Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFM_A

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

 • Rozpoznanie przez pracowników potencjału redukcji kosztów tkwiącego w obszarach związanych z montażem.
 • Zbudowanie podejścia zorientowanego na myślenie o procesie montażu, jako całości, ale skupienie się na doskonaleniu detali.
 • Wprowadzenie zasad związanych ze strategicznym, elastycznym planowaniem procesów montażowych pod kątem doboru urządzeń, narzędzi i sterowania przepływem produkcji.
 • Poznanie systemów ostrzegania, reagowania na problemy podczas montażu oraz ich analizowanie w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 • Pozyskanie umiejętności prowadzenia pełnej analizy projektów wyrobów.

 

 

Fotorelacja z realizacji szkolenia na naszym Facebooku!

Symbol szkolenia

DFM_A

Terminy i miejsce

27 - 28 kwietnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 26 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Wymagania wobec montowanych wyrobów – odniesione do specyfiki różnych wyrobów.
2.  Przepływ i sekwencje montażowe.
3.  Zasady projektowania dla montażu w rozwiązaniach konstrukcyjnych.
4.  Potencjał tkwiący w projektowaniu procesów montażowych.
5.  Kalkulacja czasu, kosztów montażu.
6.  Zagadnienia związane z automatyzacją, elastycznością i przezbrajaniem.
7.  Zasady optymalizacji przemieszczania, zakładania i łączenia oraz wpływ doboru materiałów.
8.  Weryfikacja poprawności montażu.
9.  Stabilność, niezawodność procesów montażowych i pomocniczych – produkcyjnych.
10.  Zapobieganie błędom, ze szczególnym podkreśleniem roli Poka-Yoke.
11.  Ergonomia stanowisk pracy dla montażu i jej znaczenie.
12.  Dostępność maszyn OEE.
13.  Elementy zapobiegawczego utrzymanie ruchu dla stanowisk, gniazd i linii montażowych.
14.  Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania.
 
Ćwiczenia:
 • Projekt „Wieża”. 
 • Ćwiczenie „Projektowanie a wytwarzanie”.
 • Analiza „Redukcja ilości komponentów”.
 • Ćwiczenie: „Przegląd możliwości i sposobów wytwarzania”.
 • Analiza efektywności montażu.
 • Ćwiczenie: Kalkulacja kosztów produkcji.
 • „Wąskie gardła” – ile kosztują, jak je likwidować i czy zawsze stanowią problem.
 • Przepływ i proces technologiczny.
 • Ćwiczenie: ergonomia na stanowiskach pracy.
 • „Error-proofing” – opracowywanie możliwych rozwiązań dla procesów, w których generowane są błędy, w oparciu o problemy zgłaszane przez uczestników.
 • Projektowanie stanowisk produkcyjnych pod autonomiczne utrzymanie.
 
Ćwiczenia podczas szkolenia wykonywane są indywidualnie oraz zespołowo.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • według jakich zasad kształtowane są wymagania wobec wyrobu,
 • kształtować i oceniać obiektywnie efektywność operacji montażowych,
 • określać koszty i czas cyklu produkcyjnego wyrobów,
 • analizować procesy pod kątem ich możliwości produkcyjnych i potencjalnych zagrożeń dla jakości,
 • zdawać sobie sprawę jakie znaczenie ma ergonomia stanowisk z punktu widzenia jakości, kosztów i niezawodności.

Metodyka

Teoria oparta na przykładach ilustrowanych materiałem filmowym.Warsztaty zespołowe.Ćwiczenia.Dyskusje nt. sposobów rozwiązywania praktycznych problemów.Wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Adresaci

 • kierownicy i specjaliści z działów projektowych,
 • specjaliści działów wdrożeniowych,
 • inżynierowie procesu, utrzymania ruchu, jakości,
 • osoby z technicznego wsparcia działów produkcyjnych,
 • soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania,soby biorące udział w kształtowaniu i nadzorowaniu procesów wytwarzania.

Opinie użytkowników

"Bardzo fachowy prowadzący, duża wiedza i doświadczenie."
"Merytoryczne podejście prowadzącego. Duże doświadczenie i wiedza z zakresu produkcji."
"Doświadczenie i wiedza trenera na bardzo wysokim poziomie."
"Duże doświadczenie i wiedza trenera odczuwalna w trakcie szkolenia."
"Duża wiedza praktyczna trenera z bieżących problemów występujących w przemyśle."
"Bardzo wysoka wiedza trenera."
"Duże doświadczenie prowadzącego. Komunikatywność. Atmosfera sprzyjająca bezstresowemu przyjmowaniu wiedzy."
"Świetna możliwość wymiany własnych doświadczeń."
"Duża praktyczna wiedza prowadzącego szkolenie, ciekawe przykłady, sporo dyskusji wśród uczestników."
"Wysoka komunikatywność i doświadczenie zawodowe prowadzącego szkolenie umożliwiały analizę rzeczywistych zdarzeń."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania