Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFM_A

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Rozpoznanie przez pracowników potencjału redukcji kosztów tkwiącego w obszarach związanych z montażem.
 • Zbudowanie podejścia zorientowanego na myślenie o procesie montażu, jako całości, ale skupienie się na doskonaleniu detali.
 • Wprowadzenie zasad związanych ze strategicznym, elastycznym planowaniem procesów montażowych pod kątem doboru urządzeń, narzędzi i sterowania przepływem produkcji.
 • Poznanie systemów ostrzegania, reagowania na problemy podczas montażu oraz ich analizowanie w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 • Pozyskanie umiejętności prowadzenia pełnej analizy projektów wyrobów.

 

 

Fotorelacja z realizacji szkolenia na naszym Facebooku!

Symbol szkolenia

DFM_A

Terminy i miejsce

14 - 15 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Wymagania wobec montowanych wyrobów – odniesione do specyfiki różnych wyrobów.
2.  Przepływ i sekwencje montażowe.
3.  Zasady projektowania dla montażu w rozwiązaniach konstrukcyjnych.
4.  Potencjał tkwiący w projektowaniu procesów montażowych.
5.  Kalkulacja czasu, kosztów montażu.
6.  Zagadnienia związane z automatyzacją, elastycznością i przezbrajaniem.
7.  Zasady optymalizacji przemieszczania, zakładania i łączenia oraz wpływ doboru materiałów.
8.  Weryfikacja poprawności montażu.
9.  Stabilność, niezawodność procesów montażowych i pomocniczych – produkcyjnych.
10.  Zapobieganie błędom, ze szczególnym podkreśleniem roli Poka-Yoke.
11.  Ergonomia stanowisk pracy dla montażu i jej znaczenie.
12.  Dostępność maszyn OEE.
13.  Elementy zapobiegawczego utrzymanie ruchu dla stanowisk, gniazd i linii montażowych.
14.  Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania.
 
Ćwiczenia:
 • Projekt „Wieża”. 
 • Ćwiczenie „Projektowanie a wytwarzanie”.
 • Analiza „Redukcja ilości komponentów”.
 • Ćwiczenie: „Przegląd możliwości i sposobów wytwarzania”.
 • Analiza efektywności montażu.
 • Ćwiczenie: Kalkulacja kosztów produkcji.
 • „Wąskie gardła” – ile kosztują, jak je likwidować i czy zawsze stanowią problem.
 • Przepływ i proces technologiczny.
 • Ćwiczenie: ergonomia na stanowiskach pracy.
 • „Error-proofing” – opracowywanie możliwych rozwiązań dla procesów, w których generowane są błędy, w oparciu o problemy zgłaszane przez uczestników.
 • Projektowanie stanowisk produkcyjnych pod autonomiczne utrzymanie.
 
Ćwiczenia podczas szkolenia wykonywane są indywidualnie oraz zespołowo.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • według jakich zasad kształtowane są wymagania wobec wyrobu,
 • kształtować i oceniać obiektywnie efektywność operacji montażowych,
 • określać koszty i czas cyklu produkcyjnego wyrobów,
 • analizować procesy pod kątem ich możliwości produkcyjnych i potencjalnych zagrożeń dla jakości,
 • zdawać sobie sprawę jakie znaczenie ma ergonomia stanowisk z punktu widzenia jakości, kosztów i niezawodności.

Metodyka

Teoria oparta na przykładach ilustrowanych materiałem filmowym.Warsztaty zespołowe.Ćwiczenia.Dyskusje nt. sposobów rozwiązywania praktycznych problemów.Wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Adresaci

 • kierownicy i specjaliści z działów projektowych,
 • specjaliści działów wdrożeniowych,
 • inżynierowie procesu, utrzymania ruchu, jakości,
 • osoby z technicznego wsparcia działów produkcyjnych,
 • soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania,soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania.

Opinie użytkowników

28-29.11.2019 r. "Bardzo fachowy prowadzący, duża wiedza i doświadczenie."
05-06.09.2019 r. "Merytoryczne podejście prowadzącego. Duże doświadczenie i wiedza z zakresu produkcji."
20-21.05.2019 r. "Doświadczenie i wiedza trenera na bardzo wysokim poziomie."
08-09.11.2018 r. "Duże doświadczenie i wiedza trenera odczuwalna w trakcie szkolenia."
20-21.09.2018 r. "Duża wiedza praktyczna trenera z bieżących problemów występujących w przemyśle."
20-21.09.2018 r. "Bardzo wysoka wiedza trenera."
10-11.05.2018 r. "Duże doświadczenie prowadzącego. Komunikatywność. Atmosfera sprzyjająca bezstresowemu przyjmowaniu wiedzy."
10-11.05.2018 r. "Świetna możliwość wymiany własnych doświadczeń."
26-27.10.2017 r. "Duża praktyczna wiedza prowadzącego szkolenie, ciekawe przykłady, sporo dyskusji wśród uczestników."
19-20.06.2017 r. "Wysoka komunikatywność i doświadczenie zawodowe prowadzącego szkolenie umożliwiały analizę rzeczywistych zdarzeń."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych