Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DOE

Planowanie eksperymentu - DOE

Oferta archiwalna

Symbol szkolenia

DOE

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia: - statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów analiz. - analizy doświadczeń według planu optymalnego (przede wszystkim kryterium D-optymalności) oraz rozszerzenia planu kanonicznego o układy związane z posiadanymi już pomiarami uzyskanymi skądinąd (literatura, pomiary historyczne), dzięki czemu obniża się koszty prowadzonych badań. - systematycznych badań w przypadku występowania warunku sumowalności czynników (zazwyczaj do 100%, stąd nazwa: plany dla mieszanin), a także przeprowadzenie odpowiedniej statystycznej analizy uzyskanych pomiarów.

Adresaci

Osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń i umiejętności wykorzystania planów optymalnych oraz tzw. poprawiania planów w celu dołączenia do kanonicznych planów innych posiadanych pomiarów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania