Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DOE

Planowanie eksperymentu - DOE

Statystyczne narzędzia jakości

Symbol szkolenia

DOE

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 6 godz.

Korzyści dla uczestnika

Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia: - statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów analiz. - analizy doświadczeń według planu optymalnego (przede wszystkim kryterium D-optymalności) oraz rozszerzenia planu kanonicznego o układy związane z posiadanymi już pomiarami uzyskanymi skądinąd (literatura, pomiary historyczne), dzięki czemu obniża się koszty prowadzonych badań. - systematycznych badań w przypadku występowania warunku sumowalności czynników (zazwyczaj do 100%, stąd nazwa: plany dla mieszanin), a także przeprowadzenie odpowiedniej statystycznej analizy uzyskanych pomiarów.

Adresaci

Osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń i umiejętności wykorzystania planów optymalnych oraz tzw. poprawiania planów w celu dołączenia do kanonicznych planów innych posiadanych pomiarów.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania