Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-ISO-ONL
Online

Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO- szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

  • Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
  • Nabycie umiejętności właściwego stosowania tolerancji GD&T na rysunkach technicznych.
  • Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych.
  • Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Symbol szkolenia

GDT-ISO-ONL

Terminy i miejsce

05 - 06 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 27 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

· Wprowadzenie
       o Podstawowe zasady wymiarowania

o Jak powstało GD&T

o Wady tolerowania współrzędnościowego

o Czym jest GD&T

o Zalety GD&T

o Podsumowanie

· Podstawowe pojęcia i symbole

o Podstawowe pojęcia

o Warunek powłoki i symbol niezależności (ASME)
Symbol powiązany z tolerancją rozmiaru (ISO)

o Symbole charakterystyk geometrycznych

· Tolerancje kształtu

o Ramka tolerancji

o Symbole warunków materiałowych

o Zasada Taylora

o Identyfikatory elementów pomocniczych

o Symbole definiujące zastosowanie tolerancji
do charakterystyki nie powiązanej bezpośrednio
z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu

o Prostoliniowość

o Płaskość

o Okrągłość

o Walcowość

o Symbole definiujące w jaki sposób tolerancja odnosi się do
kilku elementów jednocześnie

o Identyfikatory tolerowanego elementu

o Profil linii i powierzchni bez odniesienia do baz

Dzień 2

· Tolerancje orientacji
       o Symbol wymiaru teoretycznego

o Symbole dotyczące bazowania

o Równoległość

o Prostopadłość

      o Nachylenie

      o Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz

· Tolerancje położenia

o Tolerancja pozycji

o Tolerancja współosiowości

o Tolerancja symetrii

      o Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz

      o Symbol definiujący określone niesymetryczne rozłożenie tolerancji

      o Symbole definiujące nieokreślone przesunięcie tolerancji

· Tolerancje bicia

o Bicie kołowe

o Bicie całkowite

· Symbole dodatkowe w ISO

o Warunek stanu wolnego

o Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki powiązanej bezpośrednio z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu

o Modyfikatory definiujące sposób wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego

o Modyfikatory definiujące parametry wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego

· Symbole typowe dla normy ASME

· Podsumowanie

o Mity związane z GD&T

o Powrót do pytania z wprowadzenia

o Zestawienie symboli ISO i ASME

o Źródła

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.

·         Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.

·         Poznania i rozumienia dodatkowych wymagań ważnych dla montowalności (maksimum i minimum materiału).

·         Identyfikowania błędnych zapisów.

·         Właściwego stosowania wymiarów i tolerancji.

·         Prawidłowego dobierania baz i układów baz.

·         Obliczania dopuszczalnych tolerancji.

·         Obliczania wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych.

Uczestnik dowie się: 

·         O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO (z uwzględnieniem różnic występujących w ASME).

·         O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.

·         O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.

·         Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.

·         Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.

·         O najczęściej popełnianych błędach.

·         O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego, czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.

·         Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.

·         O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.

·         O przykładowych metodach pomiarowych stosowanych dla poszczególnych charakterystyk (począwszy od prostych narzędzi jak regulowany sprawdzian, po zaawansowane techniki skanowania tomografem komputerowym).

Adresaci

·         Konstruktorzy CAD, inżynierowie produktu, specjaliści ds. pomiarów.

·         Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·         Liderzy projektów.

·         Audytorzy wewnętrzni.

·         Kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla.

·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

 

Opinie użytkowników

Dobra komunikacja i miłe relacje.Fachowe podejście do tematu, Bogata wiedza w całym zakresie szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania