Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MSARR-N

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·       przypomnienie pojęć i wskaźników związanych z oceną zdolności i stabilności systemu pomiarowego,

·       zdobycie umiejętności wyboru i stosowania głównych metod badania zdolności systemów pomiarowych (wg wytycznych MSA - Measurement System Analysis, AIAG, 4th Edition, 2010) dla właściwości mierzalnych w przypadku pomiarów niepowtarzalnych (np. testów niszczących, pomiarów wpływających na wielkość mierzoną, pomiarów charakterystyk zmiennych w czasie, itp.),

·       uzyskanie umiejętności interpretacji wyników analizy oraz identyfikacji przyczyn ewentualnej negatywnej oceny systemu,

·       zdobycie wiedzy pozwalającej na ocenę przydatności metod MSA dla pomiarów niepowtarzalnych stosowanych w firmie oraz na wspieranie wdrożenia wybranych metod.

 

Symbol szkolenia

MSARR-N

Terminy i miejsce

09 - 11 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 3 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zdolność systemu pomiarowego. 
2.  Przyczyny zmienności wyników pomiarów, pojęcie błędu i niepewności pomiaru. 
3.  Niepewność pomiaru a podejmowanie decyzji w procesie produkcji - skutki błędów pomiaru dla kontroli jakości i dla sterowania procesem. 
4.  Składniki zmienności, wskaźniki i wymagania – powtórka. 
5.  Niepoprawność wskazań (błąd systematyczny). 
6.  Błędy przypadkowe: powtarzalność (EV), odtwarzalność (AV), niepewność standardowa (powtarzalność i odtwarzalność R&R). 
7.  Zmienność całkowita (TV) a zmienność własna procesu (PV). 
8.  Rozdzielczość i rozróżnialność (ndc). 
9.  Wskaźniki zdolności i wymagania dla zadań pomiarowych związanych z kontrolą jakości lub sterowaniem procesem. 
10.  Krótkoterminowa i długoterminowa stabilność systemu pomiarowego: karty kontrolne SPC w zastosowaniu do monitorowania systemu pomiarowego. 
11.  Metodyka badań zdolności systemów pomiarowych. 
12.  Analiza „R&R” metodą średnich i rozstępów (ARM) dla pomiarów „powtarzalnych” – powtórka (wg MSA-4). 
13.  Przypadek pomiaru „niepowtarzalnego” – problemy z określeniem źródeł zmienności. 
14.  Metody monitorowania stabilności systemów pomiarowych dla pomiarów powtarzalnych (procedury S1, S2) oraz niepowtarzalnych (procedury S3, S4, S5a, S5b). 
15.  Pojęcie próbki „homogenicznej”, metody pozyskiwania / przygotowywania. 
16.  Metody badania zdolności systemu pomiarowego w przypadku pomiarów niepowtarzalnych: procedury V3, V3a, V4 – analiza „R&R” z użyciem metody ARM (średnich i rozstępów) „ANOVA Crossed” (krzyżowa) i „ANOVA Nested” (zagnieżdżona). 
17.  Problemy i ograniczenia w interpretacji negatywnych wyników analiz. 
 
Ćwiczenia: 
 • Analiza R&R metodą średnich i rozstępów (ARM) – analiza przypadku (powtórka). 
 • Projektowanie i wykorzystanie kart kontrolnych X-mR, z-R, Xśr-R do monitorowania długoterminowej stabilności systemu pomiarowego (procedury S1, S3, S4, S5a) – rozwiązywanie przypadków indywidualne lub zespołowe (Excel) w celu zrozumienia sposobu i zakresu stosowania kart stabilności. 
 • Ocena zdolności przyrządu dla zadania pomiarowego typu „orzekanie zgodności ze specyfikacją” oraz do zastosowań w SPC w celu nabycia umiejętności doboru metody i wykonania badania. 
 • Procedura V3 oraz V3a (test-retest study) – rozwiązanie przypadku, ćwiczenie obliczeniowe (Excel). 
 • Analiza R&R metodą „Anova Nested” (procedura V4) – przygotowanie próbki homogenicznej, własnoręczne pomiary i analiza wyników (oprogramowanie MSA). 
 
W przypadku szkoleń zamkniętych: ćwiczenia wykonywane mogą być na bazie próbki wyrobów Klienta; wymaga to wcześniejszego przygotowania próbki przez Klienta w uzgodnieniu z trenerem. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Możliwość identyfikacji słabych punktów kontrolnych w kontroli dostaw, w toku procesu produkcyjnego oraz w kontroli końcowej, szczególnie dla właściwości (charakterystyk) specjalnych. Uzyskanie danych do określenia przyczyn nieskutecznej kontroli i ich redukcji, a przez to poprawa jakości dostaw do klienta. Ocena trafności doboru metod pomiarowych dla sterowania procesem, a przez to redukcja kosztów błędnych interwencji w procesie produkcyjnym.?

Metodyka

 

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wyposażeniem kontrolno – pomiarowym. 
 • Pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych / badawczych. 
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości lub SPC. 
 • Osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów / metod kontroli wyrobu / nadzorowania procesu. 
 • Auditorzy wewnętrzni, auditorzy II strony (dostawców), auditorzy III strony (certyfikujący) – szczególnie wg wymagań ISO/TS 16949. 
 • Osoby uczestniczące lub prowadzące projekty Six-Sigma (Green Belt, Black Belt). 
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie, skuteczność, organizację kontroli jakości, w tym dobór i nadzór kontrolerów. 
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostaw / dostawców. 
 • Szefowie jakości, pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości. 
 • Inżynierowie procesu. 
 • Osoby odpowiedzialne za nowe projekty / wdrożenia nowych wyrobów. 
 • Osoby odpowiedzialne za PPAP w przedsiębiorstwie, szczególnie za raporty MSA.

Zastosowanie

Analiza zdolności systemów pomiarowych (MSA – Measurement System Analysis) stanowi istotne uzupełnienie okresowego sprawdzania / wzorcowania przyrządów. Pozwala ona na ocenę zdatności danego systemu pomiarowego do wykonywania zadania pomiarowego określonego przez: mierzoną właściwość (jej wartość, tolerancję i zmienność w procesie produkcji), umiejętności operatorów, warunki (zakłócenia) zewnętrzne oraz procedurę pomiarową. 
Wyniki analizy mogą przyczynić się do istotnej redukcji ryzyka reklamacji i kosztów braków dzięki identyfikacji systemów pomiarowych będących źródłem błędnych decyzji o zwolnieniu wyrobu (lub akceptacji procesu). 
Najczęściej stosowaną i najbardziej uniwersalną metodą oceny zdolności systemów pomiarowych jest analiza „R&R”, która w sytuacji pomiarów „niepowtarzalnych” (np. pomiary twardości, chropowatości, wytrzymałości, momentów dokręceń czy badania niszczące) wymaga modyfikacji polegającej m.in. na odpowiednim przygotowaniu próbek. 
W zakresie MSA mieści się też monitorowanie długoterminowej stabilności systemów pomiarowych (adoptowanymi z SPC metodami), które w porównaniu z okresowym sprawdzaniem/wzorcowaniem lub okresowo wykonywaną analizą „R&R” zapewniają nieporównanie większą skuteczność wykrywania problemów związanych z systemami pomiarowymi w czasie procesu produkcyjnego lub kontrolnego.

Opinie użytkowników

"Szkolenie świetne na wysokim poziomie."
"Przyjazna atmosfera, dużo przykładów z życia."
"Ciekawy program. Praktyczne przykłady zastosowania. Jasny przekaz."
"Dobre przedstawienie treści i wytłumaczenie problemów."
"Bardzo jasno przedstawiona treść szkolenia."
"Komunikatywność trenera i uporządkowana wiedza."
"Doskonała komunikatywność z trenerem. Odpowiedzi, zakres szkolenia oraz przykłady."
"Komunikatywność i merytoryczność trenera."
"Bardzo duża umiejętność przekazywania informacji i tłumaczenia."
"Zaangażowanie i pomysłowość trenera."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

3100.00 zł netto
3813.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania