Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PNP-P

Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia. 2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Symbol szkolenia

PNP-P

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program: Wprowadzenie do realizacji projektów: - Definicja projektu, cele projektu - SMART - Metodologie zarzadzania projektami – APQP [AIAG 2 Edycja 2008] PRINCE 2, ANPQP, dobre praktyki PMI - Cykl życia projektu - Czynniki wpływające na projekt - Interesariusze - Zarządzanie projektem w zespole - Rola kierownika/lidera/szefa projektu - Analiza zagrożeń w projekcie - Dane wejściowe do procesu planowania projektu: cele jakościowe, finansowe, terminowość, zakres projektu, założenia budżetowe – biznes plan, interesariusze projektu, interdyscyplinarność zespołu w projekcie, analiza możliwości/ryzyka – SWOT - Zasady tworzenia harmonogramów w projekcie – algorytmy działań, szacowanie zasobów, opracowywanie harmonogramu, kontrola harmonogramu, nowoczesne koncepcje zarządzania harmonogramem (Agile, ToC, extreme PM) Realizacja projektu - Algorytm działań w projekcie – podział odpowiedzialności – dobre praktyki Planowanie, Projektowanie wyrobu/usługi, Projektowanie procesu/realizacji usługi, Walidacja procesu i produktu/usługi, Produkcja seryjna /Serwis klienta Trudności w realizacji projektów: - Niewłaściwa komunikacja, brak cykliczności spotkań, brak nadzoru-kontroli projektu, brak odpowiedzialności za poszczególne zadania w projekcie, niewłaściwie zdefiniowana odpowiedzialność, brak standardów w realizacji działań, niewłaściwe zarządzanie czasem Techniki i narzędzia usprawniające realizacje projektu - PDCA, Problem Solving, analiza SWOT, macierz kompetencji, poliwalencja w projekcie, zarządzanie czasem – priorytety działań, wykres Ganta, Ćwiczenia: Warsztat realizowany będzie na przykładzie wdrożenia nowego produktu/usługi. Podczas warsztatu realizowane będą ćwiczenia grupach. • Tworzenie harmonogramu projektu z wykorzystaniem narzędzi - Agile, ToC, extreme PM, wykres Ganta • Analiza ryzyka w projekcie – analiza SWOT • Realizacja procedury wdrożenia nowego projektu w oparciu o metodologie APQP [AIAG 2 Edycja 2008] PRINCE 2, ANPQP, dobre praktyki PMI, zasady komunikacji i odpowiedzialność za zadania w projekcie • Rozwiazywanie problemów w projekcie z wykorzystaniem narzędzi - PDCA, Problem Solving, macierz komunikacji, poliwalencja , techniki zarzadzania czasem – wyznaczanie priorytetów • Efektywne spotkanie – ćwiczenie w grupach

Korzyści dla uczestnika

Poprawa skuteczności realizacji uruchamianych nowych projektów; Poprawa przepływu informacji w projekcie; Praktyczne podejście do realizacji algorytmu realizacji projektu w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki; Poprawa jakości realizowanych projektów w zakresie wyrobów i usług; zmocnienie podejścia interdyscyplinarnego w projekcie; Praktyczny podział obowiązków w projekcje; Analiza trudności i wprowadzenie działań doskonalących

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• Poprawa skuteczności realizacji uruchamianych nowych projektów • Poprawa przepływu informacji w projekcie • Praktyczne podejście do realizacji algorytmu realizacji projektu w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki • Poprawa jakości realizowanych projektów w zakresie wyrobów i usług • Wzmocnienie podejścia interdyscyplinarnego w projekcie • Praktyczny podział obowiązków w projekcje • Analiza trudności i wprowadzenie działań doskonalących

Adresaci

Liderzy projektu, Szefowie projektów, Sponsorzy projektów, Osoby uczestniczące w realizacji nowego projektu w ramach organizacji ( działy zakupów, logistyki, jakości, kontaktu z klientem, produkcji, serwisu, technologii, konstrukcji, projektowania, planowania)

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania