Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-NM

Trening kompetencji dla nowych menedżerów

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • ?Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych, doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki.
 • Rozwój umiejętności rozpoznania najefektywniejszego w danej sytuacji stylu kierowania zespołem i pracownikiem.

Symbol szkolenia

UO-NM

Terminy i miejsce

05 - 06 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania:
 • case study,
 • model społeczny Mc Gregor`a, 
 • style kierowania - przywództwo sytuacyjne Hersey`a i Blanchard`a. 

2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera:

 • odpowiedzialność lidera i jego rola,
 • podstawowe różnice między menadżerem a liderem,
 • kompetencje firmowe, zawodowe i interpersonalne,
 • budowanie autorytetu nieformalnego i jego znaczenie na wywieranie wpływu. 

3. Organizacja pracy własnej:

 • rodzaje „pożeraczy czasu”, 
 • czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”. 

4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników:

 • odpowiedzialna organizacja i prowadzenie zebrań, 
 • doskonalenie pracowników - metody,
 • planowanie bieżących działań doszkalających – reagowanie na problemy. 

5. Motywowanie i ocenianie:

 • motywacja jako proces, 
 • rola lidera w motywowaniu i kształtowaniu postaw, 
 • techniki motywacyjne i ich efektywność.
6. Typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania:
 • rozmowa dyscyplinująca, 
 • rozmowa oceniająca, 
 • ocena pracownika w modelu kompetencyjnym. 

7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań:

 • planowanie strategiczne i krótkookresowe, 
 • reguły planowania, 
 • narzędzia planowania. 

8. Praca zespołowa:

 • zalety i wady, 
 • zasady budowania zespołów zadaniowych, 
 • dobór członków zespołu i rola lidera, 
 • zapobieganie błędom w pracy zespołowej. 

9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna, 
 • obieg informacji w firmie a rodzaje barier komunikacyjnych, 
 • rola informacji zwrotnej w zarządzaniu. 

10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem:

 • zarządzanie lękiem a zarządzanie stresem – różnice funkcjonalne, 
 • koszty konfliktu w przedsiębiorstwie, 
 • techniki rozwiązywania konfliktów.

Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. 

W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające  na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji analizie wraz z  podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje –  zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również  dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące  ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,
 • rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracowników i zespołu,
 • dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,
 • dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych,
 • dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki,
 • zastosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych - główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • budować program motywowania własnego personelu, 
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu,
 • sprawnie przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, 
 • kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników,
 • udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotnej,
 • określać potrzeby podwładnych wpływające na efektywność pracy,
 • przygotowywać i przeprowadzać rozmowę oceniającą,
 • dokonywać syntezy końcowej i formułować decyzje w oparciu o wyniki oceny, 
 • efektywnie wykorzystywać wyniki oceny do kierowania pracą i rozwojem podwładnych,
 • określać swoje słabe i mocne strony w dotychczasowym stylu delegowania, 
 • planować proces delegowania w odniesieniu do poszczególnych członków swojego zespołu.

Adresaci

 • specjaliści awansujący na stanowisko menadżerskie,
 • menadżerowie z krótkim stażem na stanowisku,
 • menadżerowie chcący poprawić swoje relacje z zespołem,
 • menadżerowie dążący do pogłębienia swoich kompetencji przywódczych,
 • pracownicy działu HR,
 • osoby przygotowywane do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • menadżerowie/kierownicy, którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę na temat zarządzania.

Opinie użytkowników

03-04.12.2019 r. "Świetny trener."
19-20.08.2019 r. "Otwartość trenerki, umiejętność dostosowania treści do szkolonej grupy uczestników."
19-20.08.2019 r. "Umiejętności trenerskie jak i przekaz wiedzy dla uczestników na bardzo wysokim poziomie."
08-09.04.2019 r. "Celne komentarze, uporządkowanie dotychczasowej wiedzy."
25-26.01.2018 r. "Bardzo dobry, wręcz wybitny kontakt z uczestnikami szkolenia."
25-26.01.2018 r. "Zaskakująco interesujące, jak na temat, który wydawał się początkowo znany i "oklepany"."
25-26.01.2018 r. "Pan prowadzący ciekawie prowadził szkolenie, chętnie wyjaśniał tematy wymagające uzupełnienia."
19-20.10.2017 r. "Bardzo rzeczowe i kompetentne szkolenie."
30-31.03.2017 r. "Trener bardzo komunikatywny bardzo interesujące wykłady."
30-31.03.2017 r. "Szkolenie umożliwia odświeżenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi."
07-08.11.2016 r. "Kompetencje prowadzącego, poczucie humoru, bezpośredniość w kontaktach, dostosowanie formy do osób szkolonych, dobrze zaplanowany harmonogram szkolenia, dużo przykładów i prostota przekazu."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2200.00 zł netto
2706.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania