Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania współpracą z dostawcami celem doskonalenia zasad wyboru i zatwierdzania dostawców oraz podpisywania kontraktów.
 • Pokazanie zmiany w sposobie audytowania, zatwierdzania i kontroli dostaw.
 • Zwiększenie pewności siebie i profesjonalizmu uczestników jako osób zajmujących się zapewnieniem jakości dostaw.
Dostępna wersja ON-LINE- SQA-D-ONL!

Termin i miejsce

 • 18 - 19 listopada 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 28 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a

Symbol szkolenia

SQA-D

Program i ćwiczenia

1. Wybór dostawców, typowe kryteria.
2. Okresowa ocena dostawców.
3. Wymagania dla dostaw/dostawców:

 • atesty,
 • homologacje,
 • dokumenty PPAP - procedura w/g IATF i VDA.

4. Umowy z dostawcami i zamówienia, nawiązanie do wymagań norm technicznych, Konwencji Transportowej CMR.
5. Planowanie dostaw, analiza ryzyka, plany awaryjne.
6. Dokumenty i zasady logistyczne.
7. Kontrola dostaw.
8. Postępowanie w przypadku reklamacji:

 • 8D,
 • 5xWhy.

9. Audyty ("klientowskie") zatwierdzania dostawców i oceny dostawców w przypadku problemów jakościowych - planowane i nieplanowane:

 • audyty w/g VDA 6.3,
 • inne metody zatwierdzania,
 • check-listy audytowe.

10. Wymagania rozwoju systemu zarządzania jakości u dostawców - zasady, metody.

Ćwiczenia w grupach:

 • Ustalenia w relacji klient-dostawca: umowa, kontrakt, zamówienia.
 • Zasady wyboru potencjalnych dostawców.
 • Zasady oceny aktualnych dostawców.
 • Lista pytań audytowych (System jakości, procesy produkcyjne, wyrób).
 • Oceny - klasyfikacja niezgodności i oceny całego audytu, działania korygujące, zamknięcie audytu.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za dostawców - SQA.
 • Pracownicy Działu Zakupów.
 • Audytorzy wewnętrzni, audytorzy u dostawców (trzeciej i drugiej strony).
 • Pracownicy Działów Jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję (branża Automotive, AGD).
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s SZJiŚ.
 • Konsultanci systemów zarządzania.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są nowoczesne metody zarządzania współpracą z dostawcami.

Uczestnik nauczy się:

 • Doskonalić zasady wyboru i zatwierdzania dostawców i podpisywania kontraktów.
 • Jak zmienić sposoby audytowania, zatwierdzania i kontroli dostaw.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania współpracą z dostawcami.Doskonalenie zasad wyboru i zatwierdzania dostawców, podpisywania kontraktów. Modernizacja sposobów audytowania, zatwierdzania i kontroli dostaw. Zwiększenie pewności siebie i profesjonalizmu uczestników jako osób zajmujących się zapewnieniem jakości dostaw.

Zastosowanie

 • Jakość dostaw jest kluczowym elementem firmy produkcyjnej. Odpowiedzialność spoczywa tu - w zależności od organizacji - na osobach z Działu Jakości, Zakupów, Logistyki lub - po prostu - SQA.
 • Uczestnicy szkolenia dowiadują się o najważniejszych aspektach wymagań norm i klientów dotyczących wyboru, zatwierdzania, oceny dostawców.
 • Omawiana jest współpraca z dostawcami: zamówienia, PPAP od dostawców, zakupy, kontrola dostaw, reklamacje.
 • Ćwiczenia pozwalają przyswoić wiedzę i dobre praktyki a następnie po ukończeniu szkolenia- samodzielnie prowadzić tematy w przedsiębiorstwie.

Opinie uczestników

30.09-01.10.2019 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego, duża ilość przykładów, zrozumiałe wyłożenie tematu."
10-11.06.2019 r. "Bardzo sympatyczny prowadzący, mający dużą wiedzę."
21-22.03.2019 r. "Bardzo profesjonalne podejście szkolącego."
21-22.03.2019 r.  "Bardzo duża wiedza merytoryczna trenera."
08-09.10.2018 r. "Fantastyczny prowadzący, z dużą wiedzą i doświadczeniem. Otwarty, chętnie odpowiadał na pytania i dyskutował."
08-09.10.2018 r. "Bogate doświadczenie trenera."
05-06.02.2018 r. "Znajomość trenera z zagadnień jakościowych."
23-24.11.2017 r. "Sympatyczny trener, mocny merytorycznie."
22-23.06.2017 r. "Profesjonalna organizacja szkolenia."
05-06.06.2017 r. "Bardzo sympatyczny prowadzący. Ciekawe anegdoty."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek