Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSARR-N

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • przypomnienie pojęć i wskaźników związanych z oceną zdolności i stabilności systemu pomiarowego,
 • zdobycie umiejętności wyboru i stosowania głównych metod badania zdolności systemów pomiarowych (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010) dla właściwości mierzalnych w przypadku pomiarów niepowtarzalnych (np. testów niszczących, pomiarów wpływających na wielkość mierzoną, pomiarów charakterystyk zmiennych w czasie, itp.),
 • uzyskanie umiejętności interpretacji wyników analizy oraz identyfikacji przyczyn ewentualnej negatywnej oceny systemu,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej na ocenę przydatności metod MSA dla pomiarów niepowtarzalnych stosowanych w firmie oraz na wspieranie wdrożenia wybranych metod.

Symbol szkolenia

MSARR-N

Terminy i miejsce

20 - 22 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 28 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zdolność systemu pomiarowego. 
2.  Przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru. 
3.  Niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji - skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem. 
4.  Składniki zmienności, wskaźniki i wymagania – powtórka. 
5.  Niepoprawność wskazań (błąd systematyczny). 
6.  Błędy przypadkowe: powtarzalność (EV), odtwarzalność (AV), niepewność standardowa (powtarzalność i odtwarzalność R&R). 
7.  Zmienność całkowita (TV) a zmienność własna procesu (PV). 
8.  Rozdzielczość i rozróżnialność (ndc). 
9.  Wskaźniki zdolności i wymagania dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem. 
10.  Krótkoterminowa i długoterminowa stabilność systemu pomiarowego: karty kontrolne SPC w zastosowaniu do monitorowania systemu pomiarowego. 
11.  Metodyka badań zdolności systemów pomiarowych. 
12.  Analiza „R&R” metodą średnich i rozstępów (ARM) dla pomiarów „powtarzalnych” – powtórka (wg MSA-4). 
13.  Przypadek pomiaru „niepowtarzalnego” – problemy z określeniem źródeł zmienności. 
14.  Metody monitorowania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów powtarzalnych (procedury S1, S2) oraz niepowtarzalnych (procedury S3, S4, S5a, S5b). 
15.  Pojęcie próbki „homogenicznej”, metody pozyskiwania / przygotowywania. 
16.  Metody badania zdolności systemu pomiarowego w przypadku pomiarów niepowtarzalnych: procedury V3, V3a, V4 – analiza „R&R” z użyciem metody ARM (średnich i rozstępów) „ANOVA Crossed” (krzyżowa) i „ANOVA Nested” (zagnieżdżona). 
17.  Problemy i ograniczenia w interpretacji negatywnych wyników analiz. 
 
Ćwiczenia: 
 • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – analiza przypadku (powtórka). 
 • Projektowanie i wykorzystanie kart kontrolnych X-mR, z-R, Xśr-R do monitorowania długoterminowej stabilności systemu pomiarowego (procedury S1, S3, S4, S5a) – rozwiązywanie przypadków indywidualne lub zespołowe (Excel) w celu zrozumienia sposobu i zakresu stosowania kart stabilności. 
 • Ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC w celu nabycia umiejętności doboru metody i wykonania badania. 
 • Procedura V3 oraz V3a (test-retest study) – rozwiązanie przypadku, ćwiczenie obliczeniowe (Excel). 
 • Analiza R&R metodą „Anova Nested” (procedura V4) – przygotowanie próbki homogenicznej, własnoręczne pomiary i analiza wyników (oprogramowanie MSA). 
 
W przypadku szkoleń zamkniętych: ćwiczenia wykonywane mogą być na bazie próbki wyrobów Klienta; wymaga to wcześniejszego przygotowania próbki przez Klienta w uzgodnieniu z trenerem. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość identyfikacji słabych punktów kontrolnych w kontroli dostaw, w toku procesu produkcyjnego oraz w kontroli końcowej, szczególnie dla właściwości (charakterystyk) specjalnych. Uzyskanie danych do określenia przyczyn nieskutecznej kontroli i ich redukcji, a przez to poprawa jakości dostaw do klienta. Ocena trafności doboru metod pomiarowych dla sterowania procesem, a przez to redukcja kosztów błędnych interwencji w procesie produkcyjnym.?

Metodyka

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym. 
 • Pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych / badawczych. 
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości lub SPC. 
 • Osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów / metod kontroli wyrobu / nadzorowania procesu. 
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949. 
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt). 
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów. 
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców. 
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości. 
 • Inżynierowie procesu. 
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów. 
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA – Measurement System Analysis) stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, tolerancję i zmienność w procesie produkcji), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową. 
Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzji o zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu). 
Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”, która w sytuacji pomiarów „niepowtarzalnych” (np. pomiary twardości, chropowatości, wytrzymałości, momentów dokręceń czy badania niszczące) wymaga modyfikacji polegającej m.in. na odpowiednim przygotowaniu próbek. 
W zakresie MSA mieści się też monitorowanie długoterminowej stabilności systemów pomiarowych (adoptowanymi z SPC metodami), które w porównaniu z okresowym sprawdzaniem/wzorcowaniem lub okresowo wykonywaną analizą „R&R” zapewniają nieporównanie większą skuteczność wykrywania problemów związanych z systemami pomiarowymi w czasie procesu produkcyjnego lub kontrolnego.

Opinie użytkowników

"Szkolenie świetne na wysokim poziomie."
"Przyjazna atmosfera, dużo przykładów z życia."
"Ciekawy program. Praktyczne przykłady zastosowania. Jasny przekaz."
"Dobre przedstawienie treści i wytłumaczenie problemów."
"Bardzo jasno przedstawiona treść szkolenia."
"Komunikatywność trenera i uporządkowana wiedza."
"Doskonała komunikatywność z trenerem. Odpowiedzi, zakres szkolenia oraz przykłady."
"Komunikatywność i merytoryczność trenera."
"Bardzo duża umiejętność przekazywania informacji i tłumaczenia."
"Zaangażowanie i pomysłowość trenera."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2950.00 zł netto
3628.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania