Ilustracja szkolenia: Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Cele szkolenia

• Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania (zaplanowania) i wykonania wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych.
• Nabycie umiejętności opracowywania wyników wzorcowania i potwierdzania w formie świadectwa wzorcowania.
• Opracowywanie procedur wzorcowania i ich walidacji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

UP-P

Program i ćwiczenia

1.Podstawowe pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych.
2. Hierarchiczny układ sprawdzeń.
3. Wzorcowanie przyrządówi jego specyfika.
4. Spójność pomiarowa i jej znaczenie w procesie wzorcowania .
5. Ogólne zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych.
6. Metody pomiarowe i ich rola przy sprawdzaniu i wzorcowaniu przyrządów pomiarowych.
7. Sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów w systemach nadzorowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z PN-EN ISO 10012:2003 czasokresy sprawdzeń.
8.Procedura sprawdzania przyrządów suwmiarkowych:

 • suwmiarki,
 • głębokościomierza suwmiarkowego,
 • wysokościomierza suwmiarkowego,
 • przyrządów suwmiarkowych cyfrowych.

Ćwiczenia:
1. Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych.
2.Procedura sprawdzania przyrządów mikrometrycznych:

 • mikrometru kabłąkowego,
 • głębokościomierza mikrometrycznego,
 • mikrometru cyfrowego.

3. Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych.
4. Sprawdzanie wysokościomierza cyfrowego.
5. Wzorcowania wysokościomierza cyfrowego.
6. Sprawdzanie kątomierzy (elektronicznych).
7. Sprawdzanie kątownika 90°.
8. Sprawdzanie przymiaru kreskowego (tylko w formie omówienia).
9. Ogólne wymagania przy sprawdzaniu i wzorcowaniu.
10. Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierza Brinella (tylko wytyczne).
11. Sprawdzanie przyrządów o złożonej strukturze na przykładzie profilometru.
12. Ćwiczenia praktyczne ze sprawdzania w/wym przyrządów. Zalecenia dla Uczestników:
Umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem pomiarowym
Lub odbycie kursu „Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych”.

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi i ich kalibrację,
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykonywać wzorcowania typowych przyrządów pomiarowych.
 • Planowania prawidłowego toku przeprowadzania wzorcowań i sprawdzeń.
 • Sposobów zachowania spójności pomiarowej.
 • Doboru parametrów wzorcowań.
 • Podstaw szacowania niepewności wzorcowań.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie dokumenty są związane z wzorcowaniem (VIM, EA 4/02 M 2013, EN 17025).
 • Jakie warunki powinny być zachowane podczas wzorcowań.
 • O metodach wzorcowań.
 • Które przyrządy powinny podlegać wzorcowaniom.
 • O podstawach oceny dokładności wzorcowań.
 • Jak przedstawiać i interpretować wyniki wzorcowań.
 • O układzie, treści i zakresie świadectwa wzorcowania.
 • Czym różni się sprawdzenie od wzorcowania.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Nabycie kompetencji pozwalających samodzielnie wykonywać wzorcowania lub je nadzorować.

Metodyka

?Ćwiczenia z zakresu wzorcowania z wykorzystaniem przyrządów podanych w punkcie "ćwiczenia" poprzedzone wyjaśnieniem zagadnień w formie ustnej.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek