Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DOE-SH

Planowanie eksperymentu - DOE - metoda Shainina

Oferta archiwalna

Cele szkolenia

?Metody Shainina jako jedno z czterech podstawowych działów metodyki planowania doświadczeń (ang. DoE – Design of Experiments). 

Szkolenie zawiera podstawowe narzędzia metody Shainina: karty Multi-Vari, poszukiwanie składowych (ang. Component Search), porównania w parach (ang. Paired Comparisons), poszukiwanie zmiennych (ang. Variables Search), B vs. C (ang. Beter-versus-Current), RTP (ang. Realistic Tolerance Parallelogram). 
Metoda Shainina może być stosowana zarówno w fazie projektowej, jak i wdrożeniowej oraz produkcyjnej.

Symbol szkolenia

DOE-SH

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Metoda Shainina jako jedna z czterech podstawowych działów metodyki planowania doświadczeń (ang. DoE – Design of Experiments). 
2. Zredukowanie liczby czynników, wpływających na optymalizowany proces, przy jednoczesnej małej liczbie wymaganych eksperymentów. 
3. Wrażliwość na występowanie interakcji międzyczynnikowych. 
4. Podstawowe narzędzia metody Shainina: a. karty Multi-Vari, b. poszukiwanie składowych (ang. Component Search), c. porównania w parach (ang. Paired Comparisons), d. poszukiwanie zmiennych (ang. Variables Search), e. B vs. C (ang. Beter-versus-Current), f. RTP (ang. Realistic Tolerance Parallelogram). 
5. Zastosowanie Metody Shainina w różnych fazach projektu 

Ćwiczenia: liczne przykłady. 

Korzyści dla uczestnika

Umiejętność wykorzystania metody Shainin do optymalizacji procesów produkcyjnych. 
Zmniejszenie kosztu ustalenia optymalnej nastaw i regulacji procesu. 
Umiejętność wykrywania tzw. czynników Red X - maksymalnie oddziaływujących na proces przy minimalnej ilości wymaganych eksperymentów 
Doskonalenie procesu przy uniknięciu stosowania zaawansowanych metod statystycznych.?

Adresaci

- inżynierowie procesu 
- specjaliści ds. ciągłego doskonalenia (CIP) 
- kierownicy ds. jakości, inżynierowie jakości 
- Six Sigma Black Belt i Green Belts

Zastosowanie

Metoda Shainin jako połączenie metody Taguchi i Six Sigma przeznaczona jest do optymalizacji procesów produkcyjnych. 
Odpowiada na pytanie jak najtańszym kosztem dowiedzieć się jak zmodyfikować nastawy i wyregulować proces. 
Dedykowana jest jako narzędzie doskonalące proces produkcyjny dla specjalistów ciągłego doskonalenia, inżynierów procesu, Six Sigma Green Belts i Black Belts szczególnie w fazie Improve. 
Metoda Shainin jest silnie zmodyfikowaną metodą Taguchi mająca na celu wykrywanie czynników maksymalnie oddziaływujących (tzw. Red X) na obiekt badany przy minimalnej ilości wymaganych eksperymentów. 
Cechą szczególną metody Shainina jest położenie nacisku na prostotę realizacyjną i stosunkowo nieduże zaangażowanie zaawansowanych metod statystycznych. 
Tym samym wymagany poziom znajomości metod matematycznych i statystycznych jest dużo mniejszy niż w przypadku klasycznego DoE. 
Metoda Shainina charakteryzuje się zdolnością do bardzo szybkiego redukowania liczby czynników, których wpływ na optymalizowany proces jest badany. 
Jednocześnie liczba wymaganych eksperymentów jest mała.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania