Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

Wprowadzenie do Zarządzania projektami (Project Management), które stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego zarówno w przypadku projektów typowych jak i „Agile”.

Symbol szkolenia

ZP

Terminy i miejsce

17 - 18 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 18 dni 33 minuty
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 13 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.Wprowadzenie:

· Sukces i porażka – analiza przypadku

· Co to jest projekt?

· Od procesu do projektu – czy mówimy tym samym językiem

· Parametry projektu – zakres, czas, zasoby

· Przegląd modeli zarządczych PMLC (tradycyjny, przyrostowy, iteracyjny…)

· Dobre praktyki (PMI, Prince2…)

2. Podejście tradycyjne/typowe w zarządzaniu projektami:

· Charakterystyka i rola zespołu projektowego

· Karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia

· Zarządzanie czasem/zasobami

· Estymacja czasu realizacji zadań, projektu (podejście deterministyczne CPM i probabilistyczne PERT).

· Co to jest ścieżka krytyczna (ćwiczenie)

· Optymalizacja ścieżki krytycznej CPM

· Wielozadaniowość CCPM

· Narzędzia do monitorowania realizacji projektu

· Analiza bufora

· Analiza trendu kamieni milowych

· Analiza EV (ćwiczenie)

3. Podejście iteracyjne w zarządzaniu projektami:

· Co to jest AGILE? Co to jest SCRUM?

· Manifest

· Porównanie AGILE z typową metodologią zarządzania projektami (za i przeciw)

· Cykl życia projektu AGILE

· Zespół AGILE

· Charakterystyka

· Samoorganizacja

· Podział na role i zakres odpowiedzialności

· Produkty procesów zarządczych.

· Backlog produktu

· Priorytyzacja (zasada MoSCoW)

· Na czym polega iteracja

Techniki:

· Timebox

· Sprint (Planowanie, Wykonanie, Zamknięcie)

· Monitorowanie realizacji projektu

· Burn down chart

Ćwiczenia:

Zajęcia warsztatowe indywidualne oraz w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym
z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.

Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Uwaga: W ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia Uczestnik uczy się:

         podejścia do zarządzania projektami

         stosowania metod i technik pomocniczych w zarządzaniu projektami.

         Poszukiwania możliwości wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

 

Podczas szkolenia Uczestnik dowiaduje się:

         Jakie są metody zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

         Jakie są podejścia do zarzadzania projektami prezentowane przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny). Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych. Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia. Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.?

Adresaci

 •          Osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

           Kierownicy i członkowie zespołów projektowych.

           Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, marketing, sprzedaż.

Opinie użytkowników

"Duża wiedza i bogate doświadczenie prowadzącego."
"Dużo przykładów. Osoba prowadząca merytoryczna - fachowiec."
"Bardzo miła atmosfera. Treści przekazywane w sposób zrozumiały przez prowadzącego."
"Duże zaangażowanie i wiedza trenera godna polecenia każdej firmie."
"Szkolenie prowadzone w fajnej, "luźnej" atmosferze i nie było pytań pozostawionych bez odpowiedzi."
"Ćwiczenia z możliwością konsultacji z trenerem."
"Przykłady z praktyki zawodowej prowadzącego."
"Nowo poznane zagadnienia dot. zarządzanie projektami poparte ćwiczeniami praktycznymi."
"Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, przejrzysty. Trener odpowiedział na wszystkie pytania."
"Miła atmosfera i elastyczność trenera w stosunku do potrzeb grupy."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1700.00 zł netto
2091.00 zł brutto

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych

Dokumenty do pobrania