Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KKJ

Kierownik Kontroli Jakości

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Poznanie podstawowych zadań kierownika kontroli jakości.
 • Poznanie rodzajów kontroli jakości wyrobów oraz zastosowanie praktyczne: zalety i wady.
 • Kontrola  jakości wyrobów - tworzenie skutecznych planów.
 • Organizacja służb kontroli jakości – analiza różnych wariantów zalety i wady.
 • Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych.
 • Zadania jakości w projektowaniu i rozwoju.
 • Przedstawienie na podstawie przykładów jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

Symbol szkolenia

KKJ

Terminy i miejsce

17 - 18 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 28 dni 12 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
01 - 02 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 12 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
17 - 18 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 28 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
20 - 21 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 12 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 45%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Rola problematyki organizacji kierownika kontroli jakości w praktyce przemysłowej:
 • kontrola jakości w przemyśle na przykładzie USA, krajów Europy Zachodniej i Polski, 
 • rozwój kontroli jakości, tworzenie systemów zapewnienia jakości, 
 • ewolucja systemów jakości na przykładzie wytycznych: MIL, NATO-AQAP, ANSI, BS, ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949.
2.  Zadania kierownika kontroli jakości:
 • opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości, 
 • badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, 
 • kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli, 
 • odbiory wyrobów gotowych, 
 • kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji, 
 • organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów, 
 • współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości, 
 • rozpatrywanie reklamacji.
3.  Kontrola jakości a szkolenia.
4.  Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje.
5.  Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu.
6.  Odpowiedzialność za wyrób.
7.  BHP a pracownicy kontroli jakości.
8.  Miejsce kierownika kontroli jakości w schemacie organizacyjnym:
 • określenie odpowiedzialności za jakość, 
 • centralizacja a decentralizacja funkcji kontroli jakości.
9.  Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie:
 • personel (szkolenia, kwalifikacje), 
 • wyposażenie pomiarowe (nadzorowanie), 
 • dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli).
10.  Identyfikacja i identyfikowalność.
11.  Kontrola jakości wyrobów - rodzaje:
 • kontrola czynna a kontrola bierna, 
 • kontrola dostaw, 
 • kontrola wstępna, 
 • kontrola pierwszych sztuk, 
 • kontrola nadzorcza, 
 • kontrola międzyoperacyjna indywidualna i grupowa, 
 • kontrola ostateczna,
 • kontrola na stałym stanowisku roboczym, 
 • kontrola na zmiennym stanowisku roboczym (lotna / obchodowa), 
 • kontrola całkowita a kontrola statystyczna.
12.  Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
13.  Postępowanie z wyrobami niezgodnymi:
 • wymagania ISO 9001 w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań, 
 • oznaczanie, izolacja i ewidencja braków.
14.  Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego.
15.  Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości.
 
Ćwiczenia:
 • zgłaszanie reklamacji, 
 • prowadzimy szkolenie wewnętrzne, 
 • projektowanie procesów kontroli jakości, 
 • wyznaczanie punktów kontrolnych dla procesu (preferowane: na podstawie danych dostarczonych przez Uczestnika).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Definiować punkty kontrolne w procesie produkcyjnym.
 • Budować plan kontroli wyrobu.
 • Jak właściwie komunikować i przekazywać informację ze zrozumieniem. 
 • Przygotować krótkie szkolenie dla członków grupy.
 • Jak zbudować system reagowania na defekty.

Uczestnik dowie się:
 • Jakie są rodzaje kontroli jakości. 
 • Jak kształtować środowisko i bezpieczeństwo w kontroli jakości. 
 • Jak rozganizować dział kontroli jakości.
 • W jaki sposób zorganizować zapewnienie jakości w projektowaniu i rozwoju.
 • Jak zadbać o właściwe relacje działu jakości w organizacji.

Adresaci

 • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości, 
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, 
 • osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp., 
 • auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

Opinie użytkowników

21-22.11.2019 r. "Duża wiedza prowadzącego - odpowiedź na każde pytanie."
20-21.11.2018 r. "Zaangażowanie trenera, wszechstronność i fachowość."
19-20.11.2018 r. "Komunikatywność trenera. Dobre relacje z uczestnikiem szkolenia. Bardzo dobre przygotowanie."
18-19.10.2018 r. "Cenne uwagi praktyczne. Otwartość na problemy "osobiste" w kontroli. Cenne przykłady "z życia"."
18-19.06.2018 r. "Fachowość i doświadczenie trenera."
18-19.06.2018 r. "Dużo przykładów wynikających z praktyki."
22-23.03.2018 r. "Dobrze przygotowany prowadzący. Ciekawa prezentacja. Omówione najważniejsze pojęcia i kwestie dotyczące jakości."
22-23.03.2018 r. "Kompetentny trener. Przyjazna atmosfera. Konkretna wiedza."
21-22.08.2017 r. "Szeroki zakres wiedzy prowadzącego szkolenie."
13-14.05.2017 r. "Bardzo miła atmosfera w trakcie szkolenia, wynikająca z podejścia prowadzącego. Jasne przekazywanie informacji."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2550.00 zł netto
3136.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania