Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GMP-P

Podstawy GMP dla branży farmaceutycznej

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

?Przegląd terminologii i prawa farmaceutycznego wraz z aktami wykonawczymi. Omówienie zasad GMP w procesach systemowych, produkcyjnych, logistycznych i kontrolnych. Podstawy higieny farmaceutycznej. Rodzaje auditów w branży farmaceutycznej, stosowana terminologia. Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o wybrane sytuacje.

Symbol szkolenia

GMP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Podstawy systemów GMP, definicje.
2. Akty prawne i normatywne w systemach zarządzania jakością w farmacji:
  • Ustawa „Prawo farmaceutyczne”,
  • Rozporządzenia do ustawy „Prawo Farmaceutyczne” (w tym: rozporządzenie GMP i rozporządzenie GDP).
3. Obowiązki wytwórcy w zakresie magazynowania, dystrybucji, pakowania i przepakowywania produktów leczniczych.
4. Audit GMP.
5. Ocena dostawców.
6. Reklamacje i wycofania.
7. Przegląd jakości produktu.
8. Personel.
9. Produkcja.
10. Kontrola jakości.
11. Magazynowanie i dystrybucja.
12. Zwalnianie i certyfikacja serii.
13. Higiena farmaceutyczna.
14. Dokumentacja.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

wzrost wiedzy i świadomości personelu z zakresu GMP, monitorowanie systemu GMP poprzez skutecznie i efektywnie prowadzone audity wewnętrzne.

Adresaci

  • pracownicy średniego niższego i szczebla zarzadzania firm branży farmaceutycznej, którzy musza być zaznajomieni z wymaganiami GMP,
  • osoby wykonujące audity wewnętrzne GMP i u dostawców w przedsiębiorstwach farmaceutycznych na podstawowym i średnim poziomie zaawansowania - jako szkolenie przypominające.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek