Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTW-P-ONL
Online

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania- szkolenie online

Inwentyka i innowacje

Cele szkolenia

Zaznajomienie uczestników z tematyką twórczego rozwiązywania problemów celem poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, formy własności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów.

Symbol szkolenia

MTW-P-ONL

Terminy i miejsce

04 - 05 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Online
13 - 14 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 7 dni
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I

8.30-8.45 - Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15

1. Istota problemu w przedsiębiorstwie.

2. Podejścia do rozwiązywania problemów:

• Indywidualne.

• Zespołowe.

3. Twórcze a nietwórcze rozwiązywanie problemów.

10.15-10.30 – Przerwa

10.30-12.00

4. Zasady twórczego rozwiązywania problemów.

5. Etapy twórczego rozwiązywania problemów.

6. Bariery twórczego rozwiązywania problemów.

12.15-12.45 – Przerwa

12.45-14.15

7. Podstawowe metody i techniki heurystyczne:

• Mind Mapping.

• Burza mózgów i jej odmiany (trigger metod, metoda sukcesywnego łączenia pomysłów, metoda najbardziej szalonych pomysłów, Philips 623, Meta Plan).

• Metoda kruszenia (kruszenie obiektu, kruszenie idei).

14.15-14.30 – Przerwa

14.30-15.30

• Analiza morfologiczna.

• Sześć myślowych kapeluszy.

• Karuzela pomysłów.

• Jak jest? Jak być powinno?

8. Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów.

Dzień II.

8.30-8.45 - Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15

1. Zespołowe formy rozwiązywania problemów (small grup activities, koła jakości).

2. Zorganizowane formy twórczego rozwiązywania problemów.

3. QC- Story (rozwiązywanie problemów oparte na działaniu, kół jakości):

10.15-10.30 – Przerwa

10.30-12.00

• Etapy postępowania.

• Metody heurystyczne wykorzystywane w tym podejściu (+ metody dodatkowe: diagram pokrewieństwa, diagram Ishikawy).

12.15-12.45 – Przerwa

12.45-14.15

4. PDCA – Problem Solving (metoda praktycznej realizacji zasady KAIZEN oparta na cyklu Deminga:

• Etapy postępowania.

• Metody heurystyczne wykorzystywane w ramach tego podejścia (+ metody dodatkowe: 5W&2H, analiza 5 x dlaczego?)

14.15-14.30 – Przerwa

14.30-15.30

5. Warsztaty z zastosowania poznanych metody heurystycznych do twórczego rozwiązywania problemów.

UWAGI: W przypadku szkoleń zamkniętych (dedykowanych) istnieje możliwość wzbogacenia programu szkolenia o jeszcze inne metody i techniki heurystyczne, a także inne podejścia do zagadnienia rozwiązywania problemów (np. A3 reports, G8D itp.).

Ćwiczenia:

· Wykorzystanie techniki mapy myśli do opracowania charakterystyki tła problemu.

· Doskonalenie wybranego obiektu (procesu lub produktu) z wykorzystaniem metody kruszenia.

· Projektowanie nowych rozwiązań dotyczących wybranego procesu lub produktu z wykorzystaniem narzędzi analizy morfologicznej.

· Wykorzystanie metody 6 myślowych kapeluszy w procesie rozwiązywania problemów przez zespół interdyscyplinarny.

· Zastosowanie karuzeli pomysłów w procesie opracowania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.

· Wykorzystanie podejścia PDCA wraz z narzędziami pomocniczymi w procesie zespołowego rozwiązywania problemów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·         Stosować zasady twórczego myślenia.

·         Rozpoznawać i eliminować bariery twórczego myślenia (w zespole, przedsiębiorstwie).

·         Identyfikować i analizować tło problemu w oparciu o założenia mapy myśli oraz analizy 5W&2H.

·         Realizować projekty o charakterze innowacyjnym z zastosowaniem techniki kruszenia i analizy morfologicznej.

·         Rozwiązywać problemy z wykorzystaniem różnych odmian burzy mózgów (w tym: karuzeli pomysłów).

·         Stosować technikę 6 myślowych kapeluszy w sytuacji konieczności wielopłaszczyznowej analizy problemu.

·         Organizować i realizować proces PDCA-Problem Solving.

 

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Umiejętności twórczej analizy problemów, niezależnie od ich charakteru.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich stanowisk, zainteresowanych udziałem w procesach rozwiązywania problemów, niezależnie od typu przedsiębiorstwa/instytucji czy branży w której działa. W szczególności szkolenie dedykowane jest:

·         kierownikom wszystkich szczebli zarządzania,

·         specjalistom ds.: badań i rozwoju, jakości, produkcji, utrzymania ruchu, logistyki,

·         liderom zespołów,

·         członkom zespołów analizujących problemy (w tym kół jakości),

·         uczestnikom zespołów projektowych.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1650.00 zł netto
2029.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych