Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-ISO-ONL

Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO- szkolenie online

Projektowanie i rozwój produktu

Cele szkolenia

  • Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
  • Nabycie umiejętności właściwego stosowania tolerancji GD&T na rysunkach technicznych.
  • Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych.
  • Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Symbol szkolenia

GDT-ISO-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1

· Wprowadzenie
       o Podstawowe zasady wymiarowania

o Jak powstało GD&T

o Wady tolerowania współrzędnościowego

o Czym jest GD&T

o Zalety GD&T

o Podsumowanie

· Podstawowe pojęcia i symbole

o Podstawowe pojęcia

o Warunek powłoki i symbol niezależności (ASME)
Symbol powiązany z tolerancją rozmiaru (ISO)

o Symbole charakterystyk geometrycznych

· Tolerancje kształtu

o Ramka tolerancji

o Symbole warunków materiałowych

o Zasada Taylora

o Identyfikatory elementów pomocniczych

o Symbole definiujące zastosowanie tolerancji
do charakterystyki nie powiązanej bezpośrednio
z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu

o Prostoliniowość

o Płaskość

o Okrągłość

o Walcowość

o Symbole definiujące w jaki sposób tolerancja odnosi się do
kilku elementów jednocześnie

o Identyfikatory tolerowanego elementu

o Profil linii i powierzchni bez odniesienia do baz

Dzień 2

· Tolerancje orientacji
       o Symbol wymiaru teoretycznego

o Symbole dotyczące bazowania

o Równoległość

o Prostopadłość

      o Nachylenie

      o Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz

· Tolerancje położenia

o Tolerancja pozycji

o Tolerancja współosiowości

o Tolerancja symetrii

      o Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz

      o Symbol definiujący określone niesymetryczne rozłożenie tolerancji

      o Symbole definiujące nieokreślone przesunięcie tolerancji

· Tolerancje bicia

o Bicie kołowe

o Bicie całkowite

· Symbole dodatkowe w ISO

o Warunek stanu wolnego

o Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki powiązanej bezpośrednio z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu

o Modyfikatory definiujące sposób wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego

o Modyfikatory definiujące parametry wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego

· Symbole typowe dla normy ASME

· Podsumowanie

o Mity związane z GD&T

o Powrót do pytania z wprowadzenia

o Zestawienie symboli ISO i ASME

o Źródła

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.

·         Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.

·         Poznania i rozumienia dodatkowych wymagań ważnych dla montowalności (maksimum i minimum materiału).

·         Identyfikowania błędnych zapisów.

·         Właściwego stosowania wymiarów i tolerancji.

·         Prawidłowego dobierania baz i układów baz.

·         Obliczania dopuszczalnych tolerancji.

·         Obliczania wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych.

Uczestnik dowie się: 

·         O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO (z uwzględnieniem różnic występujących w ASME).

·         O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.

·         O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.

·         Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.

·         Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.

·         O najczęściej popełnianych błędach.

·         O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego, czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.

·         Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.

·         O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.

·         O przykładowych metodach pomiarowych stosowanych dla poszczególnych charakterystyk (począwszy od prostych narzędzi jak regulowany sprawdzian, po zaawansowane techniki skanowania tomografem komputerowym).

Adresaci

·         Konstruktorzy CAD, inżynierowie produktu, specjaliści ds. pomiarów.

·         Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.

·         Liderzy projektów.

·         Audytorzy wewnętrzni.

·         Kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla.

·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

 

Opinie użytkowników

Dobra komunikacja i miłe relacje.Fachowe podejście do tematu, Bogata wiedza w całym zakresie szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania