Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-LK

Rozwiązywanie konfliktów - trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów

Kompetencje menadżerskie

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają charakterystykę konfliktów (fazy, źródła, różne podejścia do konfliktów), jak również zweryfikować w praktyce style rozwiązywania konfliktów czy kluczowe umiejętności w odniesieniu do realiów swojej codziennej pracy.

Symbol szkolenia

UO-LK

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Zaczynając od końca: ile kosztuje nas konflikt?
 • Wprowadzenie.
2.  Charakterystyka konfliktu w przedsiębiorstwie:
 • strony konfliktu,
 • źródła konfliktu (koło konfliktów Moore'a),
 • fazy i dynamika konfliktu,
 • konsekwencje konfliktów-budowanie muru czy mostu?
3.  Różne podejścia do zarządzania konfliktem w zespole/przedsiębiorstwie:
 • zapobieganie,
 • stymulowanie,
 • wyciszanie,
 • rozwiązywanie.
4.  Style rozwiązywania konfliktów w zależności od poziomu asertywności i umiejętności współpracy (w ujęciu Thomasa-Kilmanna):
 • dominacja,
 • unikanie,
 • kompromis,
 • dostosowanie,
 • współpraca.
5.  Zespół a najczęstsze sytuacje konfliktowe i sposoby ich adresowania:
 • fazy rozwoju zespołu vs. natężenie sytuacji konfliktowych,
 • kiedy ustalanie celów rodzi konflikty,
 • kiedy delegowanie rodzi konflikty,
 • kiedy brak motywacji rodzi konflikty,
 • kiedy ocenianie rodzi konflikty.
6.  Lider pośrodku konfliktu:
 • między pracownikami w zespole,
 • między zespołami,
 • między działami.
7.  Kluczowe umiejętności i autorytet lidera w sytuacjach konfliktowych:
 • rozwiązywanie problemów,
 • podejmowanie decyzji,
 • zarządzanie zmianą,
 • komunikowanie,
 • negocjowanie,
 • mediacje.
8.  Metody wywierania wpływu i przeciwdziałania próbom manipulacji.
9.  Komunikacja w sytuacjach konfliktu, napięcia i stresu:
 • umiejętności aktywnego słuchania,
 • wykorzystanie głosu i mowy ciała,
 • pojęcie oraz idee facylitacji i mediacji w procesie przezwyciężania trudnych sytuacji międzyludzkich i międzygrupowych. 

Ćwiczenia:

 • Interaktywna prezentacja.
 • Ćwiczenia indywidualne, w parach i małych grupach.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Odgrywanie scenek.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:
 
Na poziomie WIEDZY Uczestnik:
 
 • pozna charakterystykę konfliktu, w tym różne podejścia do konfliktów, fazy rozwoju konfliktu, przyczyny i style rozwiązywania,
 • pozna elementy skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych,
 • będzie wiedział na czym polegają negocjacje i mediacje.
Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI Uczestnik:
 • rozwinie umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi powstającymi w poszczególnych obszarach kierowania zespołem (ustalanie celów, delegowanie etc.),
 • będzie potrafił zidentyfikować strony i źródła konfliktu oraz dobrać odpowiedni styl rozwiązywania konfliktu powstającego pomiędzy pracownikami, zespołami, działami,
 • zdobędzie umiejętność prowadzenia negocjacji i bycia mediatorem,
 • będzie potrafił zaadresować nie tylko problem, ale też i emocje w sytuacjach konfliktowych.
Na poziomie POSTAWY Uczestnik:
 • zrozumie w jaki sposób efektywne rozwiązywanie konfliktów przyczynia się do budowania długofalowych relacji z pracownikami, w zespole i między zespołami,
 • uświadomi sobie znaczenie swoich kompetencji w zakresie komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji dla skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz potrzeby ciągłego doskonalenia swoich umiejetności.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry, która oprócz skutecznego rozwiązywania konfliktów będzie potrafiła wykorzystać potencjał sytuacji konfliktowych dla rozwoju zespołu i organizacji. Zmniejszenie kosztów wynikających z nieefektywnego zarządzania konfliktami.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Adresaci

 • Liderzy,
 • menadżerowie,
 • kierownicy zarządzający zespołami.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania