Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PRG-MRP

Prognozowanie i planowanie zasobów materiałowych

Statystyczne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Stworzenie podstaw dla poprawy elastyczności, terminowości oraz optymalizacji kosztów w obszarze prognozowania i planowania potrzeb materiałowych - MRP,

Symbol szkolenia

PRG-MRP

Terminy i miejsce

25 - 26 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 30%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 • ?Prognozowanie zapotrzebowania:
  • Profile zużycia, czyli: co daje się i należy prognozować?
  • Źródła i jakość danych dotyczących zużycia,
  • Analiza ABC/XYZ - reguły zamawiania materiałów, produktów i towarów.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie analizy ABC na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Tworzenie analizy XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Tworzenie analizy ABC/XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel).

 • Model procesu planowania potrzeb materiałowych MRP:
  • Rola „Bill of Material” – rozwinięcie BOM,
  • Obliczanie potrzeb netto (tzw. nettowanie zapotrzebowania),
  • Obliczanie wielkości partii planowanych zleceń – polityki partiowania (lot4lot, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing),
  • Terminowanie zapotrzebowania – harmonogramy MRP, metoda „just-in-time”,
  • Techniki harmonogramowania: „forward” „backward” i „Drum-Buffer-Rope”, 
  • Jakość i zgodność danych o zapasie – systemy zarządzania magazynem WMS.

Ćwiczenia:

 • Obliczanie wielkości partii metodami Silver Meal, LUC i PPB.


 

 • Techniki prognozowania z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych:
  • Prosta średnia arytmetyczna,
  • Ruchoma średnia arytmetyczna,
  • Wygładzanie wykładnicze proste w modelu Browna,
  • Wyznaczanie trendu – regresja liniowa,
  • Wyznaczanie sezonowości,
  • Wygładzanie wykładnicze wieloparametrowe z trendem i sezonowością, w modelu Wintera,
  • Błąd prognozy MAD i MSE,
  • Wybór metody prognozowania – optymalizacja.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie prognoz z wykorzystaniem metod: średniej ruchomej, wygładzania wykładniczego, prognozowanie z trendem i sezonowością, na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Obliczanie błędu prognozy MAD i MSE dla przykładowych prognoz – wybór metody prognozowania dla przykładowych zbiorów danych.


 

 • Zarządzanie zapasami:
  • Dla jakich asortymentów tworzyć zapasy? – zapasy „dobre”, „złe” i „brzydkie”,
  • Długość cyklu uzupełenienia zapasu, zapasy specjalne – „pipeline inventories”,
  • Struktura zapasu – zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,
  • Poziom zapasu bezpieczeństwa a poziom obsługi Klienta,
  • Podstawowy model tworzenia zapasu – Punkt Odnawiania Zapasu (ROP – Reordering Point),
  • Poziom zapasu – wskaźniki rotacji a ROP,
  • Koszty zapasów.
  • Ekonomiczna wielkość dostawy – EOQ
  • Rabaty ilościowe – kiedy z nich korzystać?

Ćwiczenia:

 • Obliczanie ROP dla przykładowych danych,
 • Obliczanie wielkości zapasu bezpieczeństwa dla przykładowych danych,
 • Obliczanie wskaźnika poziomu Klienta,
 • Obliczanie EOQ,
 • Analiza opłacalności rabatów ilościowych.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Prognozować zużycie materiałów z wykorzystaniem formalnych metod i arkusza Excel,
 • Dopasowywać metody prognozowania do danych o zużyciu we własnej organizacji,
 • Mierzyć jakość tworzonych prognoz,
 • Planować potrzeby materiałowe zgodnie z modelem procesu MRP i wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy ERP,
 • Zarządzać zaopatrzeniem i zapasami w opaciu o analizę kosztów utrzymania i odnawiania zapasu i metody EOQ, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing.


 

Uczestnik dowie się: 

 • Skąd pozyskiwać dane do podstawowych analiz umożliwiających prognozowanie i zarządzanie zapasem.
 • Jak planować i harmonogramować realizację potrzeb materiałowych z wykorzystaniem metody „just-in-time” oraz technik „forward”, „backward” i „Drum-Buffer-Rope” oraz jak wizualizować harmonogramy.

?

Adresaci

 • ?Specjaliści ds. logistyki,
 • Specjaliści ds. zaopatrzenia,
 • Kierownicy działów logistyki średniegoszczebla,
 • Kierownicy działów zaopatrzenia średniegoszczebla,
 • Planiści MRP.?

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2350.00 zł netto
2890.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania