Cele szkolenia

• Zapoznanie się z aktualnymi zasadami audytowania.
• Poznanie zasad zarzadzania programem audytów, kompetencjami i oceną auditorów, przygotowaniem raportu, planowaniem i nadzorowaniem działań poauditowych zgodnie z zasadami audytowania zgodnie z wytycznymi audytowania zawartymi w ISO 19011.
• Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia, symulacje sytuacji audytowych.

Dostępna wersja ON-LINE - AD-P-ONL

Termin i miejsce

 • 8 - 9 grudnia 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 9 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

AD-P

Program i ćwiczenia

1. Wymagania normy ISO 9001:2015 w kontekście dostawców.
2. Wytyczne dotyczące auditowania w oparciu o normę ISO 19011:

 • zasady auditowania,
 • zarządzanie programem auditów,
 • działania auditowe,
 • kompetencje i ocena auditorów.

3. Prowadzenie auditów u dostawców posiadających i nie posiadających Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wytycznymi auditowania oraz ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami.
4. Zadania auditora: identyfikacja i klasyfikacja niezgodności, formułowanie dowodu z auditu, formułowanie motywów zaklasyfikowania niezgodności, formułowanie sposobu postępowania z niezgodnością, formułowanie proponowanych działań korygujących i zapobiegawczych.
5. Przygotowywanie raportów z auditów zawierających konstruktywną informację zwrotną dla auditowanego dostawcy oraz zlecającego audit.
6. Umowa z dostawcą a audity u dostawcy.
7. Test końcowy.Ćwiczenia:

 • analiza SWOT dla firmy w odniesieniu do dostawcy/dostawców,
 • przygotowanie fragmentów umowy z dostawcą w zakresie wymagań jakościowych oraz jej wykorzystanie przy przygotowaniu auditu u dostawcy,
 • przygotowanie i przeprowadzenie symulacyjnego auditu u dostawcy,
 • opracowanie raportu z auditu z położeniem szczególnego nacisku na:
  a) klasyfikację niezgodności i formułowanie motywów zaklasyfikowania niezgodności,
  b) formułowanie dowodu z auditu,
  c) formułowanie sposobu postępowania z niezgodnością i proponowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych oraz z wykorzystaniem zasad konstruktywnej informacji zwrotnej,
  d) badanie stopnia asertywności auditora.

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni SZJ wykonujący audity u dostawców lub kandydaci na auditorów,
 • osoby realizujące audity jakości u dostawców nie będące audytorami wewnętrznymi,
 • Pełnomocnicy ds. jakości, osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów kontroli,
 • pracownicy działów zaopatrzenia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnicy zyskają wiedzę i praktyczne umiejętności, potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia audytu dostawcy. Liczne ćwiczenia warsztatowe pozwalają na efektywne przyswojenie umiejętności oceny ryzyka, planowania, prowadzenia i raportowania audytu dostawcy.Uczestnik nauczy się:

 • Wymagań branży automatowe i normy ISO 9001.
 • Planowania auditu dostawcu w oparciu o wymagania branży automotive i normy ISO 9001.
 • Sposobów audytowania zagadnień normy ISO 9001.
 • Wymagania normy ISO 19011.

Opinie uczestników

10-11.10.2019 r. "Bardzo przyjazny trener. Dużo praktycznych przykładów. Jak najbardziej na TAK! Zaprezentowane książki do dodatkowego rozwoju."
05-06.09.2019 r. "Bardzo dużo przykładów z audytowanych zakładów. Kontakt z osobami uczestniczącymi w szkoleniu".
05-06.09.2019 r. "Ciekawa forma przedstawienia treści szkolenia, wiele przydatnych informacji."
05-06.09.2019 r. "Duża wiedza, doświadczenie prowadzącego. Dobry kontakt z prowadzącym."
14.06.2019 r. "Bardzo fachowy i komunikatywny trener! Godny polecenia."
25-26.04.2019 r. "Dobre usposobienie trenera. Dobry kontakt z grupą. Dobra znajomość tematu (trener z doświadczeniem)."
14-15.02.2019 r. "Prowadzący szkolenie chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem."
14-15.02.2019 r. "Obszerność materiału, interdyscyplinarność zagadnień podpowiedzi, skupienie uwagi na sednie problemu."
26-27.11.2018 r. "Przykłady praktyczne. Dostosowanie do wymagań uczestników szkolenia (elastyczność)."
22-23.10.2018 r. "Sposób prowadzenia szkolenia w formie warsztatów, możliwość zadawania otwartych pytań."
27-28.09.2018 r. "Wyjaśnianie problematycznych kwestii. Przykłady bogato przedstawione."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek