Cele szkolenia

•Zapoznanie uczestników z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego dla potrzeb udoskonalenia procedur i instrukcji nadzorowania wyposażenia. 
•Zwiększenie świadomości znaczenia jakości przyrządów pomiarowych oraz zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego. 

Dostępna wersja ON-LINE - NWP-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

NWP-P

Program i ćwiczenia

1. Pojęcie związane z wyposażeniem pomiarowym oraz procesem nadzorowania, cel nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
2. Wytyczne norm w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego:ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 oraz IATF 16949:2016, PN-EN ISO 10012:2004, ISO 17025:2005.
3. Zadania nadzorowania w różnych fazach procesu produkcyjnego.
4. Podstawowe zagadnienia związane z doborem wyposażenia pomiarowego, wzorcowaniem oraz orzekaniem o zgodności i niezgodności z wymaganiami.
5. Proces potwierdzenia metrologicznego.
6. Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.
7. Identyfikowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
8. Identyfikowalność wyposażenia kontrolno-pomiarowego - prowadzenie zapisów z wypożyczeń, kalibracji, napraw.
9. Struktura organizacyjne przedsiębiorstwa, a nadzorowanie wyposażenia.
10. Przegląd i porównanie wskaźników zdolności wyposażenia wyznaczanych wg różnych metod.
11. Podstawowe procedury i instrukcje działań związanych z nadzorowaniem.
12. Metody ustalania czasokresów między kolejnymi potwierdzeniami zgodne z ISO 10012-1:1998.

Ćwiczenia:

 • Realizacja procesu potwierdzenia metrologicznego.
 • Postępowanie z niezgodnym wyposażeniem pomiarowym.
 • Tworzenie procedury nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 • Dokonywanie zapisów na formularzach dotyczących nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego.
 • Usuwanie typowych niezgodności poauditowych dotyczących nadzorowania wyposażenia.
 • Opracowanie planu potwierdzeń metrologicznych (planu sprawdzeń / kalibracji / legalizacji).
 • Opracowanie „Karty przyrządu” oraz „Świadectwa wzorcowania”.
 • Dobór przyrządów pomiarowych.
 • Weryfikacja certyfikatu kalibracji.
 • Ustalanie i zmiany częstotliwości zatwierdzeń metrologicznych.
 • Potwierdzenie zgodności i niezgodności ze specyfikacją.
 • Unikanie błędów związanych ze sprawdzaniem i nadzorowaniem przyrządów pomiarowych.
 • Redukcja kosztów sprawdzania i nadzorowania wyposażenia pomiarowego.

 

Zalecenia dla Uczestników:

 • odbycie szkolenia z zakresu metody R&R oraz sprawdzania i wzorcowania uniwersalnych przyrządów pomiarowych.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • pracownicy izb pomiarów, wypożyczalni, laboratoriów metrologicznych,
 • pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów ds. jakości,
 • pion inżynieryjny w działach produkcyjnych,
 • auditorzy wewnętrzni.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • jak zagwarantować odpowiedni poziom oceny jakości procesu produkcyjnego,
 • właściwie oceniać znaczenie tzw. „funkcji metrologicznej”,
 • jak udoskonalać procedury i instrukcje nadzorowania wyposażenia.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są cele i metody nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • jaki jest znaczenie jakości przyrządów pomiarowych dla kształtowania jakości,
 • jakie są zalety zastosowania wspomagania komputerowego pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia w firmie.

Metodyka

Część teoretyczna, ćwiczenia rachunkowe, pomiary

Opinie uczestników

13-14.01.2020 r. "Rzetelność trenera, merytoryczne prowadzenie szkolenia. Otwartość, kontakt i atmosfera podczas szkolenia. Konsultacje w trakcie szkolenia dotyczące aktualnych standardów w firmie i ich optymalizacji."
13-14.01.2020 r. "Dużo przydatnych informacji, szkolenie prowadzone w sposób ciekawy i przyjemny. Świetny kontakt z prowadzącym."
12-13.12.2019 r. "Prowadzący pobudza dyskusję, dużo praktycznych przykładów, duży zasób wiedzy."
21-22.11.2019 r. "Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie powyżej moich oczekiwań, trener potrafi w interesujący sposób zachęcić do słuchania."
03-04.10.2019 r. "Otwarty kontakt z trenerem. Miła atmosfera. Fachowa wiedza."
19-20.08.2019 r. "Konkretność, wyrozumiałość trenera, świetne przekazanie wiedzy, ogromna wiedza trenera."
27-28.06.2019 r. "Bardzo fachowo przeprowadzone szkolenie."
15-16.04.2019 r. "Prowadzący odpowiadał na trudne pytania zadawane przez słuchaczy. Miła atmosfera. Możliwość dyskusji na tematy ze szkolenia."
15-16.04.2019 r. "Wiedza trenera, która jest aktualizowana wraz ze zmianami w normach. Podejście indywidualne do każdego uczestnika. Zaangażowanie w problemy uczestników."
18-19.03.2019 r. "Bardzo dobre przygotowanie pana szkoleniowca do przeprowadzenia szkolenia."
29-30.11.2018 r. "Trener prezentował ogromną wiedzę, potrafił odpowiedzieć na wszystkie pytania bardzo wyczerpująco, w sposób zrozumiały."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek