Ilustracja szkolenia: Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Cele szkolenia

• Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania (zaplanowania) i wykonania wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych.
• Nabycie umiejętności opracowywania wyników wzorcowania i potwierdzania w formie świadectwa wzorcowania.
• Opracowywanie procedur wzorcowania i ich walidacji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

UP-P

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych
 2. Hierarchiczny układ sprawdzeń.
 3. Wzorcowanie i jego specyfika.
 4. Spójność pomiarowa i jej znaczenie w procesie wzorcowania
 5. Ogólne zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych
 6. Metody pomiarowe i ich rola przy sprawdzaniu i wzorcowaniu przyrządów pomiarowych
 7. Sprawdzanie i wzorcowanie w systemach nadzorowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z PN-EN ISO 10012:2003 czasokresy sprawdzeń.
 8. Niepewność pomiaru zgodnie z EA-4/02
 9. Orzekanie o zgodności zgodnie z ILAC- G8:09/2019
 10. Procedura wzorcowania przyrządów: 
 • suwmiarki,
 • głębokościomierza suwmiarkowego,
 • wysokościomierza suwmiarkowego,
 • przyrządów suwmiarkowych cyfrowych.
 • mikrometry
 • czujniki pomiarowe
 • sprawdziany tłoczkowe
 • kątowniki 90o 
 • kątomierze

Ćwiczenia:

 • Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych.
 • Wzorcowanie czujników analogowych i cyfrowych.
 • Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych.
  - mikrometru kabłąkowego,
  - głębokościomierza mikrometrycznego,
  - mikrometru cyfrowego.
 • Sprawdzanie wysokościomierza cyfrowego.
 • Wzorcowania wysokościomierza cyfrowego.
 • Sprawdzanie kątomierzy (elektronicznych).
 • Sprawdzanie kątownika 90°.
 • Ogólne wymagania przy sprawdzaniu i wzorcowaniu.
 • Ćwiczenia praktyczne ze sprawdzania w/wym przyrządów.

 

Zalecenia dla Uczestników:
Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem pomiarowym
Lub odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych  przyrządów pomiarowych”.

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi i ich kalibrację,
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykonywać wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych.
 • Planowania prawidłowego toku przeprowadzania wzorcowań i sprawdzeń.
 • Sposobów zachowania spójności pomiarowej.
 • Doboru parametrów wzorcowań.
 • Podstaw szacowania niepewności wzorcowań.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie dokumenty są związane z wzorcowaniem (VIM, EA 4/02 M 2013, EN 17025).
 • Jakie warunki powinny być zachowane podczas wzorcowań.
 • O metodach wzorcowań.
 • Które przyrządy powinny podlegać wzorcowaniom.
 • O podstawach oceny dokładności wzorcowań.
 • Jak przedstawiać i interpretować wyniki wzorcowań.
 • O układzie, treści i zakresie świadectwa wzorcowania.
 • Czym różni się sprawdzenie od wzorcowania.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Nabycie kompetencji pozwalających samodzielnie wykonywać wzorcowania lub je nadzorować.

Metodyka

Ćwiczenia z zakresu wzorcowania z wykorzystaniem przyrządów podanych w punkcie "ćwiczenia" poprzedzone wyjaśnieniem zagadnień w formie ustnej.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek