Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZR

Zarządzanie reklamacjami

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Cele szkolenia:         

·         Omówienie wymagań najpopularniejszych norm jakości w zakresie reklamacji klientów i do dostawców w łańcuchu dostaw firm produkcyjnych.

·         Praktyczna realizacja procesów zorientowanych na klienta COP (Customer Oriented Process) .

·         Ustalenie typów reklamacji i reakcji na reklamację.

·         Analiza zgłoszonej reklamacji pod kątem zasadności, przyczyn i kosztów.

·         Przedstawienie typowych procedur zarządzania reklamacjami – metodologia 8D i inne.

·         Planowanie i nadzorowanie działań korekcyjnych i korygujących. Analiza historii reklamacji – raporty, dane do doskonalenia.

·         Prezentacja dobrych praktyk.

 

Symbol szkolenia

ZR

Terminy i miejsce

25 - 26 marca 2024
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
27 - 28 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

 

1.       Idea i rozwój systemów zarządzania jakością, specyfika różnych branż produkcyjnych i usług.

2.       Kluczowe zasady: podejście procesowe, ciągłe doskonalenie i PDCA.

3.       Planowanie ukierunkowanie na Klienta wewnętrznego i zewnętrznego - procesy zorientowane na Klienta (COP – Customer Orientated Processes).

4.       Zalecenia normy ISO 10002 „Zarządzanie jakością. Zadowolenie Klienta. Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach”.

5.       Typy reklamacji (wewnętrzne, jakość, logistyka, serwisowe, klient finalny).

6.       Zarządzanie reklamacją – dobre praktyki:

·         rejestracja i dokumentowanie reklamacji,  przykładowe formularze,

·         komunikacja z Klientem,

·         zespoły interdyscyplinarne,

·         specyfika branż – wymagania narzucone przez Klientów: zasady, procedury, podręczniki,

·         analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności, 5Why, 5Why wielościeżkowe, diagram Ishikawy,

·         raportowanie reklamacji: metodologia 8D,

·         działania korekcyjne i korygujące,

·         postępowanie z wyrobami niezgodnymi u klienta (sortowanie, naprawa),

·         analiza danych i sprzężenie zwrotne do procesu produkcji.

·         Wykorzystanie audytów w postępowaniu reklamacyjnym

 

Ćwiczenia: możliwość dostosowania do potrzeb uczestników poprzez wybór z zakresu:

·      Kryteria wymagań w zakresie reklamacji – działania w celu unikania reklamacji

·      Studium przypadku – reklamacja w firmie produkcyjnej z zastosowaniem 8D, Ishikawa, 5Why , 5Why wielościeżkowe (EOS) – reklamacja w firmie produkcyjnej.

·      Studium przypadku -  z możliwością dostosowania do potrzeb i przykładów Uczestników

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się :

·       Praktycznej realizacji procesów zorientowanych na klienta COP.

·       Stosowania dobrych praktyk w zakresie reakcji na reklamację.

·       Stosowania metodologii 8D do zarządzania reklamacją.

·       Analizy przyczyny źródłowej reklamacji w oparciu o analizę 5Why, 5Why wielościeżkowe, diagram Ishikawy.
Efektywnie wybierać przyczyny źródłowe reklamacji

Adresaci

·       Osoby odpowiedzialne za współpracę z Klientami - kierownicy i pracownicy działów: jakości, logistyki, handlu, sprzedaży, współpracy z Klientami, współpracy z dostawcami, SQA, marketingu firm produkcyjnych i firm współpracujących z nimi.

·      Kierownicy i koordynatorzy projektów.

·      Pełnomocnicy d/s systemów zarządzania, osoby odpowiedzialne za jakość, specjaliści d/s jakości.

·      Auditorzy wewnętrzni, auditorzy i uczestnicy auditów drugiej strony

 

Opinie użytkowników

"Bardzo komunikatywny prowadzący, posiadający szeroką wiedze i doświadczenie".
"Wysoki poziom wiedzy trenera, kontaktowość."
"Interakcje z uczestnikami różnych branż."
"Bardzo komunikatywny trener w pełni odpowiadający wymaganiom."
"Bardzo profesjonalne szkolenie. Widać dużą wiedzę trenera i znajomość zagadnień w praktyce. Dobry kontakt z uczestnikami."
"Przykłady praktyczne, analizy faktycznych problemów podawanych przez uczestników, szukanie rozwiązań."
"Praktyczne rozwiązania problemów w firmie. Ciekawy sposób szkolenia - nie czytanie prezentacji."
 "Wyczerpanie tematu. Przydatne ćwiczenia. Pozytywna atmosfera. Fachowe podejście do tematu."
"Dużo przydatnych informacji, których nie zawsze da się znaleźć w podręcznikach. Trener z bardzo dużym doświadczeniem."
"Komunikatywność prowadzącego. Fachowe przygotowanie prowadzącego."
"Teoria oparta na praktyce - bardzo dobre połączenie."
"Interesujące prowadzenie szkolenia przez trenera."
"Ciekawe szkolenie z wieloma przykładami oraz indywidualnym podejściem."
"Dobry kontakt trenera z uczestnikami."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania