym są wartości dodane w procesie produkcyjnym.
 • Jakie są zasady i wyznaczniki do planowania layoutów wg podejścia lean.
 • Jakie są zasady rozmieszczania maszyn zgodnie z założeniami produkcyjnymi (produkcja seryjna, prod. szybkozmienna, liniowa, gniazdowa) oraz doboru odpowiedniego parku maszynowego.
 • Jak zabezpieczać się przed przetwarzaniem materiałów niespełniających wymagań.
 • Jakie są kryteria odbioru maszyn od dostawców
 • Pozna wskaźniki do liczbowej oceny efektywności układu maszyn na hali.

Uczestnik nauczy się:

 • Kierować projektami tworzenia i reorganizacji layoutów.
 • Rozpoznawać potencjalne straty produkcyjne na podstawie założeń przedstawionych na rysunku hali i opisie procesu produkcyjnego.
 • Optymalizować proces produkcji w ramach zasymulowanych założeń.
 • Ustalać logistykę wewnętrzną oraz niezbędnych mediów potrzebnych dla maszyn realizujących procesy wytwarzania.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie liderów do prowadzenia projektów tego typu. Uzyskanie dodatkowego miejsca na realizację nowych przedsięwzięć bez inwetycji w rozbudowę zakładu.Skrócenie przepływów produkcyjnych.Podniesienie efektywności wykorzystania przestrzeni hali.Wykorzystanie potencjału pracowników, wzrost ich motywacji i zadowolenia, a w konsekwencji zaangażowania.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek