Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
KKJ

Kierownik Kontroli Jakości

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Poznanie podstawowych zadań kierownika kontroli jakości.
 • Poznanie rodzajów kontroli jakości wyrobów oraz zastosowanie praktyczne: zalety i wady.
 • Kontrola  jakości wyrobów - tworzenie skutecznych planów.
 • Organizacja służb kontroli jakości – analiza różnych wariantów zalety i wady.
 • Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych.
 • Zadania jakości w projektowaniu i rozwoju.
 • Przedstawienie na podstawie przykładów jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak im zapobiegać.

Symbol szkolenia

KKJ

Terminy i miejsce

23 - 24 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 18 dni 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
23 - 24 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 45%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.  Rola problematyki organizacji kierownika kontroli jakości w praktyce przemysłowej:
 • kontrola jakości w przemyśle na przykładzie USA, krajów Europy Zachodniej i Polski, 
 • rozwój kontroli jakości, tworzenie systemów zapewnienia jakości, 
 • ewolucja systemów jakości na przykładzie wytycznych: MIL, NATO-AQAP, ANSI, BS, ISO 9000, QS 9000, ISO/TS 16949.
2.  Zadania kierownika kontroli jakości:
 • opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości, 
 • badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów, 
 • kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli, 
 • odbiory wyrobów gotowych, 
 • kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji, 
 • organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów, 
 • współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości, 
 • rozpatrywanie reklamacji.
3.  Kontrola jakości a szkolenia.
4.  Budowanie systemów zarządzania jakością – podstawowe informacje.
5.  Jakość w projektowaniu – rozwoju wyrobu.
6.  Odpowiedzialność za wyrób.
7.  BHP a pracownicy kontroli jakości.
8.  Miejsce kierownika kontroli jakości w schemacie organizacyjnym:
 • określenie odpowiedzialności za jakość, 
 • centralizacja a decentralizacja funkcji kontroli jakości.
9.  Zasoby niezbędne dla realizacji procesów kontroli jakości w przedsiębiorstwie:
 • personel (szkolenia, kwalifikacje), 
 • wyposażenie pomiarowe (nadzorowanie), 
 • dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli).
10.  Identyfikacja i identyfikowalność.
11.  Kontrola jakości wyrobów - rodzaje:
 • kontrola czynna a kontrola bierna, 
 • kontrola dostaw, 
 • kontrola wstępna, 
 • kontrola pierwszych sztuk, 
 • kontrola nadzorcza, 
 • kontrola międzyoperacyjna indywidualna i grupowa, 
 • kontrola ostateczna,
 • kontrola na stałym stanowisku roboczym, 
 • kontrola na zmiennym stanowisku roboczym (lotna / obchodowa), 
 • kontrola całkowita a kontrola statystyczna.
12.  Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
13.  Postępowanie z wyrobami niezgodnymi:
 • wymagania ISO 9001 w zakresie postępowania z wyrobami niespełniającymi wymagań, 
 • oznaczanie, izolacja i ewidencja braków.
14.  Cele kontroli jakości sprzętu produkcyjnego.
15.  Jakość w firmie przyjaciel czy wróg, czyli budowanie pozytywnego nastawienia, do jakości.
 
Ćwiczenia:
 • zgłaszanie reklamacji, 
 • prowadzimy szkolenie wewnętrzne, 
 • projektowanie procesów kontroli jakości, 
 • wyznaczanie punktów kontrolnych dla procesu (preferowane: na podstawie danych dostarczonych przez Uczestnika).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Definiować punkty kontrolne w procesie produkcyjnym.
 • Budować plan kontroli wyrobu.
 • Jak właściwie komunikować i przekazywać informację ze zrozumieniem. 
 • Przygotować krótkie szkolenie dla członków grupy.
 • Jak zbudować system reagowania na defekty.

Uczestnik dowie się:
 • Jakie są rodzaje kontroli jakości. 
 • Jak kształtować środowisko i bezpieczeństwo w kontroli jakości. 
 • Jak rozganizować dział kontroli jakości.
 • W jaki sposób zorganizować zapewnienie jakości w projektowaniu i rozwoju.
 • Jak zadbać o właściwe relacje działu jakości w organizacji.

Adresaci

 • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości, 
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pełnomocnicy, inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości, 
 • osoby odpowiedzialne za proces produkcji: technolodzy, kierownicy, inżynierowie produktu, itp., 
 • auditorzy wewnętrzni uczestniczący w auditach procesu produkcji.

Opinie użytkowników

21-22.11.2019 r. "Duża wiedza prowadzącego - odpowiedź na każde pytanie."
20-21.11.2018 r. "Zaangażowanie trenera, wszechstronność i fachowość."
19-20.11.2018 r. "Komunikatywność trenera. Dobre relacje z uczestnikiem szkolenia. Bardzo dobre przygotowanie."
18-19.10.2018 r. "Cenne uwagi praktyczne. Otwartość na problemy "osobiste" w kontroli. Cenne przykłady "z życia"."
18-19.06.2018 r. "Fachowość i doświadczenie trenera."
18-19.06.2018 r. "Dużo przykładów wynikających z praktyki."
22-23.03.2018 r. "Dobrze przygotowany prowadzący. Ciekawa prezentacja. Omówione najważniejsze pojęcia i kwestie dotyczące jakości."
22-23.03.2018 r. "Kompetentny trener. Przyjazna atmosfera. Konkretna wiedza."
21-22.08.2017 r. "Szeroki zakres wiedzy prowadzącego szkolenie."
13-14.05.2017 r. "Bardzo miła atmosfera w trakcie szkolenia, wynikająca z podejścia prowadzącego. Jasne przekazywanie informacji."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2350.00 zł netto
2890.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania