Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
GMP-S

Wymagania GMP i GHP dla branży spożywczej

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Przedstawienie interpretacji wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej w przemyśle spożywczym. Zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi zastosowania GMP i GHP, a także wymogami organów pełniących nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Praktyczne przygotowanie do samodzielnego opracowywania dokumentacji GMP i GHP oraz przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych audytów jakości. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.

Symbol szkolenia

GMP-S

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 • Bezpieczeństwo żywności
 • Terminologia GMP i GHP
 • Powiązanie GMP/GHP z Systemem HACCP
 • Przegląd prawa żywnościowego oraz głównych norm i standardów jakości żywności
 • Obszary funkcjonowania GHP

  • Lokalizacja i otoczenie zakładu
  • Budynki i układ funkcjonalny
  • Maszyny i urządzenia
  • Mycie i dezynfekcja
  • Zaopatrzenie w wodę
  • Monitoring szkodników
  • Kontrola odpadów
  • Higiena personelu
  • Szkolenie personelu
 • Obszary funkcjonowania GMP

  • Przyjęcie surowców i materiałów
  • Magazynowanie i postępowanie z surowcami
  • Magazynowanie wyrobów gotowych
  • Proces obróbki wstępnej
  • Proces obróbki zasadniczej
  • Transport wewnętrzny
  • Transport i dystrybucja
 • Prowadzenie dokumentacji GMP/GHP
 • Audyt GMP/GHP
 • Organy nadzorujące gastronomię
 • Podsumowanie

Ćwiczenia:

 • Przygotowanie check-listy dla każdego podpunktów wymagań GMP/GHP.

  • Forma pisemna, wspólne omówienie.
  • Ćwiczenie ma na celu stworzenie listy kontrolnej dla uczestnika szkolenia w celu weryfikacji zgodności systemu jakości z wymogami GMP/GHP we własnej firmie lub weryfikacji firmy dostawcy.

 • Przygotowanie planu audytu GMP/GHP dla kilku firm. Symulacja sytuacji audytowych.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie.
  • Ćwiczenie ma na celu nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przeprowadzania audytu i odpowiedniego reagowania na niezgodności.
 • Przygotowanie planu procedury, z krótkim opisem każdego z podpunktów procedury.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie.
  • Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z wymogami dotyczącymi budowy procedury.


Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

 • Rozpoznawać niezgodności Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych.
 • Definiować działania niezbędne do utrzymania Programów Warunków Wstępnych: GMP, GHP.
 • Planować i przeprowadzać audyty z zakresu GMP/GHP.
 • Przygotowywać i prowadzić dokumentację jakości w firmie.

 


Adresaci

 

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). 
 • Właściciele firm gastronomicznych

 


Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania