Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-ISO

Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
 • Nabycie umiejętności właściwego stosowania tolerancji GD&T na rysunkach technicznych.
 • Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych.
 • Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Symbol szkolenia

GDT-ISO

Terminy i miejsce

11 - 12 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • Struktura Norm ISO a ASME.
 • Klasyfikacja wymiarów i tolerancji.
 • Podstawowe zasady wymiarowania.
 • Jak powstało GD&T.
 • Wady wyniarowania współrzędnościowego.
 • Przykłady właściwego i niewłaściwego stosowania wymiarowania współrzędnościowego.
 • Czym jest GD&T, zalety jego stosowania.
 • Zalety posługiwania się powrzechnie rozumianą konwencją.

2. Podstawowe pojęcia i symbole:

 • Kluczowe pojęcia.
 • Symbol wymiaru teoretycznego.
 • Ramka tolerancji.
 • Symbole dotyczące bazowania.
 • Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych.

3. Symbole dodatkowe:

 • Symbole warunków materiałowych.
 • Warunek stanu wolnego.
 • Identyfikatory tolerowanego elementu.
 • Identyfikatory elementów pomocniczych.
 • Symbol powiązany z tolerancją rozmiaru.
 • Symbole definiujące w jaki sposób tolerancja odnosi się do kilku elementów jednocześnie.
 • Symbol definiujący określone niesymetryczne rozłożenie tolerancji.
 • Symbole definiujące nieokreślone przesunięcie tolerancji.
 • Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki powiązanej bezpośrednio z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu.
 • Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki  nie powiązanej bezpośrednio z  zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu.
 • Modyfikatory definiujące sposób wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego.
 • Modyfikatory definiujące parametry wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego.
 • Symbole typowe dla normy ASME.

4. Tolerancje kształtu:

 • Prostoliniowość.
 • Płaskość.
 • Okrągłość.
 • Walcowość.
 • Profil linii i powierzchni bez odniesienia do baz.

5. Tolerancje orientacji:

 • Równoległość.
 • Prostopadłość.
 • Nachylenie.
 • Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz.

6. Tolerancje położenia:

 • Tolerancja pozycji.
 • Tolerancja współosiowości.
 • Tolerancja symetrii.
 • Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz.

7. Tolerancje bicia:

 • Bicie kołowe (osiowe i promieniowe).
 • Bicie całkowite (osiowe i promieniowe).

8. Podsumiowanie:

 • Mity zwizane ze stosowaniem GD&T.
 • Powrót do zagadnienia z wprowadzenia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.
 • Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.
 • Poznania i rozumienia dodatkowych  wymagań ważnych dla  montowalności (maksimum i minimum materiału).
 • Identyfikowania błędnych zapisów.
 • Właściwego stosowania wymiarów i tolerancji.
 • Prawidłowego dobierania baz i układów baz. 
 • Obliczania dopuszczalnych tolerancji.
 • Obliczania wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych. 

Uczestnik dowie się:

 • O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO (z uwzględnieniem różnic występujących w ASME).
 • O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.
 • O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.
 • Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.
 • Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.
 • O najczęściej popełnianych błędach.
 • O  wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego, czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.
 • Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.
 • O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.
 • O przykładowych metodach pomiarowych stosowanych dla poszczególnych charakterystyk (począwszy od prostych narzędzi jak regulowany sprawdzian, po zaawansowane techniki skanowania tomografem komputerowym).

Adresaci

 • Konstruktorzy CAD, inżynierowie produktu, specjaliści ds. pomiarów.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni.
 • Kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania