Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-NM

Trening kompetencji dla nowych menedżerów

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • ?Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki.
 • Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.

Symbol szkolenia

UO-NM

Terminy i miejsce

15 - 16 lutego 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 16 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania:
 • case study,
 • model społeczny Mc Gregor`a, 
 • style kierowania - przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blanchard`a. 

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera:

 • odpowiedzialność lidera i jego rola,
 • podstawowe różnice między menadżerem a liderem,
 • kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
 • budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu. 

3. Organizacja pracy własnej:

 • rodzaje „pożeraczy czasu”, 
 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”. 

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników:

 • odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań, 
 • doskonalenie pracowników - metody,
 • planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy. 

5. Motywowanie i ocenianie:

 • motywacja jako proces, 
 • rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw, 
 • techniki motywacyjne i ich efektywność.
6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania:
 • rozmowa dyscyplinująca, 
 • rozmowa oceniająca, 
 • ocena pracownika w modelu kompetencyjnym. 

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań:

 • planowanie strategiczne i krótkookresowe, 
 • reguły planowania, 
 • narzędzia planowania. 

8. Praca zespołowa:

 • zalety i wady, 
 • zasady budowania zespołów zadaniowych, 
 • dobór członków zespołu i rola lidera, 
 • zapobieganie błędom w pracy zespołowej. 

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna, 
 • obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych, 
 • rola informacji zwrotnej w zarządzaniu. 

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem:

 • zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne, 
 • koszty konfliktu w przedsiębiorstwie, 
 • techniki rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. 

W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające  na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji analizie wraz z  podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje –  zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również  dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące  ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,
 • rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracowników i zespołu,
 • dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,
 • dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych,
 • dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki,
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych - główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • budować program motywowania własnego personelu, 
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu,
 • sprawnie przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, 
 • kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników,
 • udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotnej,
 • określać potrzeby podwładnych wpływające na efektywność pracy,
 • przygotowywać i przeprowadzać rozmowę oceniającą,
 • dokonywać syntezy końcowej i formułować decyzje w oparciu o wyniki oceny, 
 • efektywnie wykorzystywać wyniki oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych,
 • określać swoje słabe i mocne strony w dotychczasowym stylu delegowania, 
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu.

Adresaci

 • specjaliści awansujący na stanowisko menadżerskie,
 • menadżerowie z krótkim stażem na stanowisku,
 • menadżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem,
 • menadżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych,
 • pracownicy działu HR,
 • osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • menadżerowie/kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania.

Opinie użytkowników

03-04.12.2019 r. "Świetny trener."
19-20.08.2019 r. "Otwartość trenerki, umiejętność dostosowania treści do szkolonej grupy uczestników."
19-20.08.2019 r. "Umiejętności trenerskie jak i przekaz wiedzy dla uczestników na bardzo wysokim poziomie."
08-09.04.2019 r. "Celne komentarze, uporządkowanie dotychczasowej wiedzy."
25-26.01.2018 r. "Bardzo dobry, wręcz wybitny kontakt z uczestnikami szkolenia."
25-26.01.2018 r. "Zaskakująco interesujące, jak na temat, który wydawał się początkowo znany i "oklepany"."
25-26.01.2018 r. "Pan prowadzący ciekawie prowadził szkolenie, chętnie wyjaśniał tematy wymagające uzupełnienia."
19-20.10.2017 r. "Bardzo rzeczowe i kompetentne szkolenie."
30-31.03.2017 r. "Trener bardzo komunikatywny bardzo interesujące wykłady."
30-31.03.2017 r. "Szkolenie umożliwia odświeżenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi."
07-08.11.2016 r. "Kompetencje prowadzącego, poczucie humoru, bezpośredniość w kontaktach, dostosowanie formy do osób szkolonych, dobrze zaplanowany harmonogram szkolenia, dużo przykładów i prostota przekazu."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2200.00 zł netto
2706.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania