Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SPC-QDA

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) w QDA

Oferta archiwalna
Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

?Podstawowa problematyka SPC – statystyczny opis zachowania się parametru ze względu na zmienność (parametry opisowe, rozkład empiryczny, rozkład teoretyczny, graficzne testy zgodności z wybranym rozkładem), ocena zdolności procesu (strategie oceny, współczynniki Cp,Cpk, Pp, Ppk itd.), monitorowanie procesu za pomocą techniki kart kontrolnych (karty kontrolne Shewharta, inne karty kontrolne). Metody SPC w QDA – konfiguracja strategii analizy w zakresie sposobu wyznaczania współczynników Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz sposobu konstrukcji kart kontrolnych i ich czytania ze względu na wybrane nieprzypadkowe układy punktów), graficzna prezentacja danych – wykresy pudełkowe, histogram (dobór liczby przedziałów klasowych), graficzny test normalności, graficzne testy zgodności z innymi rozkładami ( np. rozkładem Weibulla), konstrukcja kart kontrolnych (metoda stabilizacyjna, metoda projektowa), rekalkulacja linii kontrolnych (zaznaczanie, maskowanie punktów). Analizy porównawcze z zakresu SPC: QDA – Minitab 16. Szkolenie ma charakter warsztatowy – dokonywana jest analiza SPC na konkretnych danych w QDA, a także analizy porównawcze wyników otrzymanych za pomocą QDA i programu Minitab 16. Po szkoleniu możliwe jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność wyników obliczeń pomiędzy programem QDA a Minitab.

Symbol szkolenia

SPC-QDA

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Adresaci

Menedżerowie Jakości Inżynierowie procesu Inżynierowie jakości Specjaliści ciągłego doskonalenia

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania