Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
CNQT-ONL
Online

Quality Tools - narzędzia jakości- szkolenie on-line

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu Cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji.

Symbol szkolenia

CNQT-ONL

Terminy i miejsce

20 - 21 października 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online
06 - 07 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 17 minut
Lokalizacja: Online

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1 
1. Techniki menedżerskie w TQM – klasyczne quality tools: 
 • Arkusz zbierania danych. 
 • Schemat blokowy. 
 • Histogram. 
 • Wykres Pareto. 
 • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy. 
 • Diagram korelacji. 
 • Karta kontrolna. 
 • Burza mózgów. 
 • Metoda grupy eksperckiej. 
2. Wykorzystanie klasycznych quality tools TQM w procesie ciągłego doskonalenia – w oparciu o cykl PDCA. 
3. Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem klasycznych narzędzi jakości (oparte na PDCA). 
 
Dzień 2 
1. Siedem nowych quality tools: 
 • Diagram pokrewieństwa (metoda KJ). 
 • Diagram relacji. 
 • Diagram systematyki. 
 • Diagram macierzowy. 
 • Macierzowa analiza danych. 
 • Wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC). 
 • Diagram strzałkowy. 
2. Możliwości kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie zespołowego rozwiązywania problemów. 
3. Ćwiczenia praktyczne dotyczące kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów.
 
Uwagi dotyczące szkoleń otwartych: 
 • w ramach ćwiczeń w pierwszym dniu szkolenia zrealizowana zostanie faza planowania (Plan) cyklu PDCA dla umówionego wcześniej z uczestnikami projektu poprawy,
 • w ramach ćwiczeń w drugim dniu szkolenia analizie za pomocą 7 nowych narzędzi jakości poddane zostaną problemy uzgodnione przed szkoleniem z jego uczestnikami. 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Znajomość narzędzi przydatnych w procesach: ciągłej poprawy i zespołowego rozwiązywania problemów.

Adresaci

·         pracownicy wszystkich działów i szczebli kierowania zainteresowani ciągłym usprawnianiem własnego stanowiska pracy, obsługiwanych przez siebie procesów oraz samodoskonaleniem,

·         pracownicy wszelkich działów i szczebli zarządzania zainteresowani udziałem w zespołowym rozwiązywaniu problemów swoich organizacji.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1500.00 zł netto
1845.00 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych