Ilustracja szkolenia: Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

Cele szkolenia

• Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
• Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych.
• Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Dostępna wersja ON-LINE - GDT-ASME-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

GDT-ASME

Program i ćwiczenia

1. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
2. Struktura norm GPS.
3. Klasyfikacja wymiarów.
4. GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
5. Klasyfikacja tolerancji geometrycznych.
6. Symbolika tolerancji geometrycznych.
7. Tolerowanie ogólne GDT:

 • dla wymiarów liniowych,
 • dla wymiarów kątowych,
 • oznaczanie tolerancji ogólnych.

8. Tolerowanie stanu swobodnego.
9. Tolerancje kształtu:

 • prostoliniowości,
 • płaskości,
 • okrągłości,
 • walcowości,
 • kształtu wyznaczonego zarysu (bez baz),
 • kształtu wyznaczonej powierzchni (bez baz).

10. Identyfikowalność metrologiczna odchyłek kształtu.
11. Bazy: ich rodzaje i układy baz.
12. Tolerancje kierunku:

 • równoległości,
 • prostopadłości,
 • nachylenia.

13. Tolerancje położenia:

 • pozycji,
 • współśrodkowości/współosiowości,
 • symetrii.

14. Tolerancje kształtu wyznaczoneg-zarysu i kształtu wyznaczonej powierzchni (z bazami).
15. Tolerancje bicia.
16. Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC). Ćwiczenia:

 • Przykłady specyfikowania wymagań na rysunkach.
 • Interpretacja zapisów wymagań GDT.
 • Rozwiązywanie problemów i zadań w zespołach, dyskusja.
 • Czytanie zapisów specyfikacyjnych na rysunkach technicznych.
 • Interpretacja wymagań z warunkiem max materiału.
 • Pomiary wybranych tolerancji geometrycznych (równoległość, bicie itp.).
 • Obliczanie dopuszczalnych tolerancji geometrycznych.

Zalecenia dla Uczestników:
Posiadanie podstawowych wiadomości z rysunku technicznego maszynowego.

Adresaci

 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,
 • konstruktorzy, specjaliści ds. pomiarów,
 • kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwego oznaczania rodzajów wymiarów i tolerancji GD&T.
 • Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.
 • Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.
 • Poznania i rozumienia dodatkowych  wymagań ważnych dla  montowalności (maksimum i minimu materiału).
 • Obliczania dopuswzczalnych tolerancji GD&T.
 • Prawidłowego dobierania baz i układów baz.

Uczestnik dowie się:

 • O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO oraz ASME.
 • O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.
 • O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.
 • Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.
 • Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.
 • O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego. Czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.
 • Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.
 • O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Poprawne rozumienie zapisów rysunkowych pozwala na utworzenie dokumentacji wytwarzania i pomiarów.
 • Pozwalają na stwierdzenie czy możliwe jest połączenie ze sobą wyrobów na etapie montażu.
 • Umożliwiają ocenić zgodność wyrobów z dokumentacją techniczną.
 • Ułatwiają porozumienie w ramach prac zespołu lub między producentem a odbiorcą.
 • Są niezbędne do pracy na niektórych stanowiskach (konstruktora, inżyniera produkcji, metrologa, eksperta).

Metodyka

Wykład oraz ćwiczenia praktyczne z rysunkami.

Opinie uczestników

19-20.12.2019 r. "Wiedza praktyczna przekazana w ciekawy sposób."
18-19.12.2019 r. "Przywołanie do praktyki, przykłady z pracy."
28-29.11.2019 r. "Fachowość szkolącego. Miła atmosfera."
19-20.09.2019 r. "Trener z bardzo dużą wiedzą."
18-19.07.2019 r. "Dobry kontakt ze słuchaczami, przykłady praktyczne."
12.07.2019 r. "Szkolenie przeprowadzone w ciekawy sposób. Prowadzący odpowiadał rzetelnie na zadawane pytania."
12.07.2019 r. "Miła prezencja trenera, przygotowanie w 100%, praktyczna pomoc, mocno zadowalające odpowiedzi na problematyczne zagadnienia."
24-25.06.2019 r. "Łatwa komunikacja, przystępna wiedza, przyjemna atmosfera."
05-06.07.2018 r. "Duża wiedza trenera."
28-29.05.2018 r. "Fachowość prowadzącego."
24-25.05.2018 r. "Powtarzanie najważniejszych zagadnień pozwalające utrwalić wiedzę i zrozumieć to co umknęło wcześniej."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek