Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
PRG-MRP

Prognozowanie i planowanie zasobów materiałowych

Zakupy, zapasy i transport

Cele szkolenia

 • Stworzenie podstaw dla poprawy elastyczności, terminowości oraz optymalizacji kosztów w obszarze prognozowania i planowania potrzeb materiałowych - MRP,

Symbol szkolenia

PRG-MRP

Terminy i miejsce

02 - 03 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 30%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 • ?Prognozowanie zapotrzebowania:
  • Profile zużycia, czyli: co daje się i należy prognozować?
  • Źródła i jakość danych dotyczących zużycia,
  • Analiza ABC/XYZ - reguły zamawiania materiałów, produktów i towarów.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie analizy ABC na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Tworzenie analizy XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Tworzenie analizy ABC/XYZ na przykładowych zbiorach danych (w Excel).

 • Model procesu planowania potrzeb materiałowych MRP:
  • Rola „Bill of Material” – rozwinięcie BOM,
  • Obliczanie potrzeb netto (tzw. nettowanie zapotrzebowania),
  • Obliczanie wielkości partii planowanych zleceń – polityki partiowania (lot4lot, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing),
  • Terminowanie zapotrzebowania – harmonogramy MRP, metoda „just-in-time”,
  • Techniki harmonogramowania: „forward” „backward” i „Drum-Buffer-Rope”, 
  • Jakość i zgodność danych o zapasie – systemy zarządzania magazynem WMS.

Ćwiczenia:

 • Obliczanie wielkości partii metodami Silver Meal, LUC i PPB.


 

 • Techniki prognozowania z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych:
  • Prosta średnia arytmetyczna,
  • Ruchoma średnia arytmetyczna,
  • Wygładzanie wykładnicze proste w modelu Browna,
  • Wyznaczanie trendu – regresja liniowa,
  • Wyznaczanie sezonowości,
  • Wygładzanie wykładnicze wieloparametrowe z trendem i sezonowością, w modelu Wintera,
  • Błąd prognozy MAD i MSE,
  • Wybór metody prognozowania – optymalizacja.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie prognoz z wykorzystaniem metod: średniej ruchomej, wygładzania wykładniczego, prognozowanie z trendem i sezonowością, na przykładowych zbiorach danych (w Excel),
 • Obliczanie błędu prognozy MAD i MSE dla przykładowych prognoz – wybór metody prognozowania dla przykładowych zbiorów danych.


 

 • Zarządzanie zapasami:
  • Dla jakich asortymentów tworzyć zapasy? – zapasy „dobre”, „złe” i „brzydkie”,
  • Długość cyklu uzupełenienia zapasu, zapasy specjalne – „pipeline inventories”,
  • Struktura zapasu – zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa,
  • Poziom zapasu bezpieczeństwa a poziom obsługi Klienta,
  • Podstawowy model tworzenia zapasu – Punkt Odnawiania Zapasu (ROP – Reordering Point),
  • Poziom zapasu – wskaźniki rotacji a ROP,
  • Koszty zapasów.
  • Ekonomiczna wielkość dostawy – EOQ
  • Rabaty ilościowe – kiedy z nich korzystać?

Ćwiczenia:

 • Obliczanie ROP dla przykładowych danych,
 • Obliczanie wielkości zapasu bezpieczeństwa dla przykładowych danych,
 • Obliczanie wskaźnika poziomu Klienta,
 • Obliczanie EOQ,
 • Analiza opłacalności rabatów ilościowych.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Prognozować zużycie materiałów z wykorzystaniem formalnych metod i arkusza Excel,
 • Dopasowywać metody prognozowania do danych o zużyciu we własnej organizacji,
 • Mierzyć jakość tworzonych prognoz,
 • Planować potrzeby materiałowe zgodnie z modelem procesu MRP i wykorzystaniem narzędzi informatycznych klasy ERP,
 • Zarządzać zaopatrzeniem i zapasami w opaciu o analizę kosztów utrzymania i odnawiania zapasu i metody EOQ, Silver Meal, Least Unit Cost, Partial Period Balancing.


 

Uczestnik dowie się: 

 • Skąd pozyskiwać dane do podstawowych analiz umożliwiających prognozowanie i zarządzanie zapasem.
 • Jak planować i harmonogramować realizację potrzeb materiałowych z wykorzystaniem metody „just-in-time” oraz technik „forward”, „backward” i „Drum-Buffer-Rope” oraz jak wizualizować harmonogramy.

?

Adresaci

 • ?Specjaliści ds. logistyki,
 • Specjaliści ds. zaopatrzenia,
 • Kierownicy działów logistyki średniegoszczebla,
 • Kierownicy działów zaopatrzenia średniegoszczebla,
 • Planiści MRP.?

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2350.00 zł netto
2890.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania