Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ISO13485-P

Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 13485:2016 oraz praktycznymi zagadnieniami wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu wg wymagań ISO 13485:2016. Omówienie kluczowych aspektów i praktycznych przykładów zw. z nadzorem nad dokumentami, przeglądami zarządzania, oceną dostawców oraz działań korygujących i zapobiegawczych. 
 • Pozyskanie praktycznej wiedzy z punktu widzenia wytwórcy wyrobów medycznych, jak i oceny systemu zarządzania jakością podczas audytów

Symbol szkolenia

ISO13485-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie, przedstawienie, plan szkolenia, zasady obowiązujące podczas szkolenia.
 • Struktura normy, Zakres normy, powołana normatywne, terminy i definicje (Punkty 1,2,3)
 • System Zarządzania Jakością (Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące dokumentacji (Punkt 4)
 • Odpowiedzialność kierownictwa (Punkt 5)
 • Zarządzanie zasobami (Punkt 6)
 • Realizacja wyrobu (Punkt 7.1 oraz 7.2)
 • Projektowanie i rozwój (Punkt 7.3)
 • Zakupy (Punkt 7.4)
 • Produkcja i dostarczanie usługi (Punkt 7.5)
 • Nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów (Punkt 7.6)
 • Pomiary, analiza i doskonalenie (Punkt 8)


Ćwiczenia:

 • Nadzór nad dokumentami, Nadzór nad zapisami – ćwiczenie. 
 • Weryfikacja kompletności i poprawności dokumentacji z wymaganiami normy.
 • Przegląd zarządzania – ćwiczenie. 
 • Przygotowanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy.
 • Informacje dotyczące zakupów, Weryfikacja zakupionego wyrobu. – ćwiczenie. 
 • Przygotowanie oceny dostawcy zgodnie z wytycznymi oraz wymaganiami normy.
 • Audyt wewnętrzny, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze – zadanie warsztatowe. 
 • Przygotowanie raportu z audytu i przeprowadzenie symulacji rozmów audytowych.


Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się: 
 • Jakie są wymagania normy ISO13485:2016 dla wytwórców wyrobów medycznych
 • Jakie są praktyczne rozwiązania we wdrażaniu wymagań normy.
 • Jak nadzorować dokumenty i zapisy.
 • Jak przygotować dane do przeglądu zarządzania i dokumentować dane wejściowe i wyjściowe z przeglądu zarządzania.
 • Jak weryfikować zakupione wyroby oraz dokonywać oceny dostawców.
 • Jak zgodnie w wymaganiami normy nadzorować procesy projektowania i rozwoju oraz procesy wytwarzania i nadzorowania wyrobu.
 • Planować oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne.
 • Jak definiować niezgodności oraz wdrażać rozwiązania działań korygujących i zapobiegawczych.

Uczestnik nauczy się:
 • w odpowiednim zakresie stosować normę ISO13485:2016,
 • na przykładzie praktycznym wdrożeń spełnienia wymagań normy oraz powiązanych dyrektyw,
 • sprawować nadzór nad dokumentami,  dokonywać oceny dostawców oraz prowadzić działania korygujące i zapobiegawcze,

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Znajomość wymagań normy ISO132485:2016
 • Przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych wśród wytwórców wyrobów medycznych

Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wytwórców wyrobów medycznych. 
 • Pracownicy oraz współpracownicy firm wytwórców wyrobów medycznych. 
 • Pracownicy i współpracownicy dostawców dla firm wytwórców wyrobów medycznych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania