Ilustracja szkolenia: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

Cele szkolenia

• Nauczenie poprawnego wykorzystania i posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
• Unikanie popełniania typowych błędów podczas wykonywania tymi przyrządami pomiarów.
• Poszerzenie wiadomości o budowie i cechach metrologicznych przyrządów przydatnych przy realizacji i planowaniu pomiarów z zakresu długości i kąta.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Symbol szkolenia

PPW

Program i ćwiczenia

1. Klasyfikacja podstawowych przyrządów do pomiaru długości i kąta.
2. Podstawowe parametry metrologiczne przyrządów pomiarowych.
3. Warunki użytkowania przyrządów pomiarowych.
4. Błędy pomiaru i interpretacja wyniku pomiaru.
5. Przyrządy suwmiarkowe (suwmiarki, wysokościomierze, głębokościomierze):

 • Wytyczne posługiwania się przyrządami suwmiarkowymi przy pomiarach wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych).
 • Najczęstsze błędy popełniane przez operatora podczas mierzenia suwmiarką.
 • Obsługa wysokościomierza i głębokościomierza suwmiarkowego.
 • Praktyczne pomiary przyrządami suwmiarkowymi.

6. Przyrządy mikrometryczne:

 • Odmiany konstrukcyjne przyrządów mikrometrycznych. (mikrometry kabłąkowe, mikrometry do wymiarów wewnętrznych, głębokościomierze mikrometryczne, średnicówki 3-punktowe).
 • Budowa i działanie mikrometru.
 • Wytyczne posługiwania się różnymi odmianami przyrządów mikrometrycznych.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy obsłudze stosowaniu przyrządów mikrometrycznych.
 • Praktyczne pomiary przyrządami mikrometrycznymi.

7. Czujniki pomiarowe:

 • Odmiany czujników pomiarowych i zasady ich działania.
 • Zastosowanie czujników do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych oraz odchyłek geometrycznych.
 • Średnicówki czujnikowe.
 • Wytyczne wyboru rodzaju czujnika do określonych pomiarów.
 • Dobór kształtu końcówki pomiarowej.
 • Najczęstsze błędy spotykane w pomiarach czujnikami.
 • Praktyczne pomiary z wykorzystaniem czujników.

8.Wysokościomierze cyfrowe:

 • Budowa wysokościomierza i jego działanie.
 • Konfigurowanie ustawień.
 • Czynności wstępne przed samym pomiarem wysokościomierzem.
 • Zastosowanie wysokościomierza cyfrowego do pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych i pośrednich.
 • Praktyczne pomiary wysokościomierzem. Sprawdziany do wałków i otworów.
 • Odmiany konstrukcyjne.
 • Poprawne posługiwanie się sprawdzianami.

9. Płytki wzorcowe:

 • Komplety płytek i klasy dokładności.
 • Materiały na płytki i ich znaczenie.
 • Zasady poprawnego zestawiania płytek w stosy.
 • Przykłady praktycznego zestawiania płytek.

10. Płytki kątowe.
11. Dokumentowanie pomiarów.

Ćwiczenia:

O charakterze laboratoryjnym (praktyczne pomiary):

 • Pomiary różnych rodzajów wymiarów suwmiarką uniwersalną i specjalną.
 • Pomiary z wykorzystaniem wysokościomierza i głębokościomierza suwmiarkowego.
 • Pomiary mikrometrami kabłąkowymi.
 • Pomiary mikrometrami do pomiarów wymiarów wewnętrznych (otwory, rowki).
 • Pomiary średnicówkami 2- i 3-stykowymi oraz zegarowymi także do małych otworów.
 • Wykorzystanie układów czujnikowych do pomiarów odchyłek równoległości, prostopadłości i bicia.
 • Pomiary kątów kątomierzem.
 • Wykorzystanie mikroskopu do pomiarów.
 • Zastosowanie wysokościomierza do różnych zadań pomiarowych.
 • Przykładowe regulacje wskazań przyrządów pomiarowych.

Adresaci

 • osoby posługujące się przyrządami do pomiaru długości i kąta,
 • osoby poszukujące pracy na stanowisku kontroler/inspektor jakości,
 • kontrolerzy jakości,
 • kwalifikowani operatorzy i pracownicy produkcyjni,
 • osoby wspomagające działy kontroli jakości i izby pomiarów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie mierzyć typowymi przyrządami pomiarowymi.
 • Identyfikować źródła istotnych błędów i ograniczać ich skutki.
 • Określać wybrane charakterystyky metrologiczne sprzętu pomiarowego (np. czułość).
 • Zabezpieczać przyrządy pomiarowe we właściwy sposób przed niepożądanymi wpływami środowiska.

Uczestnik dowie się:

 • Co zawiera treść ustawy „Prawo o miarach”.
 • Jakie są odmiany konstrukcyjne przyrządów pomiarowe i jaki wpływ mają one na dokładność (np. zasada Abbego).
 • W jaki sposób można prawidłowo przygotować przyrząd do pomiaru.
 • Skąd czerpać informacje jaka ma być dokładność pomiaru.
 • Co ocnacza termin konserwacja sprzętu pomiarowego.
 • Dlaczego ocena ryzyka wg wskaźnika RPN nie jest zalecana w wytycznych FMEA 4th Edition (AIAG 2008).

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

Umiejętność poprawnego pomiaru umożliwia potwierdzenie, że dana osoba może bezproblemowo uzyskać pozwolenie na obsługę określonych przyrządów pomiarowych (na formularzu) co jest ważne dla audytu.

Metodyka

​Ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące dostępny sprzęt, poprzedzone opisem ustnym problematyki i dyskusją.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek