Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GDT-ISO

Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO

Projektowanie i rozwój produktu

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.
 • Nabycie umiejętności właściwego stosowania tolerancji GD&T na rysunkach technicznych.
 • Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych.
 • Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Symbol szkolenia

GDT-ISO

Terminy i miejsce

28 - 29 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • Struktura Norm ISO a ASME.
 • Klasyfikacja wymiarów i tolerancji.
 • Podstawowe zasady wymiarowania.
 • Jak powstało GD&T.
 • Wady wyniarowania współrzędnościowego.
 • Przykłady właściwego i niewłaściwego stosowania wymiarowania współrzędnościowego.
 • Czym jest GD&T, zalety jego stosowania.
 • Zalety posługiwania się powrzechnie rozumianą konwencją.

2. Podstawowe pojęcia i symbole:

 • Kluczowe pojęcia.
 • Symbol wymiaru teoretycznego.
 • Ramka tolerancji.
 • Symbole dotyczące bazowania.
 • Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych.

3. Symbole dodatkowe:

 • Symbole warunków materiałowych.
 • Warunek stanu wolnego.
 • Identyfikatory tolerowanego elementu.
 • Identyfikatory elementów pomocniczych.
 • Symbol powiązany z tolerancją rozmiaru.
 • Symbole definiujące w jaki sposób tolerancja odnosi się do kilku elementów jednocześnie.
 • Symbol definiujący określone niesymetryczne rozłożenie tolerancji.
 • Symbole definiujące nieokreślone przesunięcie tolerancji.
 • Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki powiązanej bezpośrednio z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu.
 • Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki  nie powiązanej bezpośrednio z  zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu.
 • Modyfikatory definiujące sposób wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego.
 • Modyfikatory definiujące parametry wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego.
 • Symbole typowe dla normy ASME.

4. Tolerancje kształtu:

 • Prostoliniowość.
 • Płaskość.
 • Okrągłość.
 • Walcowość.
 • Profil linii i powierzchni bez odniesienia do baz.

5. Tolerancje orientacji:

 • Równoległość.
 • Prostopadłość.
 • Nachylenie.
 • Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz.

6. Tolerancje położenia:

 • Tolerancja pozycji.
 • Tolerancja współosiowości.
 • Tolerancja symetrii.
 • Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz.

7. Tolerancje bicia:

 • Bicie kołowe (osiowe i promieniowe).
 • Bicie całkowite (osiowe i promieniowe).

8. Podsumiowanie:

 • Mity zwizane ze stosowaniem GD&T.
 • Powrót do zagadnienia z wprowadzenia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.
 • Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.
 • Poznania i rozumienia dodatkowych  wymagań ważnych dla  montowalności (maksimum i minimum materiału).
 • Identyfikowania błędnych zapisów.
 • Właściwego stosowania wymiarów i tolerancji.
 • Prawidłowego dobierania baz i układów baz. 
 • Obliczania dopuszczalnych tolerancji.
 • Obliczania wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych. 

Uczestnik dowie się:

 • O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO (z uwzględnieniem różnic występujących w ASME).
 • O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.
 • O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.
 • Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.
 • Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.
 • O najczęściej popełnianych błędach.
 • O  wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego, czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.
 • Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.
 • O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.
 • O przykładowych metodach pomiarowych stosowanych dla poszczególnych charakterystyk (począwszy od prostych narzędzi jak regulowany sprawdzian, po zaawansowane techniki skanowania tomografem komputerowym).

Adresaci

 • Konstruktorzy CAD, inżynierowie produktu, specjaliści ds. pomiarów.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni.
 • Kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:
 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania