Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP

Zarządzanie projektami

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

Wprowadzenie do Zarządzania projektami (Project Management), które stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego zarówno w przypadku projektów typowych jak i „Agile”.

Symbol szkolenia

ZP

Terminy i miejsce

29 - 30 czerwca 2023 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 24 dni 15 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
28 - 29 sierpnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
02 - 03 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 27 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
14 - 15 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.Wprowadzenie:

· Sukces i porażka – analiza przypadku

· Co to jest projekt?

· Od procesu do projektu – czy mówimy tym samym językiem

· Parametry projektu – zakres, czas, zasoby

· Przegląd modeli zarządczych PMLC (tradycyjny, przyrostowy, iteracyjny…)

· Dobre praktyki (PMI, Prince2…)

2. Podejście tradycyjne/typowe w zarządzaniu projektami:

· Charakterystyka i rola zespołu projektowego

· Karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia

· Zarządzanie czasem/zasobami

· Estymacja czasu realizacji zadań, projektu (podejście deterministyczne CPM i probabilistyczne PERT).

· Co to jest ścieżka krytyczna (ćwiczenie)

· Optymalizacja ścieżki krytycznej CPM

· Wielozadaniowość CCPM

· Narzędzia do monitorowania realizacji projektu

· Analiza bufora

· Analiza trendu kamieni milowych

· Analiza EV (ćwiczenie)

3. Podejście iteracyjne w zarządzaniu projektami:

· Co to jest AGILE? Co to jest SCRUM?

· Manifest

· Porównanie AGILE z typową metodologią zarządzania projektami (za i przeciw)

· Cykl życia projektu AGILE

· Zespół AGILE

· Charakterystyka

· Samoorganizacja

· Podział na role i zakres odpowiedzialności

· Produkty procesów zarządczych.

· Backlog produktu

· Priorytyzacja (zasada MoSCoW)

· Na czym polega iteracja

Techniki:

· Timebox

· Sprint (Planowanie, Wykonanie, Zamknięcie)

· Monitorowanie realizacji projektu

· Burn down chart

Ćwiczenia:

Zajęcia warsztatowe indywidualne oraz w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym
z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.

Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Uwaga: W ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik uczy się:

         podejścia do zarządzania projektami

         stosowania metod i technik pomocniczych w zarządzaniu projektami.

         Poszukiwania możliwości wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowiaduje się:

         Jakie są metody zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

         Jakie są podejścia do zarzadzania projektami prezentowane przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny). Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych. Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia. Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.?

Adresaci

 •          Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

           Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

           Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, marketing, sprzedaż.

Opinie użytkowników

"Duża wiedza i bogate doświadczenie prowadzącego."
"Dużo przykładów. Osoba prowadząca merytoryczna - fachowiec."
"Bardzo miła atmosfera. Treści przekazywane w sposób zrozumiały przez prowadzącego."
"Duże zaangażowanie i wiedza trenera godna polecenia każdej firmie."
"Szkolenie prowadzone w fajnej, "luźnej" atmosferze i nie było pytań pozostawionych bez odpowiedzi."
"Ćwiczenia z możliwością konsultacji z trenerem."
"Przykłady z praktyki zawodowej prowadzącego."
"Nowo poznane zagadnienia dot. zarządzanie projektami poparte ćwiczeniami praktycznymi."
"Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, przejrzysty. Trener odpowiedział na wszystkie pytania."
"Miła atmosfera i elastyczność trenera w stosunku do potrzeb grupy."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1850.00 zł netto
2275.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania