Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PNP-P

Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia. 2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

PNP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program: Wprowadzenie do realizacji projektów: - Definicja projektu, cele projektu - SMART - Metodologie zarzadzania projektami – APQP [AIAG 2 Edycja 2008] PRINCE 2, ANPQP, dobre praktyki PMI - Cykl życia projektu - Czynniki wpływające na projekt - Interesariusze - Zarządzanie projektem w zespole - Rola kierownika/lidera/szefa projektu - Analiza zagrożeń w projekcie - Dane wejściowe do procesu planowania projektu: cele jakościowe, finansowe, terminowość, zakres projektu, założenia budżetowe – biznes plan, interesariusze projektu, interdyscyplinarność zespołu w projekcie, analiza możliwości/ryzyka – SWOT - Zasady tworzenia harmonogramów w projekcie – algorytmy działań, szacowanie zasobów, opracowywanie harmonogramu, kontrola harmonogramu, nowoczesne koncepcje zarządzania harmonogramem (Agile, ToC, extreme PM) Realizacja projektu - Algorytm działań w projekcie – podział odpowiedzialności – dobre praktyki Planowanie, Projektowanie wyrobu/usługi, Projektowanie procesu/realizacji usługi, Walidacja procesu i produktu/usługi, Produkcja seryjna /Serwis klienta Trudności w realizacji projektów: - Niewłaściwa komunikacja, brak cykliczności spotkań, brak nadzoru-kontroli projektu, brak odpowiedzialności za poszczególne zadania w projekcie, niewłaściwie zdefiniowana odpowiedzialność, brak standardów w realizacji działań, niewłaściwe zarządzanie czasem Techniki i narzędzia usprawniające realizacje projektu - PDCA, Problem Solving, analiza SWOT, macierz kompetencji, poliwalencja w projekcie, zarządzanie czasem – priorytety działań, wykres Ganta, Ćwiczenia: Warsztat realizowany będzie na przykładzie wdrożenia nowego produktu/usługi. Podczas warsztatu realizowane będą ćwiczenia grupach. • Tworzenie harmonogramu projektu z wykorzystaniem narzędzi - Agile, ToC, extreme PM, wykres Ganta • Analiza ryzyka w projekcie – analiza SWOT • Realizacja procedury wdrożenia nowego projektu w oparciu o metodologie APQP [AIAG 2 Edycja 2008] PRINCE 2, ANPQP, dobre praktyki PMI, zasady komunikacji i odpowiedzialność za zadania w projekcie • Rozwiazywanie problemów w projekcie z wykorzystaniem narzędzi - PDCA, Problem Solving, macierz komunikacji, poliwalencja , techniki zarzadzania czasem – wyznaczanie priorytetów • Efektywne spotkanie – ćwiczenie w grupach

Korzyści dla uczestnika

Poprawa skuteczności realizacji uruchamianych nowych projektów; Poprawa przepływu informacji w projekcie; Praktyczne podejście do realizacji algorytmu realizacji projektu w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki; Poprawa jakości realizowanych projektów w zakresie wyrobów i usług; zmocnienie podejścia interdyscyplinarnego w projekcie; Praktyczny podział obowiązków w projekcje; Analiza trudności i wprowadzenie działań doskonalących

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Poprawa skuteczności realizacji uruchamianych nowych projektów • Poprawa przepływu informacji w projekcie • Praktyczne podejście do realizacji algorytmu realizacji projektu w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki • Poprawa jakości realizowanych projektów w zakresie wyrobów i usług • Wzmocnienie podejścia interdyscyplinarnego w projekcie • Praktyczny podział obowiązków w projekcje • Analiza trudności i wprowadzenie działań doskonalących

Adresaci

Liderzy projektu, Szefowie projektów, Sponsorzy projektów, Osoby uczestniczące w realizacji nowego projektu w ramach organizacji ( działy zakupów, logistyki, jakości, kontaktu z klientem, produkcji, serwisu, technologii, konstrukcji, projektowania, planowania)

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania