Ilustracja szkolenia: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

Cele szkolenia

• Nauczenie poprawnego wykorzystania i posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
• Unikanie popełniania typowych błędów podczas wykonywania tymi przyrządami pomiarów.
• Poszerzenie wiadomości o budowie i cechach metrologicznych przyrządów przydatnych przy realizacji i planowaniu pomiarów z zakresu długości i kąta.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

PPW

Program i ćwiczenia

1. Klasyfikacja podstawowych przyrządów do pomiaru długości i kąta.
2. Podstawowe parametry metrologiczne przyrządów pomiarowych.
3. Warunki użytkowania przyrządów pomiarowych.
4. Błędy pomiaru i interpretacja wyniku pomiaru.
5. Przyrządy suwmiarkowe (suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze):

 • Wytyczne posługiwania się przyrządami suwmiarkowymi przy pomiarach wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych).
 • Najczęstsze błędy popełniane przez operatora podczas mierzenia suwmiarką.
 • Obsługa wysokościomierza i głębokościomierza suwmiarkowego.
 • Praktyczne pomiary przyrządami suwmiarkowymi.

6. Przyrządy mikrometryczne:

 • Odmiany konstrukcyjne przyrządów mikrometrycznych. (mikrometry kabłąkowe, mikrometry do wymiarów wewnętrznych, głębokościomierze mikrometryczne, średnicówki 3-punktowe).
 • Budowa i działanie mikrometru.
 • Wytyczne posługiwania się różnymi odmianami przyrządów mikrometrycznych.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy obsłudze stosowaniu przyrządów mikrometrycznych.
 • Praktyczne pomiary przyrządami mikrometrycznymi.

7. Czujniki pomiarowe:

 • Odmiany czujników pomiarowych i zasady ich działania.
 • Zastosowanie czujników do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych oraz odchyłek geometrycznych.
 • Średnicówki czujnikowe.
 • Wytyczne wyboru rodzaju czujnika do określonych pomiarów.
 • Dobór kształtu końcówki pomiarowej.
 • Najczęstsze błędy spotykane w pomiarach czujnikami.
 • Praktyczne pomiary z wykorzystaniem czujników.

8.Wysokościomierze cyfrowe:

 • Budowa wysokościomierza i jego działanie.
 • Konfigurowanie ustawień.
 • Czynności wstępne przed samym pomiarem wysokościomierzem.
 • Zastosowanie wysokościomierza cyfrowego do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych i pośrednich.
 • Praktyczne pomiary wysokościomierzem. Sprawdziany do wałków i otworów.
 • Odmiany konstrukcyjne.
 • Poprawne posługiwanie się sprawdzianami.

9. Płytki wzorcowe:

 • Komplety płytek i klasy dokładności.
 • Materiały na płytki i ich znaczenie.
 • Zasady poprawnego zestawiania płytek w stosy.
 • Przykłady praktycznego zestawiania płytek.

10. Płytki kątowe.
11. Dokumentowanie pomiarów.

Ćwiczenia:
O charakterze laboratoryjnym (praktyczne pomiary):

 • Pomiary różnych rodzajów wymiarów suwmiarką uniwersalną i specjalną.
 • Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza i głębokościomierza suwmiarkowego.
 • Pomiary mikrometrami kabłąkowymi.
 • Pomiary mikrometrami do pomiarów wymiarów wewnętrznych (otwory, rowki).
 • Pomiary średnicówkami 2- i 3-stykowymi oraz zegarowymi także do małych otworów.
 • Wykorzystanie układów czujnikowych do pomiarów odchyłek równoległości, prostopadłości i bicia.
 • Pomiary kątów kątomierzem.
 • Wykorzystanie mikroskopu do pomiarów.
 • Zastosowanie wysokościomierza do różnych zadań pomiarowych.
 • Przykładowe regulacje wskazań przyrządów pomiarowych.

Adresaci

 • osoby posługujące się przyrządami do pomiaru długości i kąta,
 • osoby poszukujące pracy na stanowisku kontroler/inspektor jakości,
 • kontrolerzy jakości,
 • kwalifikowani operatorzy i pracownicy produkcyjni,
 • osoby wspomagające działy kontroli jakości i izby pomiarów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie mierzyć typowymi przyrządami pomiarowymi.
 • Identyfikować źródła istotnych błędów i ograniczać ich skutki.
 • Określać wybrane charakterystyky metrologiczne sprzętu pomiarowego (np. czułość).
 • Zabezpieczać przyrządy pomiarowe we właściwy sposób przed niepożądanymi wpływami środowiska.

Uczestnik dowie się:

 • Co zawiera treść ustawy „Prawo o miarach”.
 • Jakie są odmiany konstrukcyjne przyrządów pomiarowe i jaki wpływ mają one na dokładność (np. zasada Abbego).
 • W jaki sposób można prawidłowo przygotować przyrząd do pomiaru.
 • Skąd czerpać informacje jaka ma być dokładność pomiaru.
 • Co ocnacza termin konserwacja sprzętu pomiarowego.
 • Dlaczego ocena ryzyka wg wskaźnika RPN nie jest zalecana w wytycznych FMEA 4th Edition (AIAG 2008).

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
Umiejętność poprawnego pomiaru umożliwia potwierdzenie, że dana osoba może bezproblemowo uzyskać pozwolenie na obsługę określonych przyrządów pomiarowych (na formularzu) co jest ważne dla audytu.

Metodyka

Ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące dostępny sprzęt, poprzedzone opisem ustnym problematyki i dyskusją.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek