Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-QDA

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) w QDA

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

?Podstawowa problematyka SPC – statystyczny opis zachowania się parametru ze względu na zmienność (parametry opisowe, rozkład empiryczny, rozkład teoretyczny, graficzne testy zgodności z wybranym rozkładem), ocena zdolności procesu (strategie oceny, współczynniki Cp,Cpk, Pp, Ppk itd.), monitorowanie procesu za pomocą techniki kart kontrolnych (karty kontrolne Shewharta, inne karty kontrolne). Metody SPC w QDA – konfiguracja strategii analizy w zakresie sposobu wyznaczania współczynników Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz sposobu konstrukcji kart kontrolnych i ich czytania ze względu na wybrane nieprzypadkowe układy punktów), graficzna prezentacja danych – wykresy pudełkowe, histogram (dobór liczby przedziałów klasowych), graficzny test normalności, graficzne testy zgodności z innymi rozkładami ( np. rozkładem Weibulla), konstrukcja kart kontrolnych (metoda stabilizacyjna, metoda projektowa), rekalkulacja linii kontrolnych (zaznaczanie, maskowanie punktów). Analizy porównawcze z zakresu SPC: QDA – Minitab 16. Szkolenie ma charakter warsztatowy – dokonywana jest analiza SPC na konkretnych danych w QDA, a także analizy porównawcze wyników otrzymanych za pomocą QDA i programu Minitab 16. Po szkoleniu możliwe jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność wyników obliczeń pomiędzy programem QDA a Minitab.

Symbol szkolenia

SPC-QDA

Terminy i miejsce

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Adresaci

Menedżerowie Jakości Inżynierowie procesu Inżynierowie jakości Specjaliści ciągłego doskonalenia

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych